Čechurová, Jana

1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Čechurová, Jana: Atentát na Aloise Rašína - memento české politické kultury (Attempt on Alois Rašín - memento of czech political culture) editoři: Randák, J., Koura, P.; In: Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století, Výběr z příspěvků ze stejnojmenné konference, která proběhla ve dnech 25.-27. října 2006. 1. vyd. 2008, Bod. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Dokořán; s. 174-183. ISBN 978-80-7363-172-7. Anotace: Studie pojednává o atentátu na ministra financí Aloise Rašína a jeho konsekvencích. (This is article on Attempt on Alois Rašín - memento of czech political culture.)

Čechurová, Jana: Der Beitrag elitärer Vereinigungen zur Lösung sozialer Probleme in den Zeiten der Weltwirtschaftskrise (Contribution of eliten clubs to solution of social problems during the economic crisis ); In: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen/Prague economic and social history papers. 1. vyd. 2008, Praha: Ústav hospodářských a sociánlích dějin FF UK; s. 95-104. Příspěvek elitních spolků k řešení sociálních problémů za Velké hospodářské krize) ISBN 978-80-7308-232-1. Anotace: Die Studie behandelt um Beitrag elitärer Vereinigungen zur Lösung sozialer Probleme in den Zeiten der Weltwirtschaftskrise. (This is article on the Contribution of eliten clubs to solution of social problems during the economic crisis.)

Čechurová, Jana: Padesátá léta v Československu (The fifties in Czechoslovakia); In: EXPO´58 Příběh československé účasti na Světové výstavě v Bruselu. 1. vyd. 2008, Praha: Národní archiv; s. 5-9. ISBN 978-80-86712-64-2. Anotace: Jedná se o úvodní kapitolu, přibližující dobový kontext československé účasti na světové výstavě v Bruselu. (Introduction of publication about Czecholovakia in EXPO 58.)

Čechurová, Jana: „Podivní bratři“ v zednářském stínu - Řád Odd Fellow inspirovaný i inspirující ("Odd Fellows" in the Shadow of Freemasons - the Order of Odd Fellow Inspired and Inspiring); In: Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc. Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2007. 1. vyd. 2008, Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie; s. 205-212. ISBN 978-80-7248-448-5. Anotace: Studie se věnuje diskrétni společnosti, která zůstává tak trochu ve stínu svobodných zednářů, a sice Řádu Odd Fellow, jež měl příznivce i v českých zemích. (This study is not aimed at detailed account of one of not very known discreet societies the Odd Fellow Order. It is an attempt to introduce the basic facto about this interesting ellite society, because the Odd Fellows was an institution, which aim was to cultivate our society in the first half of 20th century.)

Čechurová, Jana - Kuklík, Jan: Jan Krčmář. Paměti, Díl II. Skoro státníkem. Díl III. (Jan Krčmář, Memoirs); 1. vyd. 2008, Praha-Pelhřimov: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Nová tiskárna Pelhřimov; 450 s. ISBN 978-80-86559-83-4. Anotace: Jedná se o kritickou edici druhého a třetího dílu pamětí profesora právnické fakulty Jana Krčmáře (1877-1950), obsahující období od roku 1918. (Publication is a critical edition of memoirs of professor Jan Krčmář (1877-1950).)

2007

Čechurová, Jana: Karel Kramář (1860-1937). Vzestup a pád "Vůdce národa" (Karel Kramář (1860-1937). Ascension and fall of "the Leader of Nation"); In: Sborník Národního muzea v Praze, Řada A - Historie. 2007, roč. 61, č. 3-4, s. 9-14. ISSN 0036-5335. Anotace: Studie obsahuje stručnou biografii významné osobnosti české politické pravice - Karla Kramáře. (The study is short biography of czechoslovak first prime ministr and leader of Czech Right Karel Kramář.)

Čechurová, Jana: Karel Kramář - vůdce české pravice? Nedostatečná vůle k moci prvního československého premiéra (Karel Kramář - leader of Czech Right?); In: Dějiny a současnost. 2007, roč. XXIX, č. 11, s. 37-40. ISSN 0418-5129. Anotace: Jedná se v podstatě o porovnání dvou nejvýraznějších osobností politické pravice po vzniku Československa - Karla Kramáře a Aloise Rašína. (The study is about the czechoslovak first prime ministr and leader of Czech Right Karel Kramář and about The Man No. 2 of Right Alois Rašín.)

Čechurová, Jana: Kramářova vila (Kramář´s Villa); In: Karel a Naděžda Kramářovi doma - Karel and Nadezhda Kramář at Home. 1. vyd. 2007, Praha: Úřad vlády České republiky; s. 115-132. ISBN 978-80-87041-20-8. Anotace: Kapitola pojednává o stavbě a využití jednoho ze symbolů moderní české státnosti - Kramářovy vily. (Chapter discourse on Kramář´s Villa, since 1998 has been the residence of Czech prime ministers.)

Čechurová, Jana: Úvod (Introduction) editoři: Čechurová, J., Vandrovcová, M.; In: Sborník Národního muzea v Praze, Řada A -Historie. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 5. ISBN 0036-5335. Anotace: Úvod do sborníku o Karlu Kramářovi. (Introduction to festschrift.)

Čechurová, Jana - Kuklík, Jan: Czech Refugee Trust Fund a československá emigrace (Czech Refugee Trust Fund a československá emigrace); In: Soudobé dějiny. 2007, roč. XIV, č. 1, s. 9-43. ISSN 1210-7050. Anotace: Studie pojednává o genezi financování CRTF v Londýně za druhé světové války. (This is article on the creation and financing of the CRTF.)

Čechurová, Jana - Kuklík, Jan: Paměti Jana Krčmáře. Dosud nevyužitý pramen k dějinám československé státnosti (a zdaleka nejen k nim) (Memoirs of prof. Jan Krčmář) editoři: Malý, K., Soukup, L.; In: Vývoj české ústavnostosti v letech 1618-1918. 1. vyd. 2007, Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum; s. 782-789. ISBN 80-246-1209-7. Anotace: Jedná se o seznámení s vynikajícími paměťmi prof. Jana Krčmáře, které autoři statě připravili do tisku. (The authors of the article are at present working on the edition and publikation of memoirs of prof. Jan Krčmář.)

Čechurová, Jana - Kuklík, Jan: Z utrpení československého generálního komisaře. Prof. Jan Krčmář a Světová výstava v Paříži roku 1937 (Prof. Jan Krčmář and World Exhibition in Paris 1937); In: Svět historie - Historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi. 1. vyd. 2007, Liberec: Technická univerzita v Liberci; s. 371-394. ISBN 978-80-7372-214-2. Anotace: Stať pojednává o generálním komisaři československé účasti na Světové výstavě v Paříži roku 1937 (Study discourses on Prof. Jan Krčmář, the general commissioner of czech participation in World Exhibition in Paris 1937.)

2006

Čechurová, Jana: Oszust w wielkim stylu (Great swindle); In: Mówia wieki. 2006, č. 3, s. 27-31. Podvod ve velkém stylu) ISSN 12304018. Anotace: Oszust w wielkim stylu. (The study is about Harry Jelinek - great czech swinder.)

Čechurová, Jana: The Rotary Club, An Exlusive Club in the Context of Development of Czech Society; In: Přednášky z XLIX. Běhu Letní školy slovanských studií. 1. vyd. 2006, Praha: Univerzita Karlova v Praze; s. 133-145. Rotary klub, exkluzivní klub v kontextu vývoje české společnosti) ISBN 80-86734-62-5. Anotace: Short history of Rotary Club in Czechoslovakia.

Čechurová, Jana: Zachráněni na ostrově. Kapitoly ze živta čs. emigrace ve Velké Británii za 2. světové války (Saved on the island. Chapters about life of Czechoslovak emigrants in Great Britain during WWII); In: Paginae historiae, Sborník Národního archivu. 1. vyd. 2006, Praha: Národní archiv; s. 686-688. ISBN 80-86712-37-0. Anotace: Jedná se o zprávu o konferenci konané v rámci stejnojmenného grantového projektu. (Relation about conference.)

Čechurová, Jana - Kuklík, Jan: Nenápadný profesor, který byl snad u všeho - Paměti Jana Krčmáře (Memoirs of Jan Krčmář-Profesor, who was engaged in too many affairs) editor: Sekyrková, M.; In: Paměti a vzpomínky jako historický pramen. 1. vyd. 2006, Práce z dějin techniky a přírodních věd. Praha: Národní technické muzeum; s. 157-166. ISBN 80-7037-152-8. Anotace: Jedná se o seznámení s vynikajícími paměťmi prof. Jana Krčmáře, které autoři statě připravily do tisku. (The authors of the article are at present working on the edition and publikation of memoirs of prof. Jan Krčmář.)

Čechurová, Jana - Kuklík, Jan: Women in emigration - continuity and discontinuity of life roles. A contribution to the study of Czechoslovak exiles in Great Britain during World War II.; In: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen/Prague economic and social history papers. 1. vyd. 2006, Praha: Ústav hospodářských a sociánlích dějin FF UK; s. 154-169. Ženy v emigraci - kontuinuita a diskontinuita životních rolí. Příspěvek k ke studia československého exilu ve Velké Británii během druhé světové války) ISBN 80-7308-092-3. Anotace: The article is a contribution to the study of Czechoslovak exiles in Great Britain during WWII., is about women in emigration.

Čechurová, Jana - Kuklík, Jan: Z historie Úřadu vlády České republiky 1918-1992 (From history of office of government of Czech Republic 1918-1992); 1. vyd. 2006, Praha: Úřad vlády České republiky; 106 s. ISBN 80-86734-62-5. Anotace: Stručné dějiny instituce - Úřadu vlády ČR. (Short history of office of government Czech Rep.)

2005

Čechurová, Jana: Karel Kramář. Historia niespelnionego polityka (Karel Kramář); In: Mowia wieki. 2005, č. 3, s. 29-33. Karel Kramář) ISSN 12304018. Anotace: Karel Kramář. Historia niespelnionego polityka. (Biography of Karel Kramář.)

Čechurová, Jana: Kdo stál v exilu proti Benešovi (Which Emigres Were against Beneš); In: Soudobé dějiny. 2005, roč. 12, č. 4/2004, s. 142-145. ISSN 1210-7050. Anotace: Recenze na knihu Proti Benešovi. (Review of book Proti Benešovi.)

Čechurová, Jana: Nedotažená historie hnutí volnomyšlenkářů (An Incomplete History of the Free-Thinkers Movement); In: Soudobé dějiny. 2005, roč. 12, č. 2/2005, s. 371-374. ISSN 1210-7050. Anotace: Recenze na knihu Příběhy Volné Myšlenky. (Reviex of book Příběhy Volné Myšlenky.)

Čechurová, Jana: Za války múzy nemlčely (The Muses Were Not Silent during the War); In: Soudobé dějiny. 2005, roč. 13, č. 1/2005, s. 179-182. ISSN 1210-7050. Anotace: Recenze na knihu Múzy v exilu. (Review of book Múzy v exilu.)

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav: Josef Pekař: Příběh Knihy o Kosti (Josef Pekař: Story of Kniha o Kosti); 1. vyd. 2005, Historické myšlení. Praha: Argo; 195 s. ISBN 80-7203-685-8. Anotace: Jedná se o edici původních textů Pekařovy slavné monografie. (It is edition of primary Pekařś text of Kniha o Kosti.)

Čechurová, Jana - Kuklík, Jan: Válečné cestování po Anglii, aneb trocha rozptýlení v životě českého emigranta Jana Opočenského (Travelling in Great Britain during the WWII); In: Cestování včera a dnes. 2005, roč. 2, č. 1, s. 49-60. ISSN 1214-6501. Anotace: Jedná se o rozbor cest Jana Opočenského za války v Anglii. (The arcticle dels with travelling of Jan Opočenský in Great Britain during the WWII.)

2004

Čechurová, Jana: "...člověk není dřevo" (Studujme tradiční kulturu raného novověku) (A man isn´t a wood. We must study traditional culture of early modern age) editoři: Čechurová, J., Štaif, J.; In: Sociální dějiny dnes. 1. vyd.  2004, K novověkým sociálním dějinám českých zemí. Praha: Karolinum;  s. 77-87.  ISBN 80-246-0723-9.  Anotace: Úvod do nových metod studia tradiční kultury. (Introduction in new methon for study of traditional culture.)

Čechurová, Jana: Jan Gebhart - Jan Kuklík: Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě (Jan Gebhart - Jan Kuklík: The second Republic);  In: Časopis Národního muzea. 2004, roč. 173, č. 3-4, s. 222-222.  ISSN 0139-9543.  Anotace: Recenze. (Review.)

Čechurová, Jana: Jan Kuklík - Jan Němeček: Proti Benešovi! Česká s lovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939-1945 (Jan Kuklík - Jan Němeček: Antibeneš!);  In: Časopis Národního muzea. 2004, roč. 173, č. 1-2, s. 20-20.  ISSN 0139-9543.  Anotace: Recenze. (Review.)

Čechurová, Jana: Kompatibilní či nekompatibilní? Vztah svobodných zednářů a KSČ (Compatible or incompatible? Relation of Freemasons and KSČ) editoři: Kárník, Z., Kopeček, M.; In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. 1. vyd.  2004. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR;  s. 13-26.  ISBN 80-7285-035-0.  Anotace: Vztah KSČ a svobodného zednářství v Československu. (Relation of KSČ and freemasonry.)

Čechurová, Jana: Nositelé kontinuity a inovátoři. Poválečné osudy londýnských zednářů v Československu (Proponents of continuity and inovation: The czechoslovak Freemasons from London back in Czechoslovakia after Second World War);  In: Soudobé dějiny. 2004, roč. 11, č. 3, s. 86-116.  ISSN 1210-7050.  Anotace: Osudy londýnských zednářů po válce zpět ve vlasti. (Czech. freemasons from London back after WW II.)

Čechurová, Jana: Petr Koura: Podplukovník Josef Balabán. Život a smrt velitele legendární odbojové skupiny "Tři králové" (Petr Koura: Colonel Josef Balabán...);  In: Časopis Národní muzea. 2004, roč. 173, č. 1-2, s. 8-8.  ISSN 0139-9543.  Anotace: Recenze. (Review.)

Čechurová, Jana: Poněkud pootočený gender pohled. Role otce a matky v konkrétním historickém kontextu (A little converse gender look. Part of father and mother in concrete historical context) editoři: Čechurová, J., Štaif, J.; In: Sociální dějiny dnes. 1. vyd.  2004, K novověkým sociálním dějinám českých zemí. Praha: Karolinum;  s. 152-162.  ISBN 80-246-0723-9.  Anotace: Studie na příkladu rodiny Aloise Rašína problematizuje stereotypy, které se tradují v genderové literatuře. (The analysis of relations of Rašíns family.)

Čechurová, Jana: Sociální programy politické reprezentace českých buržoazních kruhů po vzniku Československa (Social programs of political representations of czech bourgeoisie after inception of Czechslovakia) editor: Jančík, D.; In: Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi. 1. vyd.  2004, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica. Praha: Karolinum;  s. 117-123.  ISBN 80-246-0511-2.  Anotace: Jedná se o analýzu programů pravicových politických stran po roce 1918. (The study be engaged of social programs of political representations of czech bourgeoisie.)

Čechurová, Jana: Úvodem (Introduction) editoři: Čechurová, J., Štaif, J.; In: Sociální dějiny dnes. 1. vyd.  2004, K novověkým sociálním dějinám českých zemí. Praha: Karolinum;  s. 7-12.  ISBN 80-246-0723-9.  Anotace: Jedná se o úvod ke sborníku. (Introduction of collection.)

Čechurová, Jana: Zednáři a komunisté (Freemasons and Communists) editor: Kárník, Z.; In: Věstník grantu KSČ a radikální socialismus v Českoslovebsku 1918-1989. 1. vyd.  2004. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR;  s. 3-5.   Anotace: Vývoj vztahu zednářů a komunistů. (Czechoslovak freemasons and communists, summary.)

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav: Dialog Josefa Pekaře a Františka Teplého o šlechtě a pozemkové reformě (Discussion Josef Pekař and František Teplý about nobility and land reform) editor: Štaif, J.; In: Pocta prof. Zdeňku Kárníkovi. 1. vyd.  2004, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica. Praha: Karolinum;  s. 13-22.  ISBN 80-246-0612-7.  Anotace: Analýza korespondence dvou historiků. (Analysis of correspondence of two historians.)

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav: Korespondence Josefa Pekaře a Františka Teplého (Correspondence of Josef Pekař and František Teplý) editor: Sršeň, L.; In: Sborník Národního muzea, řada A-historie. 1. vyd.  2004. Praha: Národní muzeum;  s. 1-36.  ISBN 0036-5335.  Anotace: Jedná se o edici vzájemné korespondence dvou historiků. (This is critical edition of correspondence of historians Josef Pekař and František Teplý.)

Čechurová, Jana - Kuklík, Jan: Exil československých zednářů v Londýně za druhé světové války (The exile of the Czechoslovak Freemasons in London during the Second World War);  In: Historický obzor. 2004, roč. 15, č. 9-10, s. 225-231.  ISSN 1210-6097.  Anotace: Českoslovenští zednáři v Londýně za 2. světové války. (Exil of the Czechoslovak Freemasons in London.)

Čechurová, Jana - Štaif, Jiří: K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI. Sociální dějiny dnes (Social history today);  1. vyd.  2004. Praha: Karolinum.  ISBN 80-246-0723-9.  Anotace: Jedná se o sborník ze stejnojmenné konference. (Collection of contributions of conference Social history today.)

2003

Čechurová, Jana [editor publikace]: Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V/2 (Reading book to modern social history V/2);  1. vyd.  2003. Praha: Karolinum.  ISBN 80-246-0461-2.  Anotace: Čítanka k novověkým sociálním dějinám. (Reading book to modern social history.)

Čechurová, Jana: č. 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 24, 32, 37, 38, 40 (No. 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 24, 32, 37, 38, 40); In: Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V/2. 1. vyd.  2003. Praha: Karolinum;  s. 19-33, 44-60, 99-103, 114-116, 129-135, 192-193, 209-212, 215-218.  ISBN 80-246-0461-2.  Anotace: Antologie k sociálním dějinám. (Reading-book to social history.)

Čechurová, Jana: Jan Kuklík, Mýty a realita takzvaných "Benešových dekretů" (Jan Kuklík, Myth and reality of Benešś Decrets);  In: Časopis Národního muzea. 2003, roč. 172, č. 1-2,  s. 50.  ISSN 0139-9543.  Anotace: Recenze. (Review.)

Čechurová, Jana [autot statě]: Karel Kramář - Otec ruské emigrace (Karel Kramář - the Father of russian emigration) editoři: Běloševská, L., Sládek, Z.; In: Karel Kramář. Studie a dokumenty k 65. výročí jeho úmrtí. 1. vyd.  2003. Praha: Euroslavica, Slovanský ústav;  s. 74-90.  ISBN 80-85494-66-3.  Anotace: Pojednání o vztahu Karla Kramáře a ruské emigrace. (Study about relation Karel Kramářś and russian emigration.)

Čechurová, Jana [autor statě]: Kramářova vila (Kramářś villa) editoři: Běloševská, L., Sládek, Z.; In: Karel Kramář. Studie a dokumenty k 65. výročí jeho úmrtí. 1. vyd.  2003. Praha: Euroslavica, Slovanský ústav;  s. 47-51.  ISBN 80-85494-66-3.  Anotace: Historie tzv. Kramářovy vily. (History of "Kramářś villa".)

Čechurová, Jana: Listy Aloise Rašína z vězení manželce a dětem (Letters from Alois Rašín to wife and children);  In: Historie a vojenství. 2003, roč. 52, č. 1, s. 87-93.  ISSN 0018-2583.  Anotace: Válečná každodennost ve světle korespondence. (War every-day reality in letters of Alois Rašín.)

Čechurová, Jana [autor statě]: Rašínův vztah ke státu a politice (Rašínś relation to state and policy ) editor: Bažantová, I.; In: Alois Rašín - český politik, právník a národohospodář. 1. vyd.  2003. Praha: CEP;  s. 21-32.  ISBN 80-86547-21-3.  Anotace: Zamyšlení nad vztahem politika a státu. (Essay about relation politician and state.)

Čechurová, Jana: Svobodné zednářství a česká společnost (Freemasonry and czech society);  In: Dingir. 2003, roč. 6, č. 1, s. 24-25.  ISSN 1212-1371.  Anotace: Zamyšlení nad svobodnými zednáři v moderní české společnosti. (Freemasons in modern czech society.)

Čechurová, Jana [autor úvodu]: Úvod (Introduction); In: Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V/2. 1. vyd.  2003. Praha: Karolinum;  s. 9-17.  ISBN 80-246-0461-2.  Anotace: Úvod k antologii. (Introduction to reading-book.)

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav: Znovu po stopách Pekařova třetího dílu Knihy o Kosti (Egain about Pekařś III. part of Kniha o Kosti);  In: Český časopis historický. 2003, roč. 101, č. 1, s. 106-120.  ISSN 0862-6111.  Anotace: Komentovaná ukázka neznámého Pekařova rukopisu. (Sample of unknown Pekařś manuscript.)

Čechurová, Jana - Kuklík, Jan: Historikovy hovory s prezidentem o minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Válečná setkání Jana Opočenského a Edvarda Beneše (President ś and Historian ś conversation about past, present and future);  In: Český časopis historický. 2003, roč. 101, č. 4, s. 854-881.  ISSN 0862-6111.  Anotace: Válečné rozhovory Jana Opočenského a Edvarda Beneše. (Conversation Jan Opočenský and Edvard Beneš in the second world war.)

2002

 

Čechurová, Jana: č. 44 (n. 44); In: Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V/1. 1. vyd.  2002. Praha: Karolinum;  s. 151-155.  ISBN 80-2460341-1  Anotace: Jednotlivé příspěvky nastiňují nejrůznější problematiku, jíž je možno se v sociálních dějinách zabývat. (The single contributions outline most different problems, that it possible to deal with the social history.)

Čechurová, Jana: č. 55 (n. 55); In: Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V/1. 1. vyd.  2002. Praha: Karolinum;  s. 186-189.  ISBN 80-2460341-1  Anotace: Jednotlivé příspěvky nastiňují nejrůznější problematiku, jíž je možno se v sociálních dějinách zabývat. (The single contributions outline most different problems, that it possible to deal with the social history.)

Čechurová, Jana: č. 57 (n. 57); In: Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V/1. 1. vyd.  2002. Praha: Karolinum;  s. 191-193.  ISBN 80-2460341-1  Anotace: Jednotlivé příspěvky nastiňují nejrůznější problematiku, jíž je možno se v sociálních dějinách zabývat. (The single contributions outline most different problems, that it possible to deal with the social history.)

Čechurová, Jana: č. 59 (n. 59); In: Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V/1. 1. vyd.  2002. Praha: Karolinum;  s. 198-202.  ISBN 80-2460341-1  Anotace: Jednotlivé příspěvky nastiňují nejrůznější problematiku, jíž je možno se v sociálních dějinách zabývat. (The single contributions outline most different problems, that it possible to deal with the social history.)

Čechurová, Jana: č. 61 (n. 61); In: Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V/1. 1. vyd.  2002. Praha: Karolinum;  s. 206-208.  ISBN 80-2460341-1  Anotace: Jednotlivé příspěvky nastiňují nejrůznější problematiku, jíž je možno se v sociálních dějinách zabývat. (The single contributions outline most different problems, that it possible to deal with the social history.)

Čechurová, Jana: Čeští svobodní zednáři ve 20. století. Příspěvek k sociálně historickému poznání českých elit (Czech freemasons in 20th century);  2002. Praha: UK FF Praha;  801 s.   Anotace: Habilitační práce  se snaží mapovat fenomén českého svobodného zednářství ve 20. století. (The monography tries to map the phenomenon of Czech freemasonry of 20th century.)

Čechurová, Jana: Čeští svobodní zednáři ve XX. století (The Czech freemasons in 20th century);  1. vyd.  2002. Praha: Libri;  527 s.  ISBN 80-7277-122-I  Anotace: Monografie se snaží mapovat fenomén českého svobodného zednářství ve 20. století. (The monography tries to map the phenpmenon of Czech freemasonry of 20th century.)

Čechurová, Jana [autor statě]: Die tschechischen Freimaurer als Thema der Sozialgeschichte (The Czech freemasonry as the theme of social history) editor: Jindra, Z.; In: Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen. 1. vyd.  2002. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta;  s. 117-131.  ISBN 80-7308-031-1  Anotace: Die Studie behandelt ueber Freimeurerei in Kontext der Socialgeschichte. (The study lodges the research of the phenomenon freemasonry to the context of social history.)

Čechurová, Jana: Ivan Šedivý: Češi, české země a Velká válka 1914-1918 (Ivan Šedivý: Czechs, Czech countries and the Great War from 1914 to 1918);  In: Časopis Národního muzea-ředa historická. 2002, roč. 170, č. 3-4, s. 116-116. ISSN 0139-9543  Anotace: Jedná se o recenzi výše uvedené knihy Ivana Šedivého. (It treats of review of the book of Ivan Šedivý.)

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Ivan Šedivý: Češi, české země a Velká válka 1914-1918 (Ivan Šedivý: Czech, Czech countries and the Great War from 1914 to 1918); In: Prager WISOHIM. 1. vyd.  2002. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta;  s. 247-249.  ISBN 80-7308-031-1  Anotace: Es ist Rezension des Buches von I. Šedivý. (It treats of review of the book of I. Šedivý.)

Čechurová, Jana: Karel Kramarž-otec russkoj emigracii (Karel Kramář - The father of Russian emigration);  In: Rossica. 2002, roč. 2000-2001, č. 5-6, s. 55-70. ISSN 1211-7234  Anotace: Artikul zanimajet sa problematikoj otnašenija Karla Kramarža i russkoj emigracii. (The study discusses the support, which devoted Karel Kramář to the Russian emigration in Czechoslovakia.)

Čechurová, Jana: Sociální skladba českých zednářů (The social structure of Czech freemasons) editoři: Machačová, J., Matějček, J.; In: Studie k sociálním dějinám. 1 vyd.  2002. Kutná Hora-Praha-Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě;  s. 73-80.  ISBN 80-86224-15-5  Anotace: Studie pojednává o sociální struktuře členstva zednářských lóží v Čechách v 19. a 20. století. (The study discusses the social structure of members freemasons lodges of Bohemia in 19th and 20th century)

Čechurová, Jana: Villa Kramarža (Kramář's villa);  In: Rossica. 2002, roč. 2000-2001, č. 5-6, s. 33-37. ISSN 1211-7234  Anotace: Artikul zanimajet sa viloj Karla Kramarža. (The study narrates about the costrution and the lots of Prague villa belongs to Karel Kramář.)

2001

Čechurová, Jana [autor statě]: České politické elity po vzniku Československa [stať ve sborníku].(The Czech political elite after the rise of Czechoslovakia) editor: Doubek, V. In: Společnost v přerodu, Češi ve 20. století. Sborník referátů z cyklické konference Demokracie 2000. 1. vyd.  Praha: Masarykův ústav AV ČR; 2001,  s. 221-230.  ISBN 80-86495-01-9  Anotace: Příspěvek pojednává o profesionální struktuře politických elit po vzniku Československa a řeší otázku kontinuity a diskontinuity elit (This contribution treats of professional structure of political elites after the rise of Czechoslovakia and synchronously solves the role of their continuity and discontinuity)

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Čihošťský zázrak [monografie].(Čihošťs miracle) . In: Falza a podvody české historie. 1. vyd.  Praha: Akropolis; 2001,  s. 158-167.  ISBN 80-7304-010-7  Anotace: Tento příběh je asi nejznámějším případem perzekuce katolické církce v 50. letech (This story is perhaps the most famous case of the persecution the Catholics church in the Fiftieth years)

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Podvodník velkého stylu Harry Jelínek [monografie].(The impostor in a big style - Harry Jelínek) . In: Falza a podvody české historie. 1. vyd.  Praha: Akropolis; 2001,  s. 148-157.  ISBN 80-7304-010-7  Anotace: Kapitola pojednává o legendárním muži, kterému se podařilo prodat důvěřivým Američanům Karlštejn. (The chapter discusses the legendary man, whom succeeded to sold Karlštejn to truthful Americans.)

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Poklad z Černého jezera [monografie].(The treasure from the Black-lake) . In: Falza a podvody české historie. 1. vyd.  Praha: Akropolis; 2001.  ISBN 80-7304-010-7  Anotace: V 60. letech bylo na Šumavě v Černém jezeře objeveno množství beden, jež obsahovaly i cenné dokumenty (In the Sixtieth years was discovered quantity of cases in the Black-lake at the Šumava mountains, that contained valuable documents)

Čechurová, Jana: Triáda prací o první republice [IV].(The triad of publications about the First Republic) .  In: Historie a vojenství.2001, No.2., s. 461-464. Kárník, Zdeněk//Olivová, Věra Triáda prací o první republice ISSN 0018-2583  Anotace: Tento článek je odbornou recenzí knihy o První Československé Republice (The article is a review of the book about the First Czechoslovak Republic)

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav [autor kapitoly]: Česká Maffie [monografie].(Czech Maffie) . In: Historie českých spiknutí. 1. vyd.  Praha: Akropolis; 2001,  s. 132-142.  ISBN 80-85770-96-2  Anotace: Kapitola pojednává o vývoji domácí rezistence v průběhu první světové války (The chapter discusses the development of domestic resistance during the First World War)

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav [autor kapitoly]: Chlebíčková aféra [monografie].(The Breads scandal) . In: Historie českých spiknutí. 1. vyd.  Praha: Akropolis; 2001,  s. 150-159.  ISBN 80-85770-96-2  Anotace: Tento název se vžil pro označení pokusu domácího odboje za 2. sv. války o otrávení kolaborujících novinářů (This name is used for the denomination of attempt locals revolt to poison the collaborated journalists during the Second World War)

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav: Karel Kazbunda, Jaroslav Goll a Josef Pekař ve víru války světové. Stolice dějin na české univerzitě v Praze 1914-1918 [IV].(Karel Kazbunda, Jaroslav Goll and Josef Pekař in the whirl of the World War. The chair of history at the Czech University of Prague in the years 1914 to 1918) .  In: Časopis Národního muzea. Vol. 170., 2001, No.3-4., s. 99-99. Kučera, Martin (ed.) Karel Kazbunda, Jaroslav Goll a Josef Pekař ve víru války světové, Stolice dějin na české univerzitě v Praze 1914-1918 ISSN 0139-9543  Anotace: Tento článek je odbornou recenzí publikace Karel Kazbunda, Jaroslav Goll a Josef Pekař ve víru války světové, Stolice dějin na české univerzitě v Praze 1914 -1918. (The article is a review of the book Karel Kazbunda, Jaroslav Goll and Josef Pekař in the whirl of the World War. The chair of history at the Czech University of Prague in the years 1914 to 1918.)

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav: Lexikon současných českých historiků [IV].(The lexicon of contemporary Czech historians) .  In: Časopis Národního muzea. Vol. 170., 2001, No.3-4., s. 97-97. Pánek, Jaroslav//Vorel, Petr//Klimek, Antonín Lexikon současných českých historiků ISSN 0139-9543  Anotace: Tento článek je odbornou recenzí Lexikonu současných českých historiků. (The article is review of book The lexicon of contemporary Czech historians.)

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav [autor kapitoly]: Pokus o vojenský převrat [monografie].(The attempt at military coup detat) . In: Historie českých spiknutí. 1. vyd. Akropolis. Praha: 2001,  s. 160-165.  ISBN 80-85770-96-2  Anotace: V 50. letech plánovala skupina někdejších důstojníků pokus o vojenský převrat, k jeho provedení však nedošlo. (In the Fiftieth years planned the group of late officers the attempt at military coup detat, which was not however realized.)

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav [autor kapitoly]: Spiknutí v českých dějinách [monografie].(The plots of Czech history) . In: Historie českých spiknutí. 1. vyd.  Praha: Akropolis; 2001,  s. 8-10.  ISBN 80-85770-96-2  Anotace: Jedná se o úvodní pasáž celé knihy o spiknutích, která shrnuje tuto problematiku (There is the introductory passage about the plots, which summarizes this problems)

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav [autor kapitoly]: Židenický puč [monografie].(The putsch of Židenice) . In: Historie českých spiknutí. 1. vyd.  Praha: Akropolis; 2001,  s. 143-149.  ISBN 80-85770-96-2  Anotace: V Židenicích proběhl roku 1933 pokus o fašistický převrat, v českých dějinách je to ojedinělá záležitost. (There was the attempt at fascist corp at Židenice in the year 1933, this is the unit affair of czech history.)

Čechurová, Jana - Kuklík, Jan: Humor s politickým podtextem ve válečném deníku Jana Opočenského [I].(The humour with the political sub-text in the military diary of Jan Opočenský) .  In: Časopis Národního muzea. Vol. 170., 2001, No.1-2., s. 82-88.  ISSN 0139-9543  Anotace: Článek se snaží poukázat na dosud opomíjené téma - na anekdoty a humorné příběhy, jež se vztahují k čs. odboji v Londýně (The article tries to refer to an omitted theme up to this time-anecdotes and humorous stories that relate to the Czech revolt in London)

Čechurová, Jana - Kuklík, Jan - Čechura, Jaroslav - Němeček, Jan: Válečné deníky Jana Opočenský [monografie].(War diares of Jan Opočenský) .  1. vyd.  Praha: Karolinum; 2001,  495 s.  ISBN 80-246-0239-3  Anotace: Kniha je kritickou edicí válečných deníků, které si psal diplomat, historik, archivář a úředník ministerstva zahraničí Jan Opočenský v letech 1940 - 1945. (The book is critical edition of war diares of Jan Opočenský.)

2000

Čechurová, Jana: Die Sozialprogramme der politischen Repräsentation des tschechischen Bürgertums nach der Entstehung der Tschechoslowakei [I]. (Sozial Progmme of Political Representation of Czech Burgeoisie after Origin of Czechoslovakia):   In: Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen, Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in der Historiographie der Tschechischen und Slowakischen Republik Vol. 2000., 2000, No.23., s. 91-99,  ISSN 0173-2471  Anotace: Die Studie bespricht ueber die Partien des Programmes des tschechischen Buergertums, welche haben der Sozialfragen angegangen, wobei man kann nicht einmal die oekonomisch Dimension diesen Programmen unterlassen. (Thus study treats to these parts programme's of Czech Bourgeois parties, which have to do with social questions, with that it is impossible to omit also the economical dimenssion of these programmes.)

Čechurová, Jana [autor statě]: František Sís [stať ve sborníku]. (František Sís): editor: Marek, P.,  In: Osobnost v politické straně. Sborník referátů z konference 'Úloha osobností v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1861-1999'. 1. vyd.  Olomouc: Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci; 2000,  s. 290-291, ISBN 80-900965-9-X  Anotace: Studie pojednává o tajemníkovi mladočeské a později národně demokratické strany Františku Sísovi, který vynikl nejen svou činností stranickou, ale také organizací domácího odboje za první světové války. (This study treats to secretary of parties Young-czech and later on National Democracy František Sís, which excelled not only in his activity in the party's field, but also as organiser of the home revolt during the First World War.)

Čechurová, Jana [autor statě]: Karel Kramář - 'Vůdce' národní demokracie [stať ve sborníku]. (Karel Kramář - 'Leader' of National Democracy): editor: Marek, P.,  In: Osobnost v politické straně. Sborník referátů z konference. Úloha osobností v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1861-1999.   1. vyd.  Olomouc: Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci; 2000,  s. 277-279, ISBN 80-900965-9-X  Anotace: Studie pojednává o tom, jakým způsobem plnil i neplnil Karel Kramář úlohu 'vůdce' pravicové politické strany - národní demokracie, jaké bylo jeho postavení v rámci této stranické komunity. (This study have to do with the role of Karel Kramář as the 'Leather' of the rightist political party - Narional Democracy, whether his role was fulfilled or not, and which was his position in this fulfill party community.)

Čechurová, Jana: Konference: Zdeněk Kalista a kulturní historie, Sedmihorky 14.-15. dubna 2000 [I]. (Conference: Zdeněk Kalista and Cultural History, Sedmihorky, April 14th-15th 2000):   In: Časopis Národního muzea, řada historická Vol. 169., 2000, No.1-2., s. 107-108, ISSN 0139-9543  Anotace: Jedná se o zprávu o konferenci o předním českém historiku 20. století Zdeňku Kalistovi, jež se konala v dubnu 2000 v lázních Sedmihorky. (It deals with notice about the conference on prominent Czech historian of 20. century Zdeněk Kalista, that takedplace at baths Sedmihorky in April 2000.)

Čechurová, Jana [autor statě]: Menšina v menšině - 'Péče' o Čechy v pohraničí [stať ve sborníku]. (Minority in Minority - 'Care' about Czechs in Frontier): editoři: Machačová, J., Matějček, J.,  In: Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě, Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 5.-6. 10. 1999 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě.   1. vyd.  Opava-Praha: Slezský ústav Slezského zemského muzea - Dokumentační a informační středislo Rady Evropy; 2000,  s. 143-151, ISBN 80-86224-10-4  Anotace: Studie pojednává o postavení české národní menšiny v převážně německém nebo polském pohraničním území v době první Československé republiky. Jedná se dosti specifický fenomén z hlediska nacionálního i sociálního. (The study to station of Czech national minority in predominant German and Poish border area in the period of the first Czechoslovak Republic. It is enough specific phenomenon from the point of view national and social.)

Čechurová, Jana: Staronové elity. Jaká vlastně byla česká politická elita v období po vzniku Československa? [I]. (Old-new Elites. What in Fact Was Czech Political Elite after Origin of Czechoslovakia?):   In: Přítomnost Vol. 10., 2000, No.2., s. 14-17,  ISSN 1211-3883  Anotace: Studie pojednává o tom, jak vypadala česká politická elita během a po převratu v roce 1918. Základní otázkou je, zda se nějak lišila před a po tomto historickém mezníku. (This study treats to situation of Czech political elite during and after the revolutionary change in 1918. This is the base question, if it differed before and after that)

Čechurová, Jana [autor statě]: Úloha Aloise Rašína při konstituování české politické pravice [stať ve sborníku]. (Part of Alois Rašín by Constitution of Czech Political Right): editor: Marek, P.,  In: : Osobnost v politické straně. Sborník referátů z konference 'Úloha osobností v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1861-1999'.   1. vyd.  Olomouc: Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci; 2000,  s. 280-289,  ISBN 80-900965-9-X  Anotace: Studie pojednává o výrazné osobnosti Aloise Rašína a o tom, jak hrál zároveň konstruktivní i desktruktivní roli při konstituování politické pravice v období sociálního napětí na počátku 20. let 20. století. (The study deals with expressive personage Alois Rašín and also about with his constructive and destructive role, that played simultaneously at constitutiuon political right in the period of social tension at the beginning of 20th years of 20th century.)

Čechurová, Jana: Válečné vzpomínky prof. Vladimíra Wagnera [I]. (The War Remembers of Prof. Vladimír Wagner):   In: Časopis Národního muzea, řada historická Vol. 169., 2000, No.1-2., s. 97-106, ISSN 0139-9543  Anotace: Studie je z větší části edicí pamětí univerzitního profesora Vladimíra Wagnera, jenž se za druhé světové války zapojil do odbojové činností. Zbraní se mu stala vlastní profese - bakteriologie (This study is in the most part the edition of the memories university professor's V. Wagner, which joined in revolting activity during the Second World War. His weapon was his own profesion - bacteriology)

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav: Edvard Beneš /diplomat na cestách/ Depeše z padesáti zahraničních cest [monografie]. (Edvard Beneš (Diplomatist on the Road) Dispatches from 50):    1. vyd.  Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum; 2000,  212 s., ISBN 80-246-0010-2  Anotace: : Kniha je edicí depeší padesáti zahraničních cest, které odeslal v letech 1919-1928 ministr zahraničních věcí Edvard Beneš. Jsou opatřeny kalendáriem, poznámkovým aparátem a rejstříkem. (: This book is edition of Dispatches of 50 foreign service travels, which send the minister of Foreign Affairs Edvard Beneš in the years 1919-1928. They are also supplied by calendarlist, annotations and index.)

Čechurová, Jana - Kuklík, Jan ml.: Českoslovenští politici v bitvě o Británii. Vzpomínky na bombardování v pamětech příslušníků československého exilu ve Velké Británii za druhé světové války [I]. (Czechoslovak Politicians in the Battle of England. Memories on Bombing of Members of Czechoslovak Exile in Great Britain.):   In: Kuděj Vol. 2., 2000, No.2., s. 66-77, ISSN 1211-8109  Anotace: Studie pojednává o tom, jak příslušníci čs. exilu vnímali realitu bombardování, jak poznamenává jejich každodenní realitu i to, jak viděli realitu anglickou, fungování hostitelské společnosti. (The study deals with situation, how the members of Czechoslovak Exile percived the bombing, how it observes this everyday reality, and also how they have seen the English reality as the functioning of host's society)

1999

Čechurová, Jana: Česká politická pravice. Mezi převratem a krizí [monografie]. (Czech politic Right. Between revolution and crisis):    1. vyd. Knižnice dějin a současnosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; 1999,  124 s. ISBN 80-7106-264-2

Čechurová, Jana [autor statě]: Krystalizace národní demokracie ve 20. letech [stať ve sborníku]. (Crystalisation of national democracy in 20. years): editoři: Valenta, J., Harna, J., Voráček, E.,  In:: Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě.   1. vyd.  Praha: Historický ústav AV ČR Praha; 1999,  S. 245-250 ISBN 80-85268-99-X

Čechurová, Jana [autor statě]: Mobilita v jedné české pobělohorské vsi. Pelejovice 1650-1700 [stať ve sborníku]. (Mobility in a czech willage after 1618. Pelejovice 1650-1700):   In: K novověkým sociálním dějinám Českých zemí I. Čechy mezi tradicí a modernizací 1566-1848.   1. vyd.  Praha: Karolinum; 1999,  s. 94-124 ISBN 80-7184-930-8

Čechurová, Jana: Prvním předsedou čs. vlády byl před 80 lety dr. Karel Kramář [VI]. (The first ministr president of Czechoslovakia was before 80 years dr. Karel Kramář):   In: Masarykův lid Vol. 5., 1999, No.1., s. 12-16 ISSN [neuvedeno]

Čechurová, Jana: VIII. sjezd českých historiků, 10. - 12. září 1999 Hradec Králové [VII]. (VIII. Congress of czech historians, 10. - 12. September 1999 Hradec Králové):   In:Časopis Národního muzea - řada historická Vol. 168., 1999, No.3-4., s. 97-97 ISSN 0139-9543

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav: Jarmila Hanzalová, Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice [IV]. (Jarmila Hanzalová, The List of personal written inheritances and family archives in Czech Republic):   In:Časopis Národního muzea, řada historická Vol. 168., 1999, No.1-2., s. 97-97 ISSN 0139-9543

Čechurová, Jana - Čechura, Jaroslav: Korespondence Josefa Pekaře a Kamila Krofty [monografie]. (Correspondence betweet Josef Pekař and Kamil Krofta):    1. vyd.  Praha: Karolinum; 1999,  129 s. ISBN 80-7184-652-X

1998

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Drtina Prokop [encyklopedie]. (Drtina Prokop):   In: Carl Sifakis: Encyklopedie politických vražd a atentátů.   1. vyd.  Praha: Olympia; 1998,  s. 56-56 ISBN 80-7033-527-0

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Heydrich Reinhard [encyklopedie]. (Heydrich Reinhard):   In:Carl Sifakis: Encyklopedie politických vražd a atentátů. 1. vyd.  Praha: Olympia; 1998,  s. 81-82 ISBN 80-7033-527-0

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Jaromír [encyklopedie]. (Jaromír):   In:Carl Sifakis: Encyklopedie politických vražd a atentátů.  1. vyd.  Praha: Olympia; 1998,  s. 94-95 ISBN 80-7033-527-0

Čechurová, Jana: Kramář a Masaryk [I]. (Kramář and Masaryk):   In:Historický obzor Vol. 9., 1998, No.3-4., s. 71-74 ISSN 1210-6097

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Kramář Karel [encyklopedie]. (Kramář Karel):   In:Carl Sifakis: Encyklopedie politických vražd a atentátů.   1. vyd.  Praha: Olympia; 1998,  s. 108-109 ISBN 80-7033-527-0

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Lessing Theodor [encyklopedie]. (Lessing Theodor):   In:Carl Sifakis: Encyklopedie politických vražd a atentátů.   1. vyd.  Praha: Olympia; 1998,  s. 113-113 ISBN 80-7033-527-0

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Ludmila [encyklopedie]. (Ludmila):   In:Carl Sifakis: Encyklopedie politických vražd a atentátů.   1. vyd.  Praha: Olympia; 1998,  s. 119-119 ISBN 80-7033-527-0

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Masaryk Jan [encyklopedie]. (Masaryk Jan):   In: Carl Sifakis: Encyklopedie politických vražd a atentátů.   1. vyd.  Praha: Olympia; 1998,  s. 129-129 ISBN 80-7033-527-0

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Mrva Rudolf [encyklopedie]. (Mrva Rudolf):   In:Carl Sifakis: Encyklopedie politických vražd a atentátů.   1. vyd.  Praha: Olympia; 1998,  s. 141-141  ISBN 80-7033-527-0

Čechurová, Jana [autor statě]: Politická reprezentace českých podnikatelů na počátku 20. století (na příkladu kontaktů mladočeských představitelů s vedením Živnobanky) [stať ve sborníku]. (Political representation of Czech enterprise at the beginning of 20th century): editor: Kárník, Z.,  In:K novodobým sociálním dějinám českých zemí 2. Z dob rakouských a předlitavských.   1. vyd.  Praha: Karolinum; 1998,  S. 137-149 ISBN 8071-496-9

Čechurová, Jana [autor statě]: Politická reprezentace českých podnikatelů v obdbobí tzv. budování státu [stať ve sborníku]. (Political represention of Czech enterprise after 1918): editor: Kárník, Z.,  In:K novověkým sociálním dějinám českých zemí 3. Od války k válce.   1. vyd.  Praha: Karolinum; 1998,  s. 45-57 ISBN 8071-84-495-0

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Rašín Alois [encyklopedie]. (Rašín Alois):   In:Carl Sifakis: Encyklopedie politických vražd a atentátů.   1. vyd.  Praha: Olympia; 1998,  S. 165-166 ISBN 80-7033-527-0

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Václav [encyklopedie]. (Václav):   In:Carl Sifakis: Encyklopedie politických vražd a atentátů.   1. vyd.  Praha: Olympia; 1998,  S. 185-185 ISBN 80-7033-527-0

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Václav III. [encyklopedie]. (Václav III.):   In: Carl Sifakis: Encyklopedie politických vražd a atentátů.   1. vyd.  Praha: Olympia; 1998,  s. 196-197 ISBN 80-7033-527-0

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Valdštejn Albrecht [encyklopedie]. (Valdštejn Albrecht):   In:Carl Sifakis: Encyklopedie politických vražd a atentátů.   1. vyd.  Praha: Olympia; 1998,  s. 198-199 ISBN 80-7033-527-0

Čechurová, Jana: Vědecká konference: podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti, Sedmihorky 1998 [II]. (Scientific conference: František Kutnar and agrarian history):   In.Časopis Národního Muzea Vol. 167., 1998, No.1-2., s. 72-72 ISSN 0139-9543

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Z Falknštejna Záviš [encyklopedie]. (Z Falknštejna Záviš):   In:Carl Sifakis: Encyklopedie politických vražd a atentátů.   1. vyd.  Praha: Olympia; 1998,  s. 61-62 ISBN 80-7033-527-0

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Zenkl, Petr [encyklopedie]. (Zenkl, Petr):   In:Carl Sifakis: Encyklopedie politických vražd a atentátů.   1. vyd.  Praha: Olympia; 1998,  s. 209-209 ISBN 80-7033-527-0

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Zhořelecký Jan [encyklopedie]. (Zhořelecký Jan):   In:Carl Sifakis: Encyklopedie politických vražd a atentátů.   1. vyd.  Praha: Olympia; 1998,  s. 210-210 ISBN 80-7033-527-0

Čechurová, Jana [autor kapitoly]: Želivský Jan [encyklopedie]. (Želivský Jan):   In:Carl Sifakis: Encyklopedie politických vražd a atentátů.   1. vyd.  Praha: Olympia; 1998,  s. 211-211 ISBN 80-7033-527-0

1997

Čechurová, Jana: Halina Parafianowicz, Czechoslowacja w polityce Stanów Zjednoczonych w latach 1918-1933 [IV]. (Halina Parafianowicz, Czechoslovakia in the politics of the USA 1918-1933):   In.Časopis Národního Muzea Vol. 166., 1997, No.3-4., s.70-70 Halina Parafianowicz Czechoslowacja w polityce Stanów Zjednoczonych w latach 1918-1933 ISSN 0139-9543