Chlup, Radek

1995  1997  1999  2000  2001  2002  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Chlup, Radek: Illud Tempus in Greek Myth and Ritual; In: Religion. 2008, roč. 2008, č. 38, s. 355-365 . Illud Tempus v řeckém rituálu) ISSN 0048-721X. Anotace: Using data from ancient Greece, the article offers a re-examination of Eliade’s theory of rituals as repetitions of archetypal events that once upon a time took place in illo tempore, reinterpreting it in accordance with contemporary structuralist approaches to the study of Greek religion.

Chlup, Radek: Obhajoba alegorického výkladu u novoplatonika Prokla (Allegorical Exegesis and its Defence by Proclus the Neoplatonist); In: Reflexe: Filosofický časopis. 2008, roč. 2008, č. 33, s. 55-82 . ISSN 0862-6901. Anotace: Článek rozebírá Proklovu obhajobu alegorického výkladu. Podle Prokla inspirovaná poezie postihuje skutečnost jednotněji než filosofie. Cílem alegorické exegese proto není symbol zredukovat na myšlenku, nýbrž s ním racionální myšlení uvést v soulad, a otevřít je tak jeho blahodárnému vlivu. (The paper discusses Proclus' defence of allegorical exegesis. In Proclus', inspired poetry grasps reality in a more unified fashion than philosophy. The aim of allegorical exegesis is not to reduce the poetic symbol to a thought but to bring rational thought in harmony with it.)

Chlup, Radek: Recenze na „Fiona Bowie, Antropologie náboženství" (Review of „Fiona Bowie, Antropologie náboženství"); In: Religio: Revue pro religionistiku . 2008, roč. 2008, č. 16, s. 255-258. ISSN 1210-3640.

2007

Chlup, Radek: Corpus Hermeticum (Corpus Hermeticum); 1 vyd. 2007, Praha: Hermann a synové; 440 s. ISBN 978-80-87054-09-3. Anotace: Překlad a řecký text Corpus Hermeticum doplňený rozsáhlou úvodní studií a podrobnými komentáři. (A Czech translation and Greek text of Corpus Hermeticum with an introductory study and detailed commentaries.)

Chlup, Radek: Formování pojmu duše v Řecku klasické a archaické doby (The Rise of the Concept of the Soul in Archaic and Classical Greece); In: Pojetí duše v náboženských tradicích světa. 1. vyd. 2007, Svět archaických kultur. Praha: DharmaGaia; s. 38-88. ISBN 978-80-86685-82-3. Anotace: Stať podává přehlednou analýzu způsobu, jímž se ve starém Řecku mezi Homérem a Platónem formoval pojem duše. (A general survey of the way in which the concept of the soul was gradually formulated in ancient Greece between Homer and Plato.)

Chlup, Radek: Illud tempus v řeckém rituálu (Illud tempus in Greek Myth and Ritual); In: Religio: Revue pro religionistiku. 2007, roč. 2007, č. 15, s. 185-210. ISSN 1210-3640. Anotace: Článek konfrontuje s řeckým materiálem Eliadeho pojetí, podle nichž jsou rituály založeny na opakování archetypických událostí odehrávajících se v mytické době. Článek ukazuje, že řecké rituály jsou s tímto pojetím slučitelné, byť představují jeho zvláštní variantu, s níž Eliade ve svých rozborech nepočítá. Díky tomu nám dávají možnost na celé pojetí prvotního času pohlédnout v novém světle a reinterpretovat je v souladu se současnými strukturalistickými přístuipy. (The article offers a re-examination of Eliade’s classic theory of rituals as repetitions of archetypal events that once upon a time took place in illo tempore. I confront the theory with ancient Greek myths and rituals, showing that does fit them to some extent, though it needs to be modified and further elaborated. The Greeks were acutely aware of the ambivalence of mythical time, and their rituals were not just meant to evoke it but to keep it off as well. In myth things typically go wrong and the task of ritual is to correct them, repeating the archetypal mistake in a non-literal way that makes it possible to relate to the mythical while leaving it safely detached behind the boundaries of the civilized world. The Greek vision of primordial time does not necessarily contradict the myth-and-ritual pattern proposed by Eliade, but it is interesting in that it that it emphasizes certain features of primordiality downplayed by him, thus inviting us to reconsider the meaning of the whole conception. This is what I attempt in the second part of my paper, in which I set the problem of ritual repetition in a different methodological perspective, interpreting it in accordance with contemporary structuralist approaches to the study of Greek religion.)

Chlup, Radek: Pojetí duše v náboženských tradicích světa (The Concept of the Soul in the World's Religious Traditions); 1. vyd. 2007, Svět archaických kultur. Praha: DharmaGaia. ISBN 978-80-86685-82-3. Anotace: Publikace analyzuje pojetí duše v různých náboženských tradicích: v náboženství starých Řeků, Germánů a Egypťanů, v monoteistických systémech (judaismus, křesťanství, islám), stejně jako v některých indických náboženských proudech (védismus, džinismus, buddhismus). Jednotlivé stati pocházejí od předních českých odborníků na dané oblasti a jsou psány tak, aby byly srozumitelným úvodem do tématu pro laika, ale zároveň uspokojily nároky odborníků. Články jsou doplněny bibliografickými eseji, jež budou vítaným rozcestníkem pro každého, kdo by se některým aspektům problematiky chtěl věnovat hlouběji. Srovnávání různých motivů napříč náboženstvími usnadňuje úvodní studie a podrobný tematický rejstřík. (The book discusses the concept of the soul in some of the most important religious traditions: the religion of ancient Greece and Egypt, Old Norse religion, the three monotheistic systems, as well as some of the religious systems of India (Vedism, Jainism, Buddhism)..)

Chlup, Radek: Potíže s duší (Troubles with Soul); In: Pojetí duše v náboženských tradicích světa. 1. vyd. 2007, Svět archaických kultur. Praha: DharmaGaia; s. 7-38. ISBN 978-80-86685-82-3. Anotace: Článek je úvodem k publikaci o pojetí duše v různých náboženstvích spojené a pokouší se o srovnovácí analýzu výsledků, k nimž jednotlivé následné stati dospěly. (An introductory chapter to a book on the concept of the soul in various religious traditions, trying to analyze the results reached by the contributors to the volume.)

Chlup, Radek: Recenze na "Tomáš Vítek - Jiří Starý - Dalibor Antalík (eds.), Věštění a prorokování v archaických kulturách" (Review of "Tomáš Vítek - Jiří Starý - Dalibor Antalík (eds.), Věštění a prorokování v archaických kulturách"); In: Religio: Revue pro religionistiku. 2007, roč. 2007, č. 15, s. 295-299. ISSN 1210-3640.

Chlup, Radek: The Ritualization of Language in the Hermetica; In: Aries. Journal for the Study of Western Esotericism. 2007, roč. 2007, č. 7, s. 133-159. Ritualizace jazyka v řeckých hermetických spisech) ISSN 1567-9896. Anotace: Ancient Hermetic treatises mainly consists of ideas and arguments borrowed from Greek philosophy. When read from its perspective, however, they appear confused and incoherent. Clearly, the language of philosophy is used by their authors in a very much non-philosophical way. In this article I build on contemporary anthropological approaches to the study of ritual language and argue that in the Hermetica philosophical language changes its meaning and becomes "ritualized". Their arguments should thus not just be read in terms of what they say but even more in terms of the effect on the audience they want to achieve. The aim of Hermetism was to relate to God in an immediate way, without the help of traditional religious structures. The language of philosophy seemed helpful due to its universalist ambitions but it needed to be purged of its "useless" intellectual aspects and turned to its proper religious use (cf. Asclepius 12-14).

Chlup, Radek: The Semantics of Fertility: Levels of Meaning in the Thesmophoria; In: Kernos. Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique. 2007, roč. 2007, č. 20, s. 69-95. Sémantika plodnosti: Roviny významu v Thesmoforiích) ISSN 0776-3824. Anotace: During the last 100 years, several interpretations of the Thesmophoria have been advanced. Following the typology of H.S. Versnel, we can classify them as substantive, functionalist and cosmological. The three approaches can be seen as complementary, but in practice they are hardly ever pursued simultaneously. In my article, I examine how they fit together. In particular, I re-examine the subject of fertility, asking how it fits in with the wider social and ideological issues which Detienne and others have drawn attention to and which to our mind have little connection with agriculture or human reproduction. As an answer I offer a synthetic interpretation that places fertility in a wider cosmological context and shows it as interconnected with all the other levels of the festival.

2006

Chlup, Radek: Proč už Pýthie nevěští ve verších (Why the Oracles at Delphi are no longer given in verse); 1. vyd. 2006, Malá řada. Praha: Oikúmené; 80 s. Plútarchos z Chairóneie Peri tú mé chrán emmetra nýn tén Pýthián ISBN 80-7298-187-0. Anotace: Řecký filosof, historik a esejista Plútarchos se zamýšlí nad tím, proč jsou v jeho době věštby takřka výhradně prozaické, zatímco za starých časů byly vydávány v hexametrech. Vymezuje vztah mezi lidským a božským faktorem při inspirovaném věštění a hájí názor, že zmizení veršovaných věšteb je důsledkem proměny ducha doby, nikoli známkou ochabnutí věštebné síly Delf. (Plutarch (50-120 A. D.) discusses the problem of why the oracles at Delphi are no longer given in verse, reaching the conclusion that the disappearance of versified oracular responses does not mean a decline of the Delphic Oracle but is rather is due to the changing spirit of the epoch.)

2005

Chlup, Radek: Struktura a antistruktura: Rituál v pojetí Victora Tunera I (Structure and Antistructure: Victor Turner's Theory of Ritual I); In: Religio: Revue pro religionistiku. 2005, roč. 13, č. 1, s. 3-28. ISSN 1210-3640. Anotace: Článek podává komplexní rozbor pojetí rituálu antropologa Victora Turnera napříč celým jeho dílem. (The article gives a complex survey of Victor Turnerš Theory of Ritual, covering both his early Ndembu studies and his late general works.)

Chlup, Radek: Struktura a antistruktura: Rituál v pojetí Victora Tunera II (Structure and Antistructure: Victor Turner's Theory of Ritual II); In: Religio: Revue pro religionistiku. 2005, roč. 13, č. 2, s. 179-197. ISSN 1210-3640. Anotace: Článek podává komplexní rozbor pojetí rituálu antropologa Victora Turnera napříč celým jeho dílem. (The article gives a complex survey of Victor Turnerš Theory of Ritual, covering both his early Ndembu studies and his late general works.)

Chlup, Radek: Vtip a náboženství: Posvátno jako mysterium ludicrum et ridiculum (Jokes and Religion: The Sacred as a Mysterium Ludicrum et Ridiculum); In: Religio: Revue pro religionistiku. 2005, roč. 13, č. 2, s. 261-280. ISSN 1210-3640. Anotace: Článek zkoumá roli vtipů v náboženství a snaží se na základě některých antropologických teorií ukázat, proč je vtip vrcholnou teologickou formou. (The article investigates the meaning of jokes in religion. Building up on Marry Douglas’ classic analysis, it sees the essence of a joke in its ability to bring in relation disparate elements in such a way that one accepted pattern is challenged.)

2004

Chlup, Radek: Mystické výklady alfabéty (Mystical Interpretations of the Alphabet);  In: Souvislosti. 2004, roč. 15, č. 3, s. 118-125.  ISSN 0862-6928 .  Anotace: Stať podává přehled různých mystických výkladů alfabéty v antice. (The article gives a survey of various mystical interpretations of the alphabet in ancient Greece.)

Chlup, Radek: Pojetí božství v Řecku (The Concept of Divinity in Ancient Greece) editor: Chlup, R.; In: Bůh a bohové: Pojetí božství v náboženských tradicích světa: Sborník přednášek na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. 1. vyd.  2004. Praha: DharmaGaia;  s. 31-57.  ISBN 80-86685-42-X.  Anotace: Stať podává přehled různých koncepcí božství mezi Homérem a novoplatoniky a snaží se postihnout, co mají společného a v čem se liší. (The article gives a survey of various concepts of divinity between Homer and the Neoplatonists, showing what points they have in common and where they differ.)

2002

Chlup, Radek [autor statě a editor sborníku]: Antická pojetí svobodné volby (Greek concepts of free choice) editoři: Havrda, M., Chlup, R., Vítek, T.; In: Mediterranea. Sborník k padesátinám Zdeňka Kratochvíla. 1. vyd.  2002. Praha:  s. 112-136.   Anotace: Přehled řeckých pojetí svobodné volby mezi Aristotelem a Proklem. (A survey of Greek concepts of

free choice between Aristotle and Proclus.)

 

2001

 

Chlup, Radek: Oko jako aktivní orgán v raně řeckém myšlení (The Eye as an Active Organ in Early Greek thought);  In: Souvislosti. 2001, roč. 48, č. 2, s. 15-19.  ISSN 0862-6928.  Anotace: Nástin pojetí oka jakožto aktivního orgánu u řeckých básníků a u Platóna. (A Survey of the concept of the eye as an active organ in Greek poets and Plato.)

2000

 

Chlup, Radek: Ordered freedom: Freedom and providence in Origen;  In: Hermathena. 2000, roč. 169,  s. 189-209.  ISSN 0018-0750.  Anotace: An analysis of the concept of freedom in Origen and the Middle Platonists written in the form of a review article of H. S. Benjamins' study "Eingeordnete Freiheit: Freiheit und Vorsehung bei Origenes".

Chlup, Radek: Plutarch's Dualism and the Delphic Cult;  In: Phronesis. 2000, roč. 45, č. 2,  s. 138-158.  ISSN 0031-8868.  Anotace: The article interprets Plutarch's dualism in the light of the ApolloDionysus opposition as presented in "De E" 388e-389c, arguing that Plutarch is no dualist in the strict sense of the word. A comparison of "De E" 393f-394a with "De Iside".
 

1999

 

Chlup, Radek: The Neoplatonic Notion of Justice and Inequality and its Contemporary Relevance;  In: Journal of Neoplatonic Studies . 1999, roč. 8, č. 1, s. 75-119.  ISSN 1065-5840.   Anotace: The article investigates some interesting ethical aspects of Neoplatonist metaphysics, focusing on the notions of justice and inequality.

 

Chlup, Radek: Teorie planetárních pohybů v interpretaci novoplatonika Prokla (The Theory of Planetary Movements as Interpreted by Proclus the Neoplatonist );  In: Dějiny vědy a techniky. 1999, roč. 32, č. 3, s. 155-168.  ISSN 0300-4414.  Anotace: Článek rozebírá pojetí planetárních pohybů novoplatonika Prokla. Obsahuje úvodní esej následovaný českým překladem části Proklova "Komentáře k Ústavě" (II 227.23?235.3, ed. Kroll). (The article discusses the theory of planetary movements as interpreted by the Neoplatonic philosopher Proclus. It consists of an introductory essay, followed by a Czech translation of a part of Proclus‘ "Republic Commentary" (II 227.23-235.3, ed. Kroll).)

 

1997

 

Chlup, Radek: Two Kinds of Necessity in Plato‘s Dialogues;  In: Listy filologické. 1997, roč. 120, č. 3-4, s. 204-216.  ISSN 0024-4457.  Anotace: The article analyzes the relation between the errant, mechanical necessity of the Timaeus and its orderly, luminous counterpart of the Republic, suggesting to see these as independent forces embodying the same principle of concatenation on two diametrically opposed levels, Plato's aim being to put the former in the service of the latter.

 

1995

 

Chlup, Radek: O delfském E (On the E at Delphi);  1. vyd.  1995. Praha: Hermann a synové;  220 s.   Anotace: Překlad Plútarchova apollónského spisu doprovázený dvousetstránkovou studií Apollón a Dionýsos v myšlení Plútarcha z Chairóneie. (A translation of Plutarch's Apollonian essay accompanied by a 200-page introductory study Apollo and Dionysus in the Thought of Plutarch.)