Hlavačka, Milan

1996  1997  1998  2000  2002  2008

2008

Hlavačka, Milan: A cseh liberalizmus - észrevételek Otto Urban tanulmánya kapcsán (Some Remarks on Otto Urbans Czech Liberalism. An Essay); In: Magyar Tudomány. Nemzeti liberalizmus ideológiai hagyomány és elméleti érvényesseg, vendégserkesztö., roč. 2008, č. 1, s. 47-52. Český liberalismus: Několik poznámek ke konceptu liberalismu v díle Otty Urbana) ISSN 0025-0325. Anotace: Rozbor úvah Otty Urbana o českém liberalismu publikovaný v knize Search for Identity, ed. Zoltán Denes. (Analysis of Otto Urban´s conception on Czech liberalism presented in the book edited by Zoltán Denes Search for Identity.)

Hlavačka, Milan: Die Prager Petitionen (The Prague Petition Movement 1848) editor: Hasil, J.; In: Přednášky z 51. běhu Letní školy slovanských studií. 1. vyd. 2008, Praha: FFUK; s. 123-134. Pražské petice z revoluce 1848) ISBN 978-80-86642-47-3. Anotace: Ursprung der Prager Petitionen vom März 1848. (Origin of the Prague petition movement in March 1848.)

Hlavačka, Milan - Němec, Jan: Unterwegs mit den nordböhmischen Glashändler unterwegsn. Die Praxis der Paßerteilung in Böhmen 1800-1850 (The North Bohemian Glass-Traders and the Pass Formalities 1800 - 1848) editoři: Enderle-Burcel, G., Kubů, E., Šouša, J., Stiefel, D.; In: Discourses - Diskurse. Essays for - Beiträge zu Mikuláš Teich und Alice Teichová. 1. vyd. 2008, Praha - Vídeň (Wien): Nová tiskárna Pelhřimov; s. 305-316. Severočeští skláři na cestách. Vydávání pasů v Čechách v letech 1800 - 1848) ISBN 978-80-96559-90-2. Anotace: Analyse der Reisemobilität der norböhmischen Glashändler in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Social analysis of travel mobility of North Bohemian glass traders in the first half of the 19th century.)

2002

 

Hlavačka, Milan: Alfons Mucha a pařížská světová výstava 1900 očima současníků (Alfons Mucha and Paris world exposition of 1900 in eyes of the present time);  In: Dějiny a současnost. 2002, roč. 44, č. 5, s. 48-50. ISSN 0418-5129  Anotace: Alfons Mucha a pařížská světová výstava 1900 očima současníků. (Alfons Mucha and Paris world exposition of 1900 in eyes of the present time.)
 

Hlavačka, Milan: Dějiny dopravy (History of Transport);  1. vyd.  2002. Praha: Scientia;  35 s.  ISBN 80-71-83-252-9  Anotace: Učebnice dějin dopravy. (Schoolbook on transport history.)
 

Hlavačka, Milan [autor statě]: Užívání jazyka v byrokratické komunikaci (Using of the language in the byrocratic communication) editoři: Hojda, Z., Prahl, R.; In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. 1. vyd.  2002. Praha: KLP;  s. 92-101.  ISBN 80-85917-88-2  Anotace: Studie o užívání jazyka v byrokratické komunikaci v Čechách v 19. st. (Paper on using of language in the byrocratic communication in Bohemia in the 19th century.)
 

Hlavačka, Milan [autor statě]: Vývoj dopravy v českých zemích do roku 1945 (History of transportation in the Czech Lands until 1945) editor: Hlušičková, H.; In: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd.  2002. Praha: Libri;  s. 23-39.  ISBN 80-7277-043-8  Anotace: Vývoj dopravy v českých zemích do roku 1945. (History of transportation in the Czech Lands until 1945.)
 

Hlavačka, Milan [autor statě]: Zrod moderní dopravní sítě v českých zemích (Origin of modern transport and communication network in the Czech Lands) editoři: Hojda, Z., Prahl, R.; In: Komunikace a izolace v české lultuře 19. století. 1. vyd.  2002. Praha: KLP;  s. 24-31.  ISBN 80-85917-88-2  Anotace: Studie o vzniku moderní české dopravní sítě. (Study on origins of modern czech transport network.)
 

Hlavačka, Milan - Měřínský, Zdeněk - Wihoda, Martin - Polívka, Miroslav - Vorel, Petr [autor kapitoly]: Dějiny Rakouska (History of Austria); In: Dějiny Rakouska. 1. vyd.  2002. Praha: Lidové noviny;  s. 287-471.  ISBN 80-7106-491-2  Anotace: Přehled dějin rakouské monarchie. (Overview of history of Austrian nonarchy.)

2000

Hlavačka, Milan [autor statě]: Die wahre Mobilität: Reisen [stať ve sborníku]. (The true Mobility: Travelling): editor: Kuklík, J.,  In: Přednášky z XLIII. běhu Letní školy slovanských studií.   1. vyd.  Praha: Desk Top Publishing UKFF; 2000,  s. 127-138 ISBN 80-85899-89-2  Anotace: Praktické podmínky pohybu obchodníků se sklem na panství Česká Kamenice v severních Čechách 1800-1850 (Practice of travelling posibilities of the glass traders on the Dominium of Česká Kamenice in the north Bohemia between 1800-1850 based on the archive sources from the Regional State Archive Litoměřice)

Hlavačka, Milan [autor statě]: Rakouská historiografie posledních let o 19. století [stať ve sborníku]. (Austrian Historiography about the 19th Century of the Last Years): editor: neuveden,  In: Badatelské problémy 19. století. Sborník k nedožitým sedesátinám profesora Otty Urbana.   1. vyd. Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica 2 - 1997, Studia Historica XLVI. Praha: Nakladatelství Karolinum; 2000,  s. 55-60 ISBN 80-246-0040-4  Anotace: Pohled na tři rakouské syntézy politického, sociálního a hospodářského vývoje habsburské monarchie a Rakouska 1791-1918 (Substantial description of the three syntetic books about political, social and economy development of the Hapsburg Monarchy and Austria especially in the 'long century' between 1791 - 1918 written by Roman Sandgruber, Helmut Rumpler etc)

Hlavačka, Milan - Čechura, Jaroslav - Čechurová, Jana - Koldinská, Marie: Historie českých spiknutí [monografie]. (History of the Bohemian and Czech Conspiracies):    1. vyd.  Praha: Akropolis; 2000,  167 s. ISBN 80-85770-96-2  Anotace: Přehled spiknutí v českých zemích od středověku  do 20. století podaný v poulární formě (Popular history of the Bohemian and Czech Conspiracies from the middle age to the 20th century)

Hlavačka, Milan - Čechura, Jaroslav - Koldinská, Marie - Čechurová, Jana: Příbuzní českých králů [monografie]. (Relatives of the Czech Kings):  2. vyd.  Praha: Akropolis; 2000,  204 s. ISBN 80-85770-98-9  Anotace: Populární přehled neznámých nebo mytizovaných příběhů příbuzných českých králů (Popular history of the unknown and mysteries stories of the intimate relaitons on the Bohemian court part 4)

Hlavačka, Milan - Čechura, Jaroslav - Mikulec, Jan: Děti a levobočci českých králů [monografie]. (Childern and Bastards of the  Bohemians Kings):    4. vyd.  Praha: Akropolis; 2000,  204 s. ISBN 80-85770-38-5  Anotace: Populární přehled neznámých nebo mytizovaných příběhů manželských a nemanželských dětí českých králů (Popular history of the unknown and mysteries stories of the intimate relaitons on the Bohemian court part 3)

Hlavačka, Milan - Čechura, Jaroslav - Mikulec, Jan: Muži a milenci českých královen [monografie]. (Men and Lovers of the Bohemian Qeens):  4. vyd.  Praha: Akropolis; 2000,  221 s. ISBN 80-85770-72-5  Anotace: Populární přehled neznámých nebo mytizovaných příběhů důvěrných vztahů  českých královen s muži (Popular history of the unknown and mysteries stories of the intimate relaitons on the Bohemian court part 2)

Hlavačka, Milan - Halada, Jaroslav: Světové výstavy. Od Londýna 1851 po Hannover 2000 [monografie]. (World Exposition. From London 1851 to Hannover 2000):    1. vyd.  Praha: Libri; 2000,  280 s. ISBN 80-7277-012-8  Anotace: Populárně popsaná historie myšlenky světových výstav a její realizace od výstavy v Londýně 1851 do Hannoveru 2000. (Popular history of the Bohemian and Czech Conspiracies from the middle age to the 20th century)

Hlavačka, Milan - Maur, Eduard - Čechura, Jaroslav: Ženy a milenky českých králů [monografie]. (Women and Fancys of the Bohemian Kings):  5. vyd.  Praha: Akropolis; 2000,  204 s. ISBN 80-85770-54-7  Anotace: Populární přehled neznámých nebo mytizovaných příběhů důvěrných vztahů  českých králů se ženami (Popular history of the unknown and mysteries stories of the intimate relaitons on the Bohemian court part 1)

Hlavačka, Milan - Němec, J. [autor kapitoly///autor kapitoly]: Die Praxis der Passerteilung auf der Herrschaft Böhmisch Kamnitz [monografie]. (Practice of passport issues on the Dominium of Česká Kamenice between 1800 - 1850):   In: Grenze und Staat. Passwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht und Fremdengesetzgebung in der österreichischen Monarchie (1750-1867).   1. vyd.  Vídeň: Böhlau Verlag; 2000,  s. 795-809 ISBN 3-205-99199-0  Anotace: Die Praxis der Passerteilung auf der Herrschaft Böhmisch Kamnitz (Practice of passport issues on the Dominium of Česká Kamenice between 1800 - 1850)

Hlavačka, Milan - Velek, Luboš: Dvě odpovědi prof. dr. Z. Kárníkovi [IV]. (Two Answers to Prof. Z. Kárník):   In: Český časopis historický Vol. 98., 2000, No.1., s. 124-129Kárník, Zdeněk  ISSN 0862-6111  Anotace: Dvě odpovědi prof. dr. Z. Kárníkovi (Two Answers to Prof. Z. Kárník)

1998

Hlavačka, Milan [autor statě]: Čeští obrozenci očima ruského vzdělance V.A. Panova [stať ve sborníku]. (Czech revivalists seen through the exes of the Russian literary man V.A. Panov): editor: Skřivánek, M.,  In:Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu. Sborník příspěvků z mezioborového vědeckého symposia v Litomyšli.   1. vyd.  Litomyšl: Město Litomyšl; 1998,  s. 53-57 ISBN [neuvedeno]

Hlavačka, Milan: Dějiny novověku [učebnice ZŠ]. (New history):  1. vyd.  Praha: Státní pedagogické nakladatelství; 1998,  128 s. ISBN 80-7235-053-6

Hlavačka, Milan [autor kapitoly]: Doprava a zrod moderní infrastruktury [monografie]. (Transport and the birth of modern infrastructure):   In: Dějiny Prahy,  sv.2.   1. vyd.  Praha: Paseka; 1998,  s. 177-215 ISBN 80-7185-143-4

Hlavačka, Milan [autor statě]: Habsburská monarchie na cestě od absolutismu ke konstitucionalismu [stať ve sborníku]. (Habsburg monarchy on the way from absolutism to constitutionalism):   In: Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě. 1. vyd.  Kroměříž: Město Kroměříž; 1998,  S. 159-166 ISBN [neuvedeno]

Hlavačka, Milan - Mikulec, Jiří: Muži a milenci českých královen [monografie]. (Husbands and lovers of Czech queens):    3. vyd.  Praha: Akropolis; 1998,   215 s. ISBN 80-85770-72-5

1997

Hlavačka, Milan [autor statě]: Das Böhmische Staatsrecht in der historischen Retrospektive der lezten Jahrhunderte,  In: Přednášky z XXXIX. běhu LŠSS.   Praha: 1997,  s. 299-315

Hlavačka, Milan: Dějiny moderní doby I. 1870-1918 [učebnice], 1. vyd.  Praha: Fortuna; 1997,  ISBN 80-7168-398-1

Hlavačka, Milan [autor statě]: Flösserei und Schiffahrt auf der Lainsitz editoři: Komlosy, A., Knittler, H.,  In:Forschungen zur Landeskunde von Niederösterreich. Sankt Pölten: 1997,  s. 93-102 ISBN 3-901234-05-5

Hlavačka, Milan: Karel Albrecht. Příběh druhého 'zimního' krále [monografie] ,  1. vyd.  Praha: Akropolis; 1997,  ISBN 80-85770-50-4

Hlavačka, Milan [autor statě]: Schmerzhafte Begegnung. Eisenbahn und Landbevölkerung in Südmähren in 40er Jahren des 19. Jahrhunderts editoři: Jung, V., Chwojka, E., Dülmen, R. v.,  In:Neue Blicke.   Wien//Köln//Weimar: Böhlau; 1997,  s. 291-300 ISBN 3-205-98668-7

Hlavačka, Milan [autor statě]: Vier Prinzipen im Mitteleuropa des 19. Jahrhunderts ,  In:Přednášky z XL. běhu LŠSS.   Praha: 1997,  s. 188-208

Hlavačka, Milan [autor statě]: Všední den na středoevropských cestách ,  In:Acta Universitatis Purkynianae. Philosophica et historica III/II.   Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně; 1997,  s. 337-346 ISBN 80-7044-136-4

1996

Hlavačka, Milan:  [monografie] ,  Cestování v éře dostavníku. Všední den na středoevropských cestách. 1 vyd.  Praha: Argo; 1996,  137 s. ISBN 80-7203-015-9

Hlavačka, Milan [autor úvodu]: Dějiny věd a techniky 2. Z dějin železniční dopravy v českých zemích [sborník] editoři: Hlavačka, M., Folta, J.,  In.   1 vyd.  Praha: Národní technické muzeum; 1996,  94 s. ISBN 80-7037-050-5

Hlavačka, Milan: Labská cla a obchod v první polovině 19.století [původní] ,  In: Děčínské vlastivědné zprávy. Labská plavba III.Vol. VIII., 1996, No.1., s. 42-54

Hlavačka, Milan: Ohlédnutí za životním dílem profesora Otty Urbana [přehledový] ,  In: Historický obzor1996, No.7-8., s. 191-192 ISSN 1210-6097

Hlavačka, Milan: Opravdu nestranná kritika? [recenze] ,  In: Dějiny a současnost Vol. 18., 1996, No.2., s. 333-334 Čornej, Petr, Bělina, Pavel Dějiny evropské civilizace ISSN 0418-5129

Hlavačka, Milan - Kořalka, Jiří - Sekera, Martin: Profesor Otto Urban [přehledový] ,  In: Český časopis historický Vol. 94., 1996, No.3., s. 683-691 ISSN 0862-6111