Kořínková, Jana

1999  2002

2002

Kořínková, Jana: Amarna Studies and Other Selected Papers;  In: Archiv Orientální. 2002, roč. 70, č. 2, s. 243-245. ISSN 0044-8699  Anotace: An anthology of Egyptological and review articles.
 

Kořínková, Jana [autor statě]: "Padám k nohám svého pána...": Zdravicí formule v akkadských dopisech z Ugaritu ("I fall at the feet of my lord...": Salutation formula in the Akkadian letters from Ugarit) editor: Zemánek, P.; In: Chatreššar 2001 - Ročenka Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy. 1. vyd.  2002. Praha: Ústav starého Předního východu a srovnávací jazykovědy;  s. 3-13.  ISBN 80-7308-026-5  Anotace: Formální analýza zdravicích formulí v akkadských dopisech z Ugaritu. (Formal analysis of the salutation formulas in the Akkadian letters from Ugarit.)

1999

Kořínková, Jana [autor statě]: Dopisy jara [stať ve sborníku]. (Spring Letters ): editor: Vavroušek, P.,  In:Chatreššar. Ročenka Ústavu starého Předního východu a srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 1998.   1. vyd.  Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; 1999,  s. 2-3 ISBN 80-85899-76-0