Krejčí, Jaromír

1996  1997  1998  1999  2000  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Krejčí, Jaromír: Abusir Royal Necropolis in the light of new discoveries editor: Kousoulis, P.; In: Tenth International Congress of Egyptologists. 1. vyd. 2008, Rhodos: University of the Aegean, Rhodes; s. 138-139. Abúsírská královská nekropole ve světle nových objevů) ISBN 978-960-87197-5-0. Anotace: The article deals with the new results of the archaeological excavations done in the southern part of the Abusir Royal Necropolis.

Krejčí, Jaromír: The architecture of the mastaba of Ptahshepses; 1. vyd. 2008, Abusir XI. Prague: Academia; 150 s. Architektura Ptahšepsesovy mastaby) ISBN 978-80-200-1728-4. Anotace: The monograph deals with the architecture of the mastaba of Ptahshepses in Abusir, one of the largest non-royal tombs of the Old Kingdom and tries to put the tomb into the frames of the development of Ancient Egyptian architecture in this period.

Krejčí, Jaromír: Architektúra v období Starej ríše (Architecture in the Old Kingdom); In: Historická revue. 2008, roč. XIX, č. 2-3, s. 26-35. Architektura v období Staré říše) ISSN 1335-6550. Anotace: Článek se zabývá vývojem egyptské architektury v době Staré říše. (The article deals with the development of the ancient Egyptian architecture in the broader frame of the development of the Egyptian state and the religious beliefs. )

Krejčí, Jaromír: Astronomická orientace chrámů a hrobek ve starém Egyptě (The astronomical orientation of temples and tombs in ancient Egypt); In: Kapitoly z dějin egyptské archeoastronomie. 1. vyd. 2008, Praha: Český egyptologický ústav FF UK v Praze; s. 68-87. ISBN 978-80-7308-258. Anotace: Kapitola se zabývá astronomickou orientací egyptských chrámů a hrobek a důvody (náboženskými, morfologickými, technickými), které k tomu vedly. (The chapter deals with the astronomical orientation of the Egyptian temples and tombs and reasons (religious, morphological, technical) which caused such arrangements.)

Krejčí, Jaromír: Češi mezi pyramidami - záchrana staroegyptského kulturního dědictví (Czech among the pyramids - saving of the Ancient Egyptian cultural heritage); In: Národní 3. 2008, č. 2, s. 46-47. Anotace: Článek se zabývá postupy a metodami, které jsou používány při rekonstrukčních a restaurátorských pracech v Abúsíru. (The article deals with the methods used during the reconstruction and restoration works in Abusir.)

Krejčí, Jaromír: Královské pohřebiště v Abúsíru (The Royal Necropolis at Abusir); In: Odkrývání starého Egypta. 1. vyd. 2008, Praha: Úřad vlády České republiky; s. 10-13. ISBN 978-80-87041-37-6. Anotace: Příspěvek se zabývá výsledky archeologického výzkumu abúsírské královské nekropole za posledních sto letech. (The contribution deals with the results of the archaeological excavation of the Abusir royal necropolis during last one hundred years.)

Krejčí, Jaromír: Memfis ve 4. a 3. tisíciletí: pyramidy, královské paláce a sídliště (Memphis in the IVth and IIIrd Millenium: pyramids, royal palaces and settlements); In: Nový orient (PES). 2008, roč. 63, č. 1, s. 14-18. ISSN 0029-5302. Anotace: Článek se zabývá vývojem královských pohřebišť v oblasti memfidské nekropole a jejich architektury v 2. polovině 4. a ve 3. tisíciletí př. Kr a zasahuje jej do širšího dějinného a společenského rámce. (Article deals with the development of the royal necropoleis in the area of the Memphite Necropolis and the development of the royal architecture during the 2nd half of the IVth and in the IIIrd Millenium BC and puts this development into the broader historical and social frames.)

Krejčí, Jaromír: "Playstation" starých Egypťanů ("Playstation" of the ancient Egyptians); In: RozRazil. 2008, č. 1, s. 50-51. ISSN 1801-4755. Anotace: Článek o nejoblíbenější deskové hře starých Egypťanů senet. (The article deals with the most popular game of the ancient Egyptians called senet.)

Krejčí, Jaromír: Předmluva (Foreword); In: Kapitoly z dějin egyptské archeoastronomie. 1. vyd. 2008, Praha: Český egyptologický ústav FF UK v Praze; s. 7-9. ISBN 978-80-7308-258. Anotace: Předmluva uvozuje problematiku egyptské archeoastronomie. Zároveň představuje publikaci a její jednotlivé kapitoly. (The foreword introduces the Egyptian archaeoastronomy and its problems. In the same time, it describes the publication and its individual chapters. )

Krejčí, Jaromír: Several remarks on the Abusir pyramid necropolis: its minor tombs and their place in the chronology of the royal cemetery; In: Chronology and archaeology in ancient Egypt (the third millenium B.C.). 1. vyd. 2008, Praha: Český egyptologický ústav FF UK v Praze; s. 124-136. Několik poznámek k abúsírské královské nekropoli: menší hrobky a jejich místo v chronologii královského pohřebiště) ISBN 978-80-7308-245-1. Anotace: The chapter deals with the results of the archaeological excavations done in the area of the minor tombs in the southern part of the Abusir royal necropolis and their implications for our chronology of the site.

Krejčí, Jaromír - Verner, Miroslav - Bareš, Ladislav - Bárta, Miroslav - Zelený, Radek a další: Report on the Excavation season in Abusir, October 1, 2007 - May 8, 2008; 2008, Praha-Káhira: Český egyptologický ústav, FF UK ; 17 s. Zpráva o výzkumné sezoně v Abúsíru, 1.října 2007-8.května 2008) Anotace: Report deals with the results of the archaeological excavations and geophysical survey made by the Czech Mission in Abusir during 2007-2008 season.

Krejčí, Jaromír - Verner, Miroslav - Callender, Vivienne G.: The minor tombs on the royal necropolis I; 1. vyd. 2008, Abusir. Prague: Český egyptologický ústav, FF UK; 200 s. Menší hrobky na královském pohřebišti I) ISBN 978-80-7308-181-2. Anotace: The monograph deals with the results of the archaeological excavation of lesser tomb complexes on the southern edge of the Abusir royal necropolis, the pyramid complexes Lepius nos. 24 and 25 and the mastabas of Nebtyemneferes and Nakhtsare.

Krejčí, Jaromír - Suková, Lenka: Kapitoly z dějin egyptské archeoastronomie (Chapters from the history of Egyptian archaeoastronomy); 1. vyd. 2008, Praha: Český egyptologický ústav FF UK v Praze. ISBN 978-80-7308-258. Anotace: The book presents selected topics from the field of Egyptian archaeoastronomy, which reveal the complexity of this area of research from the point of view of various fields within Egyptology as well as other branches of science.

Krejčí, Jaromír - Suková, Lenka: Kapitoly z dějin egyptské archeoastronomie (Chapters from the history of Egyptian archaeoastronomy); 1. vyd. 2008, Praha: Český egyptologický ústav FF UK v Praze; 300 s. ISBN 978-80-7308-258. Anotace: Publikace přináší několik témat, které se týkají egyptské archeoastronomie a která dokumentují složitost výzkumu této problematiky nejen z pohledu egyptologie, ale také ostatních vědeckých oborů. (The book presents selected topics from the field of Egyptian archaeoastronomy, which reveal the complexity of this area of research from the point of view of various fields within Egyptology as well as other branches of science.)

2007

Krejčí, Jaromír: Marnivá líbivost je starší než pyramidy - účesy a kosmetika ve starém Egyptě (Vain fancy is older than pyramids - hairstyles and cosmetics in ancient Egypt); In: RozRazil. 2007, roč. 2007, č. 8. ISSN 1801-4755. Anotace: Článek o kosmetice a dalších zkrašlovacích postupech používaných starými Egypťany. (An article on cosmetics and other beautifying procedures used by ancient Egyptians )

Krejčí, Jaromír: Mezi vzestupem a úpadkem: dějiny starého Egypta (Between boom and collapse: the history of ancient Egypt); In: RozRazil. 2007, č. 2, s. 27-34. ISSN 1801-4755. Anotace: Článek se zabývá dějinami egyptského státu od jeho počátků až po jeho "rozplynutí" v římské říši. (The article deals with the history of the Egyptian state from its beginnings till its "melting" in the Roman Empire.)

Krejčí, Jaromír: „Z darů nilské země“ aneb jídlo ve starém Egyptě ("Gifts of the land on the Nile" or food in ancient Egypt); In: RozRazil. 2007, č. 3, s. 38-39. ISSN 1801-4755. Anotace: Článek se zabývá problematikou potravy ve starém Egyptě. (The article deals with the problems connected with food in ancient Egypt.)

Krejčí, Jaromír - Verner, Miroslav - Bárta, Miroslav - Bareš, Ladislav: Report on the Excavation season in Abusir, October 1, 2006 - May 15, 2007; 2007, Praha - Káhira: Český egyptologický ústav, FF UK; 15 s. Zpráva o výzkumové sezóně v Abúsíru, 1. říjen 2006 - 15. květen 2007) Anotace: Report deals with the results of the archaeological excavations of the Czech Mission in Abusir during 2006-2007 season.

2006

Krejčí, Jaromír: Mudbrick masonry ; In: Abusir IX, The Pyramid Complex of Raneferef. 1. vyd. 2006, Abusir. Prague: Academia; s. 113-137. Cihlové zdivo) ISBN 80-200-1357-1. Anotace: The chapter deals with the mud brick masonry of the mortuary temple of King Raneferef.

Krejčí, Jaromír: Ptahšepsesova mastaba/The mastaba of Ptahshepses (Ptahšepsesova mastaba/The mastaba of Ptahshepses) editoři: Benešovská, H., Vlčková, P.; In: Abusir - tajemství pouště a pyramid/Abusir - Secrets of the Desert and the Pyramids. 1. vyd. 2006, Praha: Univerzita Karlova v Praze, České národní egyptologické centrum; s. 146-151. ISBN 80-7036-171-9. Anotace: Článek o architektuře a majiteli hrobky vezíra Ptahšepsese v Abúsíru. (An article on the architecture and the owner of the tomb of Vizier Ptahshepses in Abusir. )

Krejčí, Jaromír: The tomb complex Lepsius No. 25 in Abusir editoři: Bárta, M., Coppens, F., Krejčí, J.; In: Abusir and Saqqara in the Year 2005. Proceedings of the conference held in Prague (June 27 - July 5, 2005). 1. vyd. 2006, Praha: Český egyptologický ústav; s. 20-20. Hrobový komplex Lepsius č. 25 v Abúsíru) ISBN 80-7308-116-4. Anotace: The article deals with the results of the archaeological excavation of unusual tomb complex Lepius no. 25 constructed during the 5th Dynasty in Abusir.

Krejčí, Jaromír - Bárta, Miroslav - Coppens, Filip: Abusir and Saqqara in the Year 2005. Proceedings of the conference held in Prague (June 27 - July 5, 2005); 1. vyd. 2006, Praha: Český egyptologický ústav. Abúsír a Sakkára v roce 2005. Příspěvky konference konané v Praze (27. června - 5. července 2005)) ISBN 80-7308-116-4. Anotace: Miscellanea Band of contributions concerning the archaeological, epigraphical and historical research in Abusir-Saqqara-Dashur area made during years 2000-2005. Proceedings of a conference held in Prague.

Krejčí, Jaromír - Magdolen, Dušan: Abusírské sluneční chrámy a kult boha slunce v době Staré říše/Abusir Sun Temples and the Cult of the Sun God in the Time of the Old Kingdom (Abusírské sluneční chrámy a kult boha slunce v době Staré říše/Abusir Sun Temples and the Cult of the Sun God in the Time of the Old Kingdom) editoři: Benešovská, H., Vlčková, P.; In: Abusir - tajemství pouště a pyramid/Abusir - Secrets of the Desert and the Pyramids. 1. vyd. 2006, Praha: Náprstkovo muzeum; s. 102-121. ISBN 80-7036-171-9. Anotace: Článek týkající se problematiky slunečních chrámů a slunečního kultu v Egyptě ve 3. tisíciletí př. Kr. (An article on the problems connected with the sun temples and sun cult in Egypt during the 3rd Millenium BC.)

Krejčí, Jaromír - Magdolen, Dušan: Research into Fifth Dynasty sun temples - past, present and future editor: Bárta, M.; In: The Old Kingdom Art and Archaeology. Proceedings of the Conference held in Prague, May 31 - June 4, 2004 . 1. vyd. 2006, Praha: Český egyptologický ústav; s. 185-192. Výzkum slunečních chrámu 5. dynastie - minulost, současnost, budoucnost) ISBN 80-200-1465-9. Anotace: The article deals with the problems concerning the 5th Dyn. sun temples and with the history of their research. It also announces start of the Czech-Slovak project concerning the sun temples.

Krejčí, Jaromír - Verner, Miroslav: Twin pyramid complex ‘Lepsius no. XXV’ in Abusir editoři: Daoud, K., Abd el-Fatah, S.; In: The World of Ancient Egypt. Essays in Honor of Ahmed Abd el-Qader el-Sawi. 1. vyd. 2006, Supplément aux Annales du Service des antiquités de l‘Égypte. Le Caire: Conseil supr; s. 159-165. Pyramidový dvojkomplex ‘Lepsius č. XXV’ v Abúsíru) ISBN 977-437-015-5. Anotace: An article on the results of the excavations of an unusual burial complex with two 5th Dyn. mastaba-like tombs in Abusir.

2005

Krejčí, Jaromír: Český egyptologický tezaurus (EgTez) (The Czech Egyptological Thesaurus (EgTez)); http://egypt.ff.cuni.cz/EgTez/ vyd. 2005. Praha: FF UK, Český egyptologický ústav. Anotace: Internetový slovník nejdůležitějších egyptologických termínů, základních informací o egyptských archeologických lokalitách , egyptských panovnících, královnách, božstvech a dalších fenoménech spojených se starověkým Egyptem. (Web dictionary of the most important Egyptological termins, basic informations on the Egyptian archaeological sites, Egyptian rulers, queens, gods and other phenomenons connected with the ancient Egypt.)

Krejčí, Jaromír: Internationale Ägyptologische Konferenz "Abusir and Saqqara in the Year 2005" (International Egyptological Conference "Abusir and Saqqara in the Year 2005"); In: Sokar. 2005, č. 2, s. 35-37. Mezinárodní egyptologická konference "Abusir and Saqqara in the Year 2005") Anotace: Der Artikel über die Ägyptologen-Konferenz, die in Prag im Jahre 2005 statt hatte. Die Konferenz hat sich mit die neueste Ausgrabungen in der Dahschur-Saqqara-Abusir beschäftigt. (An article on the Egyptological conference which was organized in Prague in 2005. The contributions dealt with the newest excavations in the Dahshur-Saqqara-Abusir area.)

Krejčí, Jaromír - Landgráfová, Renata: Královny 5. dynastie (Queens of the 5th Dynasty) editor: Mynářová, J.; In: PES Suplementa . 2. vyd. 2005. Praha: Univerzita Karlova v Praze, České národní egyptologické centrum, Český egyptologický ústav; s. 35-58. ISBN 1214-3189. Anotace: Analýza archeologických a filologických dokladů královen 5. dynastie. Funkční analýza jejich titulů. (Analysis of the archaeological and philological documents connected with the queen of the 5th Dynasty. Functional analysis of their titles. )

Krejčí, Jaromír - Magdolen, Dušan: Zajímavosti ze země pyramid aneb 100 NEJ ze starověkého Egypta (Pieces of interest from the land of the pyramids - 100 superlatives from the ancient Egypt); 1. vyd. 2005. Praha: Libri; 416 s. ISBN 80-7277-251-1. Anotace: Úvod do studia staroegyptské civilizace, sto superlativů z různých oblastí života starých Egypťanů (historie, archeologie, architektura, náboženství...) (Introduction to the ancient Egyptian studies, one hundred superlatives coming from different spheres of everyday life of the ancient Egyptians - history, archaeology, architecture, religion...)

2004

Krejčí, Jaromír: České národní egyptologické centrum UK - internetové stránky (Czech National Centre for Egyptology - web pages);  2004. Praha: FF UK, Český egyptologický ústav.   Anotace: Webové stránky informující o práci Českého národního egyptologického centra, akcích, které pořádá, nových publikacích, výuce, členech tohoto výzkumného projektu. (Web-site informing about the work of the Czech National Centre for Egyptology, events which it organizes, new publications, teaching, members of the research team.)

Krejčí, Jaromír: Český egyptologický ústav  F UK - internetové stránky (Czech Institute of Egyptology  - web pages);  http://egyptologie.ff.cuni.cz vyd.  2004. Praha: FF UK, Český egyptologický ústav.   Anotace: Webové stránky informující o práci Českého egyptologického ústavu, akcích, které pořádá, nových publikacích, výuce, členech ústavu. (Web-site informing about the work of the Czech Institute of Egyptology, events which it organizes, new publications, teaching, members of the Institute, etc. )

Krejčí, Jaromír: Hrobový komplex Lepsius č. 25 v Abúsíru (Sezóna 2003-2004) (Tomb complex Lepsius No. 25 in Abusir (Season 2003-2004)) editor: Mynářová, J.; In: PES 3. 1. vyd.  2004. Praha: České národní egyptologické centrum, Český egyptologický ústav FFUK;  s. 203-213.  ISBN 1214-3189.  Anotace: Archeologický výzkum dvojhrobky Lepsius č. 25 v Abúsíru během sezóny 2003-2004 a možná interpretace nálezů. (Archaeological excavations of the twin-tomb Lepsius No. 25 in Abusir and possible interpretation of finds.)

Krejčí, Jaromír: Senedžemibova rodina z Gízy (Senedjemib’s family from Giza) editor: Vymazalová, H.; In: PES Suplementa . 1. vyd.  2004. Praha: České národní egyptologické centrum a Český egyptologický ústav FF UK;  s. 22-30.  ISBN 1214-3189.  Anotace: Rodina významného "predstaveného všech královských prací" Senedžemiba Intiho a její hřbitov v Gíze. (Family of important "overseer of all works of king" Senedjemib Inti and its cemetery in Giza.)

Krejčí, Jaromír: Stavba pyramid ve starem Egypte (Pyramid building in ancient Egypt) editor: Onderka, P.; In: Egypt za vlády faraonů. 1. vyd.  2004. Moravská Třebová: Aegyptus;  s. 31-37.  ISBN 80-86185-27-3.  Anotace: Vývoj architektury a způsob stavby královských pyramid i dalších součástí pyramidových komplexů v době Staré říše. (Architectural development and the way how were royal pyramids and other parts of pyramid complexes built during the Old Kingdom.)

Krejčí, Jaromír: Virtuální procházka královským Abúsírem (Virtual trip through royal Abusir) editor: Krejčí, J.;  1. vyd.  2004. Praha: Český egyptologický ústav.   Anotace: 3D počítačové vizualizace staveb na královském pohřebišti v Abúsíru. (3D computer visualisations of the monuments located in the royal necropolis of Abusir.)

Krejčí, Jaromír - Verner, Miroslav: Die „Zwillingspyramide“ L 25 in Abusir (The Twinpyramid L25 in Abusir);  In: Sokar. 2004, č. 8, s. 20-22. "Dvojpyramida" L25 in Abusir)  Anotace: Archäologische Forschung in Abusir. (Archaeological excavations of the twin-tomb Lepsius No. 25 in Abusir.)

2003

Krejčí, Jaromír [autor statě]: Appearance of the Abusir Pyramid Necropolis during the Old Kingdom editoři: Hawass, Z., Pinch Brock, L.; In: Egyptology at the Dawn of the Twenty-first Century. 1. vyd.  2003. Káhira-New York: The American University in Cairo Press;  s. 280-288.  ISBN 977-424-674-8.  Anotace: Stavebně-historický vývoj královské pyramidové nekropole v Abúsíru; použití počítačové techniky při vytváření 3D vizualizací starověkých staveb. (Building and historical development of the royal necropolis in Abusir; use of computer technique for creating of 3D-visualisations of the ancient monuments.)

Krejčí, Jaromír [autor statě]: Pyramidové komplexy královen na abúsírském pohřebišti. Výzkum pyramidového komplexu Lepsius č. 25 (2001-2002, 2002-2003) (Pyramid complexes of queens in Abusir Necropolis. Archaeological research of the pyramid complex Lepsius No. 25 (2001-2002, 2002-2003)   ) editor: Mynářová, J.; In: PES 2. 1. vyd.  2003. Praha: Univerzita Karlova v Praze, České národní egyptologické centrum;   s. 64—78.  ISBN 1214-3189.  Anotace: Problematika hrobek královen na abúsírské pyramidové nekropoli v celé její šíři; výzkum hrobového komplexu č. 25 v Abúsíru a jeho možná interpretace. (Problems of queen’s tombs in Abusir pyramid necropolis in its extent; archaeological research of the tomb complex no. 25 in Abusir and its possible interpretation.)

Krejčí, Jaromír - Benešovská, Hana: Sfinga v nebezpečí, „památková péče“ ve starém Egyptě? (Sphinx in danger, "heritage care" in ancient Egypt?);  In: Architekt. 2003, č. 9, s. 8-10.  ISSN 0862-7010.  Anotace: Památková péče ve starém Egyptě na příkladě Velké sfingy v Gíze; architektonická soutěž ke stavbě Velkého egyptského muzea. (Heritage care in ancient Egypt shown on the case of the Great Sphinx, construction of the new Grand Egyptian Museum in Giza.)

2002

Krejčí, Jaromír [autor statě]: Mastaba vezíra Ptahšepsese a její architektura (The Mastaba of Vizier Ptahshepses and its Architecture) editor: Mynářová, J.;  In: Pražské egyptologické studie. 1. vyd.  2002. Praha: Set Out;  s. 126-136.  ISBN 80-86277-26-7  Anotace: Shrnutí výsledků stavebně-archeologického průzkumu Ptahšepsesovy mastaby v Abúsíru (Egypt), stavební vývoj hrobky. (Summary of the building-archaeological survey of the Mastaba of Ptahshepses in Abusir (Egypt), building development of the tomb.)

2000

Krejčí, Jaromír [autor statě]: The Appearance of the Abusir Pyramid Necropolis during the Old Kingdom  [stať ve sborníku]. (The Appearance of the Abusir Pyramid Necropolis during the Old Kingdom ): editoři: Hawass, Z., Milward Jones, A.,  In: Eighth International Congress of Egyptologists, Abstracts of Papers.   1. vyd.  Cairo: American University in Cairo Press, International Association of Egyptologists; 2000,  s. 102-103,  ISBN neuvedeno  Anotace: Three-dimensional computer visualisations of the monuments on the Abusir Pyramid Field  (Three-dimensional computer visualisations of the monuments on the Abusir Pyramid Field )

Krejčí, Jaromír: Ch. Lilyquist, Egyptian Stone Vessels. Khian Through Thutmosis IV. The Metropolitan Museum of Art, New York 1996 [IV]. (Ch. Lilyquist, Egyptian Stone Vessels. Khian Through Thutmosis IV. The Metropolitan Museum of Art, New York 1996):   In: Archiv orientální Vol. 68., 2000, No.2., s. 277-279Lilyquist, Ch. Egyptian Stone Vessels. Khian Through Thutmosis IV. ISSN 0044-8699  Anotace: review of the important reference book on the Egyptian stone vesels dated to the 15th-18 dyn. (review of the important reference book on the Egyptian stone vesels dated to the 15th-18 dyn.)

Krejčí, Jaromír [autor statě a editor sborníku]: The origins and the development of the Royal Necropolis at Abusir [stať ve sborníku]. (The origins and the development of the Royal Necropolis at Abusir): editoři: Bárta, M., Krejčí, J.,  In: Abusir and Saqqara in the Year 2000.   1. vyd. Archiv orientální Supplementa. Praha: Orientální ústav ČAV; 2000,  s. 467-484 ISBN 80-7209-190-5  Anotace: Development of the Abusir pyramid field (Development of the Abusir pyramid field)

Krejčí, Jaromír: Some notes on the 'Overseer of Works' during the Old Kingdom [I]. (Some notes on the 'Overseer of Works' during the Old Kingdom):   In: Ägypten und Levante Vol. 10., 2000, No.10., s. 67-76, ISSN 1015-5104  Anotace: Functioning of Overseers of the King's Works during the Old Kingdom (Functioning of Overseers of the King's Works during the Old Kingdom)

Krejčí, Jaromír: Werner Forman, Stephen Quirke: Hieroglyphs and the Afterlife in Ancient Egypt, London 1996 [IV]. (Werner Forman, Stephen Quirke: Hieroglyphs and the Afterlife in Ancient Egypt, London 1996):   In: Archiv orientální Vol. 68., 2000, No.2., s. 279-285Forman, W. - Quirke, S. Hieroglyphs and the Afterlife in Ancient Egypt,  ISSN 0044-8699  Anotace: review of the book concerning the development of the ancient Egyptian religion (review of the book concerning the development of the ancient Egyptian religion)

Krejčí, Jaromír - Bárta, Miroslav [autor statě a editor sborníku///autor statě a editor sborníku]: Abusir-Saqqara necropolis, its history and development [stať ve sborníku]. (Abusir-Saqqara necropolis, its history and development): editoři: Bárta, M., Krejčí, J.,  In: Abusir and Saqqara in the year 2000.   1 vyd. Archiv orientální Supplement IX. Praha: Orientální ústav ČAV; 2000,  633 stran, 72 příloh, 1 mapa,  ISBN 80-85425-39-4  Anotace: Abusir-Saqqara necropolis, its history and development (Abusir-Saqqara necropolis, its history and development)

1999

Krejčí, Jaromír [autor kapitoly]: Červíček, Pavel  - česko-německý egyptolog a odborník na skalní kresby [slovník biografický]. (Červíček, Pavel  - A Czech-German Egyptologist and Expert in Rock-Drawings): editor: Filipský, J.,  In:Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté.   1. vyd.  Praha : Libri; 1999,  s. 98-99 ISBN 80-85983-59-1

Krejčí, Jaromír: Opravdový Sinuhet nebyl lékář, ale úředník [IV]. (The True Sinuhet Was Not a Physician But an Official):   In:Lidové noviny Vol. 13., 1999, No.42., s. 28-28 ISSN 0862-5921

Krejčí, Jaromír: Pohřebiště v Abúsíru se českým egyptologům odměnilo [VI]. (The Abusir Necropolis has rewarded Czech Egyptologists):   In: Astro1999, No.27. ISSN neuvedeno

Krejčí, Jaromír: Starověká egyptská civilizace přirostla českým vědcům k srdci [VI]. (Ancient Egyptian Civilization grew on Czech Scholars):   In: Astro1999, No.28. ISSN neuvedeno

Krejčí, Jaromír: Stavebně-historický vývoj abúsírské královské nekropole v době Staré říše (The Architectural and Historical Development of the Royal Necropolis in Abusir During the Old Kingdom);  1999. Praha: Univerzita Karlova;  319 s.   Anotace: Vývoj královské pyramidové nekropole v Abúsíru studovaný na základě archeologických a historických pramenů; použití počítačové techniky při vytváření 3D vizualizací starověkých staveb. (Development of the royal pyramid necropolis in Abusir studied on the base of archaeological and historical records; use of computer technique for creating of 3D-visualisations of the ancient monuments.)

1998

Krejčí, Jaromír: Český egyptologický ústav Filozofické fakulty, The Czech institue of egyptology, Faculty of arts (http://www.ff.cuni.cz/krejci/Welcome.html) [datový soubor]. (The Czech institute of egyptology, Faculty of arts (http://www.ff.cuni.cz/krejci/Welcome.html)):   1998,  100 KB

Krejčí, Jaromír: Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy [I]. (The Czech institute of egyptology, Faculty of arts, Charles University):   In:Aula - revue pro vysokoškolskou a vědní politiku Vol. 6., 1998, No. 3., s. 48-53 ISSN 1210-6658

Krejčí, Jaromír: Český egyptologický ústav v letech 1994-1998 [I]. (The Czech institute of egyptology 1994-1998):   In:Archeologické rozhledy Vol. 50., 1998, No.2., s. 490-493, 500-511 ISSN 0329-1267

Krejčí, Jaromír: The Shaft Tomb of Iufaa at Abusir opened after 2,600 years [I]. (The Shaft Tomb of Iufaa at Abusir opened after 2,600 years):   In:Minerva Vol. 9., 1998, No.3., s. 3-4 ISSN 0957-7718

Krejčí, Jaromír: Starověký Egypt vydává svá tajemství I. [VI]. (Ancient Egypt reveals its secrets I.):   In:Technický týdeník1998, No.16., s. 20-20 ISSN 0040-1064

Krejčí, Jaromír: Starověký Egypt vydává svá tajemství II. [VI]. (Ancient Egypt reveals its secrets II.):   In: Technický týdeník 1998, No.17., s. 20-20 ISSN 0040-1064

Krejčí, Jaromír - Brock, Lyla P.: Czech egyptologists open shaft tomb, identify Royal Burial at Abusir (http://www.he.net/archaeol/online/news/egypt2.html) [datový soubor]. (Czech egyptologists open shaft tomb, identify Royal Burial at Abusir):   1998,  3,67 KB

1997

Krejčí, Jaromír [autor statě]: Architektura editor: Pavlasová, S.,  In: Země pyramid a faraonů.   Praha: Národní muzeum; 1997,  s. 54-55 ISBN 80-7036-032-1

Krejčí, Jaromír: Dictionary of Ancient Egypt [IV] ,  In:Archív Orientální Vol. 65., 1997, No.1., s. 123-125Ian Shaw//Paul Nicholson British Museum Dictionary of Ancient Egypt ISSN 0044-8699

Krejčí, Jaromír: Jürgen Osing, Das Grab von Nefersecheru in Zawyet Sultan [IV]. (Jürgen Osing, The grave of Nefersecheru in Zawyet Sultan):   In:Eirene Vol. 33., 1997,  s. 205-209Jürgen Osing Das Grab von Nefersecheru in Zawyet Sultan ISSN 0046-1628

1996

Krejčí, Jaromír: Egypt v době stavitelů pyramid 1 [přednáška] . Praha, KD Opatov: 1996,  2 hodiny

Krejčí, Jaromír: Egypt v době stavitelů pyramid 2 [přednáška] . Praha, KD Opatov: 1996,  2 hodiny

Krejčí, Jaromír: Homepage CEgU UK [datový soubor, homepage Internet] . Praha: server praha1.ff.cuni.cz; 1996

Krejčí, Jaromír: Kdybych byl Egypťan [rukopis, odborná revize textu] . Praha: Slovart; 1996,  110 s.

Krejčí, Jaromír [odborný spolupracovník]: Kontrola populace toulavých koček [videonahrávka] ,  In: Kontrola populace toulavých koček. 1 vyd.  Praha: Nadace na ochranu zvířat, Praha; 1996,  18 minut

Krejčí, Jaromír: Larousse - Světové dějiny umění. Kap. Egypt. [rukopis, odborný překlad] . Praha: Cesty; 1996,  33-63 s.

Krejčí, Jaromír: Moc a tajemství dávných lékařů [rukopis, odborná revize textu] . Praha: Makropulos; 1996,  65 s.

Krejčí, Jaromír: Nejnovější výzkumy ČEgU UK v Abúsíru [přednáška] . Praha, Gymnasium Arabská: 1996,  2 hodiny

Krejčí, Jaromír - Patočková, Barbora: Překlad znehodnotil proslulý atlas starého Egypta [původní] ,  In: Mladá Fronta Dnes Vol. VII., 1996, No.120.,  s. 19-19  ISSN 1210-1168