Landgráfová, Renata

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Landgráfová, Renata: Breaches of cooperative rules. Metaphors and parody in ancient Egyptian love songs; In: Sex and Gender in Ancient Egypt. "Don your wig for a joyful hour". 1. vyd. 2008, Swansea: The Classical Press of Wales; s. 71-82. Porušení kooperativních pravidel. Metafory a parodie ve staroegyptských milostných písních) ISBN 978-1-905125-24-1. Anotace: Interpretation of certain apparent breaches of the cooperative rules of communication in ancient Egyptian love poetry as parody; reinterpretation oand new translation of O DM 1650.

Landgráfová, Renata: Démotické ostrakon z Naga el-Mešejchu (Demotic ostracon from Naga el-Mesheikh); In: Objevování země na Nilu / Discovering the Land of the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní Muzeum; s. 64-64. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Popis a interpretace démotického ostraka z Naga el-Mešejchu a zhodnocení nálezového souboru ostrak z Naga el-Mešejchu v kontextu dobových pramenů. (Description and interpretation of a Demotic ostracon from Naga el-Mesheikh.)

Landgráfová, Renata: Drobné zlomky papyrů (Small papyrus fragments); In: Objevování země na Nilu / Discovering the Land of the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 80-80. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Popis a interpretace papyrových fragmentů z archivu zádušního chrámu krále Raneferefa v Abúsíru. (Description and interpretation of papyrus fragments from the archives of the funerary temple of King Raneferef at Abusir. )

Landgráfová, Renata: Fajánsové výplně (Faience inlays); In: Objevování země na Nilu / Discovering the Land of the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 77-79. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Popis a interpretace fajánsových výplní ze zádšního chrámu krále Raneferefa, kde nahrazovaly reliéfní vzdobu. (Description and interpretation of faience inlays from the funerary temple of King Raneferef, where they functioned as a substitute of relief decoration. )

Landgráfová, Renata: Fajánsové výplně s božstvy (Faience inlays with deities); In: Objevování země na Nilu / Discovering the Land of the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 77-77. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Popis, rekonstrukce a interpretace fajánsových výplní s postavami božstev, pocházejících ze zádušního komplexu krále Raneferefa v Abúsíru. (Description, recostruction and interpretation of faience inlays with figures of deities from the funerary complex of King Raneferef at Abusir. )

Landgráfová, Renata: Fajánsové výplně s královskou titulaturou (Faience inlays with royal titulary); In: Objevování země na Nilu / Discovering the Land of the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 79-79. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Popis, rekonstrukce a interpretace fragmentů fajánsových výplní s částmi královské titulary. (Description, reconstruction and analysis of fragments of fainece inlays bearing parts of royal titulary.)

Landgráfová, Renata: Fragmenty fritových tabulek (Fragments of tablets of Egyptian Blue); In: Objevování země na Nilu / Discovering the Land of the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 79-79. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Popis, rekonstrukce a interpretace fragmentů fritových tabulek ze zádušního chrámu krále Raneferefa v Abúsíru. (Description, reconstruction and interpretation of fragments of faience inlays from the funerary temple of King Raneferef at Abusir. )

Landgráfová, Renata: Hieratické ostrakon se záznamem prodeje rakve (Hieratic ostrakon with the record of the sale of a coffin); In: Objevování země na Nilu / Discovering the Land of the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní Muzeum; s. 66-66. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Popis, interpretace an kontextové zařazení ostraka se záznamem prodeje rakve. (Description and contextual interpretation of an ostracon recording the sale of a coffin. )

Landgráfová, Renata: Chentkaus II. (Khentkaus II.); In: Objevování země na Nilu / Discovering the Land on the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 34-35. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Chentkaus II. - archeologické a epigrafické prameny a jejich interpretace. (Khentkaus II - archaelogical and epigrpahic sources and their interpretation.)

Landgráfová, Renata: Mumiový štítek (Mummy label); In: Objevování země na Nilu / Discovering the Land of the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 61-61. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Překlad a interpretace démotického mumiového štítku z Náprtskova muzea v Praze. (Translation and interpretation of a Demotic mummy label in the Náprstek Museum in Prague. )

Landgráfová, Renata: Ostrakon s fragmentem milostné písně (Ostracon with fragment of a love song); In: Objevování země na Nilu / Discovering the Land of the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 64-64. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Popis, překlad a interpretace ostraka s fragmentem milostné písně. (Description, translation and interpretation of an ostracon with fragment of a love song.)

Landgráfová, Renata: Ostrakon zmiňující rituální jatka (Ostrakon mentioning a ritual slaughterhouse); In: Objevování země na Nilu / Discovering the Land of the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 82-82. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Interpretace ostraka zmiňujícího "domy nože". (Interpretation of a pottery ostracon mentioning „houses of the knife“, ritual slaughterhouses, an example of which was found in the funerary complex of King Raneferef. )

Landgráfová, Renata: Papyrus s oznámením o krádeži a předávání dobytka (Papyrus with announcing the theft of cattle and its return); In: Objevování země na Nilu / Discovering the Land of the Nile. 1 vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 66-66. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Popis a intepretace papyru s oznámením o krádeži dobytka a jeho předávání mezi několika stranami. (Description and intepretation of a papyrus announcing the theft of cattle and its subsequent handing down between several parties. )

Landgráfová, Renata: Pečetní válečky (Cylider seals); In: Objevování země na Nilu / Discovering the Land of the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 75-76. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Interpretace dvou pečetních válečků v dobovém kontextu. (Interpretation of two cylinder seals in period context.)

Landgráfová, Renata: Plastika kočky (Statue of a cat); In: Objevování země na Nilu / Discovering the Land of the Nile. 1 vyd. 2008, Praha: Národní Muzeum; s. 56-56. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Určení a interpretace plastiky kočky - mumiové schrány v Náprstkově muzeu v Praze. (Identification and interpretation of a cat statue - mummy case in the Náprstek museum in Prague.)

Landgráfová, Renata: Seznam řemeslníků ve službě z doby Ramesse III. (A list of workmen on duty from the time of Ramesses III); In: Objevování země na Nilu / Discovering the Land of the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 64-66. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Popis a interpetace velkého ostraka z Dér el-Medíny, obsahujícího seznam řemeslníků ve službě. (Description and interpretation of a large ostracon from Deir el-Medina, containing a list of workmen on duty.)

Landgráfová, Renata - Navrátilová, Hana: Sex and the Golden Goddess I. Ancient Egyptian Love Songs in Context; 1 vyd. 2008, Praha: Český egyptologický ústav; 220 s. Sex a Zlatá bohyně I. Staroegyptské milostné písně v kontextu egyptské sexuality) ISBN 978-80-7308-239-0. Anotace: Ancient Egyptian love songs annotated and interpreted in the period context of sexuality and approaches to the human body.

Bareš, Ladislav - Janáj, Jiří - Landgráfová, Renata - Smoláriková, Květa: The shaft tomb of Menekhibnekau at Abusir - season of 2007; In: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. 2008, roč. 135, č. 2, s. 104-114. Menechibnekonova šachtová hrobka v Abúsíru - sezóna 2007) ISSN 0044-216X. Anotace: Report on the archaeological work idone n the tomb of Menekhibnekau at Abusir in 2007.

Bareš, Ladislav - Smoláriková, Květa - Janák, Jiří - Landgráfová, Renata - Strouhal, Eugen a další: The shaft tomb of Iufaa, Vol. I: Archaeology; 1. vyd. 2008, Abusir, 17. Praha: Czech Inst. of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University; 401 s. ISBN 978-80-7308-238-3. Anotace: Description and evaluation of the archaeological situation and finds from the ancient Egyptian shaft tomb of Iufaa at Abusir.

2007

Landgráfová, Renata: Biographical Inscriptions of the 11th Dynasty; In: Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 64-69. Životopisné nápisy 11. dynastie) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: Summary, description and analysis of biographical texts of the 11th dynasty at Thebes.

Landgráfová, Renata: Discovering Ancient Egypt; 1. vyd. 2007, Káhira: Supreme Council of Antiquities; 88 s. Verner, Miroslav Objevování starého EgyptaObjevování starého Egypta) ISBN 977-437-538-6. Anotace: Publication to the 50th anniversary of the Czech Institute of Egyptology.

Landgráfová, Renata: Hieratic ostracon with a list; In: Thebes. City of Gods and Pharaohs . 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 274-275. Hieratické ostrakon se seznamem) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: Identification and interpretation of a hieratic ostracon from Deir el-Medina.

Landgráfová, Renata: Jak číst egyptské hieroglyfy (How to read Egyptian hieroglyphs); 1. vyd. 2007, Litera. Praha: Volvox Globator; 239 s. Collier, Mark//Manley, Bill How to read Egyptian hieroglyphs ISBN 978-80-7207-629-1. Anotace: Překlad učebnice klasické egyptštiny. (Transaltion of a textbook of Middle Egyptian.)

Landgráfová, Renata: Myšilovky a bohyně. Kočky ve starém Egyptě (Mouse-catchers and Goddesses. Cats in Ancient Egypt); In: Lidé a zvířata. 1. vyd. 2007, Praha: Česká orientalistická společnost; s. 42-55. ISBN 978-80-87180-00-6. Anotace: Význam kočky v kultuře starého Egypta. (The importance of the cat in the culture of ancient Egypt.)

Landgráfová, Renata: Písně Zlaté bohyně, Staroegyptská milostná poezie (Songs of the Golden Goddess. Ancient Egyptian Love Lyrics); 1. vyd. 2007, Praha: Set Out; 199 s. ISBN 978-80-86277-54-7. Anotace: Překlad a interpretace staroegyptských milostných písní. (Translation and interpretation of ancient Egyptian love songs.)

Landgráfová, Renata: Proroctví a věštby ve starověkém Egyptě (Prophecy nad Divination in Ancient Egypt); In: Věštění a prorokování v archaických kulturách. 1. vyd. 2007, Svět archaických kultur. Praha: Herrmann ; s. 29-48. ISBN 80-87054-04-0. Anotace: Analýza významu věštění a prorokování ve starověkém Egyptě. (Analysis of the importance of prophecy and divination in ancient Egypt.)

Landgráfová, Renata: Thebes. City of Gods and Pharaohs; 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; 335 s. Mynářová, Jana//Onderka, Pavel Théby. Město bohů a faraonůThéby. Město bohů a faraonů) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: Translation of a monograph dedicated to the history and archaeology of Thebes (Waset).

Landgráfová, Renata: Topic-Focus Articulation in Biographical Inscriptons and Letters of the Middle Kingdom (Dynasties 11-12); 2007, Praha: Univerzita Karlova v Praze; 376 s. Aktuální členění v životopisných nápisech a dopisech Střední říše (11.-12. dynastie)) Anotace: Analysis of the role of Topic-focus articulation in the verbal system of Middle Egyptian. Functional analysis of Topicalisation and Focalisation strategies.

Landgráfová, Renata - Onderka, Pavel: Ushabti for Tetian; In: Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 235-235. Vešebt pro Tetiana) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: Description and interpretation of a 17th/18th Dynasty ushabti.

Bareš, Ladislav - Landgráfová, Renata - Krejčí, Jan: Předmluva (Foreword); In: Písně Zlaté bohyně. Staroegyptská milostná poezie. 1. vyd. 2007, Praha: Set Out; s. 7-8. ISBN 978-80-86277-54-7. Anotace: Překlad a přebásnění staroegyptské milostné poezie a její rozbor. (Translation of ancient Egyptian love poetry and its analysis.)

2006

Landgráfová, Renata: Egyptian Colloquial Arabic; 1. vyd. 2006, Praha: Set Out; 262 s. Ondráš, František Egyptská hovorová arabštinaEgyptská hovorová arabština) ISBN 80-86277-42-9. Anotace: (Textbook of Egyptian Colloquial Arabic.)

Landgráfová, Renata: Faeince Inlays from the Funerary Temple of King Raneferef - Raneferef’s Substitute Decoration Programme; 1. vyd. 2006, Abusir XIV. Praha: Český egyptologický ústav FF UK; 140 s. Fajánsové výplně ze zádušního komplexu krále Raneferefa - Raneferefův náhradní výzdobný program) ISBN 80-7308-130-X. Anotace: Complete publication and interpretation of the large set of faience inlays and tablets of Egyptian Blue from the funerary complex of King Raneferef.

Landgráfová, Renata: Faience Inlays and Tablets of Egyptian Blue; In: The Pyramid Complex of Raneferef. The Archaeology. 1. vyd. 2006, Abusir. Praha: Český egyotologický ústav FF UK; s. 451-491. Fajánsové výplně a fritové tabulky) ISBN 80-200-1357-1. Anotace: Publication and assessment of the corpus of faience inlays and tablets of Egyptian Blue discovered in the funerary complex of Raneferef.

Landgráfová, Renata: The function of the fainece inlays in the funerary temple of Raneferef at Abusir editor: Bárta, M.; In: The Old Kingdom Art and Archaeology. Proceedings of the Conference held in Prague, May 31 - June 4. 1. vyd. 2006, Praha: Český egyptologický ústav FF UK; s. 203-208. Funkce fajánsových výplní v zádušním chrámu krále Raneferefa v Abúsíru) ISBN 80-200-1465-9. Anotace: Analysis of the placement of the faience inlays discovered in the funrary temple of king Raneferef.

Landgráfová, Renata: Karl Ludwig Libay, Egypt. Travel Sketches from the Orient; 1. vyd. 2006, Praha: Set Out; 307 s. Karl Ludwig Libay; Dušan Magdolen; Lucie Štorchová Karl Ludwig Libay, Aegypten. Reisebilder aus dem OrientKarl Ludwig Libay, Egypt. Obrázky z cesty po Orientu) ISBN 80-86277-50-X. Anotace: Captions to a series of lithographs made during a journez through Egypt.

Landgráfová, Renata: Písně Zlaté bohyně: milostné písně starého Egypta (Songs of the Golden Goddess: Love Songs of ancient Egypt); 1. vyd. 2006, Praha: SetOut; 250 s. ISBN 80-86277-2. Anotace: Kompletní vydání staroegyptských milostných písní s překlady, přebásněním a doprovodnými studiemi. (A complete edition of ancient Egyptian love songs with translations, annotations and accompanying studies.)

Landgráfová, Renata: Rami vad der Molen, An Analytical Concordance of the Verb, the Negation and the Syntax in the Egyptian Coffin Texts; In: Archiv orientální. 2006, roč. 74, č. 1, s. 126-128. Rami vad der Molen, An Analytical Concordance of the Verb, the Negation and the Syntax in the Egyptian Coffin Texts) ISSN 0044-8699. Anotace: Review of a book dealing with the Egyptian verb.

Landgráfová, Renata: Simon D. Schweitzer: Schrift und Sprache der 4. Dynastie; In: Archiv orientální. 2006, roč. 74, č. 2, s. 223-227. Simon D. Schweitzer: Schrift und Sprache der 4. Dynastie) ISSN 0044-8699. Anotace: Review of a book dealing with early Egyptian grammar.

Landgráfová, Renata: Zapomenutí Egypťané. Egyptské životopisné nápisy 11. a 12. dynastie (Forgotten Egyptians. Egyptian biographical inscriptions of the 11th and 12th Dynasties); In: Pražské egyptologické studie. 2006, roč. 2006, č. 5, s. http://egyptologie.ff.cuni.cz/pdf/Landgrafova_2006.pdf. ISSN 1801-3899. Anotace: Popis a interpretace staroegyptských životopisných nápisů Střední říše. (Description and interpretation of ancient Egyptian biographical texts of the Middle Kingdom.)

Landgráfová, Renata - Janák, Jiří: Dřevěná kniha mrtvých (A wooden Book of the Dead); In: Archeologie. 2006, roč. 2006, č. 2, s. 37-40. ISSN 1801-2612. Anotace: Publikace nálezu dřevěných destiček s Knihou mrtvých v Nekauově pohřbu v Iufaaově hrobce v Abúsíru. (Publication of the wooden fragments of the Book of the Dead in the burial chamber of Nekau in the tomb of Iufaa.)

Landgráfová, Renata - Janák, Jiří: Wooden fragments with some chapters of the Book of the Dead belonging to Neferibreseneb Nekau editoři: Bárta, M., Coppens, F., Krejčí, J.; In: Abusir and Saqqara in the Year 2005. Proceedings of the conference held in Prague (June 27 - July 5, 2005). 1. vyd. 2006, Praha: Český egyptologický ústav FF UK; s. 20-20. Dřevěné tabulky s několika kapitolami Knihy mrtvých patřící Neferibresenebovi Nekauovi) ISBN 80-7308-116-4. Anotace: Description and interpretation of inscribed wooden tablets discovered in the cofin of Neferibreseneb Nekau.

Landgráfová, Renata - Měřinský, Rudolf - Krejčí, Jan: Písně Zlaté bohyně: staroegyptská milostná poezie (Songs of the Golden Goddess: Ancient Egyptian Love Poetry) editoři: Landgráfová, R., Měřinský, R., Krejčí, J.; 1. vyd. 2006, Praha: Set Out; 68:53. ISBN 20299539. Anotace: CD s písněmi a mluveným slovem; milostná poezie starého Egypta. (CD with music and poetrz recitation; ancient Egyptian love poetry.)

Landgráfová, Renata - Navrátilová, Hana: Království faraonů (Realm of the Pharaohs); 1. vyd. 2006, Universum. Praha: Knižní klub; 416 s. Hawass, Zahi Realm of the Pharaohs ISBN 80-242-1727-9. Anotace: Význačný egyptolog Zahi Hawass nás v této bohatě obrazově vybavené knize provede pamětihodnostmi starověkého Egypta, od paláců a sídel živých přes chrámy bohů až po hrobky zemřelých. Odhaluje přitom mnohá tajemství, která dávnou egyptskou civilizaci opřádají, a svěžím, přístupným jazykem popisuje zajímavé nálezy, nejslavnější památky i to, s čím se on a jeho kolegové setkávají, když během vykopávek nacházejí a interpretují pozoruhodné upomínky na zaniklý svět. Postupné odkrývání staroegyptských staveb a jejich analýza umožňují Hawassovi a dalším archeologům vrhnout nové světlo na osudy nejslavnějších egyptských králů a královen i na život prostých lidí a zasadit velká umělecká díla starého Egypta do správných souvislostí. Na pouti od pyramid v Gíze po Údolí králů kniha nejen vypráví strhující příběhy dávnověku, ale osvětluje také nejnovější objevy, které se zázračně vynořily z písku pouště. (The book describes the life of Egyptian kings and people through a detailed analysis of ancient Egyptian funerary monuments, concentrating especially on the Old and Middle Kingdoms. )

Landgráfová, Renata - Navrátilová, Hana: Poklad krále Tutanchamona (Tutankhamun Anatomy of an Excavation); 1. vyd. 2006, Brno: Computer Press; 64 s. Málek, Jaromír Tutankhamun Anatomy of an Excavation ISBN 80-251-1012-5. Anotace: Tato ojedinělá kniha přibližuje panování Tutanchamona a tehdejší život ve starověkém Egyptě. Publikace je bohatě ilustrovaná a obsahuje přes 30 vyjímatelných faksimilií vzácných dobových dokumentů. (This unique book describes Tutankhamun, his life and times and the discovery of his tomb through a series of facsimile of original documents form Howard Carter´s times. )

Landgráfová, Renata - Navrátilová, Hana: Poklady Luxoru a Údolí králů (The treasures of Luxor and the Valley of the Kings); 1. vyd. 2006, Praha: Ikar; 564 s. Weeks, Kent R. The treasures of Luxor and the Valley of the Kings ISBN 80-249-0658-X. Anotace: Obrazový průvodce po historických památkách Luxoru a Údolí králů. (Pictorial guide to Luxor and the Valley of the kings. )

Janák, Jiří - Landgráfová, Renata: Wooden fragments with some chapters of the Book of the Dead belonging to Neferibreseneb Nekau editoři: Bárta, M., Coppens, F., Krejčí, J.; In: Abusir and Saqqara in the year 2005. 1. vyd. 2006, Praha: Český egyptologický ústav; s. 20-20. Dřevěné fragmenty nesoucí text Knihy mrtvých patřící Neferibresenebovi zvanému Nekau) ISBN 80-7308-116-4. Anotace: Analysis and interpretation of the Book of the Dead written on wooden tablets.

Janák, Jiří - Landgráfová, Renata: Wooden Fragments with Some Chapters of the Book of the Dead Belonging to Neferibreseneb Nekau editoři: Backes, B., Munro, I., Stöhr, S.; In: Totenbuch-Forschungen. Gesammelte Beiträge des 2. Internationalen Totenbuch-Symposiums 2005. 1. vyd. 2006, Studien zum Altägyptischen Totenbuch 11. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag; s. 135-144. Dřevěné fragmenty s textem Knihy mrtvých patřící Neferibresenebovi zvanému Nekau) ISBN 978-3-447-05470-6. Anotace: Interpretation of the Book of the Dead texts on the wooden tables of Neferibreseneb Nekau.

2005

Landgráfová, Renata: J. Kahl, Frühägyptisches Wörterbuch. A review; In: Archiv orientální. 2005, č. 73, s. 373-374. J. Kahl, Frühägyptisches Wörterbuch. Recenze) ISSN 0044-8699. Anotace: A review of the first dictionary of the earliest Egyptian language.

Landgráfová, Renata: Water in ancient Egyptian Love Songs editoři: Amenta, A., Luiselli, M. M., Sordi, M. N.; In: L'acqua nell'antico Egitto: vita, rigenerazione, incantesimo, medicamento. 1. vyd. 2005, Egitto antico. Roma: "L'erma" di Bretschneider; s. 69-80. Voda ve staroegyptských milostných písních) ISBN 88-8265-307-2. Anotace: The article concerns the meaning and importance of the concept of water in ancient Egyptian love songs in comparison with the love songs of other cultures.

Krejčí, Jaromír - Landgráfová, Renata: Královny 5. dynastie (Queens of the 5th Dynasty) editor: Mynářová, J.; In: PES Suplementa . 2. vyd. 2005. Praha: Univerzita Karlova v Praze, České národní egyptologické centrum, Český egyptologický ústav; s. 35-58. ISBN 1214-3189. Anotace: Analýza archeologických a filologických dokladů královen 5. dynastie. Funkční analýza jejich titulů. (Analysis of the archaeological and philological documents connected with the queen of the 5th Dynasty. Functional analysis of their titles.)

Navrátilová, Hana - Landgráfová, Renata: Poklady starověkého Egypta (The Treasures of Ancient Egypt); 1. vyd. 2005. Praha: Knižní klub - Ikar; 631 s. Bongioanni, Alessandro//Sole Croce, Maria The treasures of Ancient Egypt - I Tesori dell’ Antico Egitto ISBN 80-249-0506-X. Anotace: Encyklopedický průvodce po Egyptském muzeu v Káhiře. (A commented, encyclopedic, guide to the Egyptian Museum in Cairo. )

2004

Landgráfová, Renata: Abusir - Secrets of the Desert and the Pyramids;  1. vyd.  2004. Praha: Národní Muzeum;  46 s. Verber, M.//Bareš, L.//Součková, J.//Vachala, B.//Benešovská, H. Abúsír. Tajemství pouště a pyramidAbúsír  Tajemství pouště a pyramid) ISBN 80-7036-170-0.  Anotace: Překlad českého originálu. (Translation of the Czech original.)

Landgráfová, Renata: Faience fragments from the funerary temple of Khentkaus II.;  In: Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Alterstumskunde. 2004, roč. 131, č. 2, s. 134-155. Fajánsové fragmenty ze zádušního chrámu Chentahaus II.) ISSN 0044-216X.  Anotace: Publication and functional analysis of faience inlays from the funerary temple of Queen Khentkaus II. at Abusir.

Landgráfová, Renata: Svět pro sochy egyptského panovníka (The world for the statues of an Egyptian king) editor: Mynářová, J.; In: Pražské egyptologické studie. 3. vyd.  2004. Praha: České národní egyptologické centrum a Český egyptologický ústav FF UK;  s. 49-53.   Anotace: Funkční interpretace fajánsových fragmentů ze zádušního chrámu krále Neferefrea. (Functional interpretation of the faience fragments from the fuenrary temple of King Neferefre.)

2003

Landgráfová, Renata [autor překladu]: Egyptian Revival in Bohemia 1850 - 1920;  1. vyd.  2003. Praha: Roman Míšek - Set Out;  263 s. Navrátilová, H. Egypt v české historické kultuře přelomu XIX. a XX. století ISBN 80-86277-32-1.  Anotace: Překlad českého originálu. (Translation of the Czech original.)

Landgráfová, Renata [autor statě]: Egyptské biografické nápisy Střední říše (11. - 12. dynastie) (Egyptian Biographical Inscription of the Middle Kingdom (dynasties 11 - 12)) editor: Onderka, P.; In: Egypt za vlády faraonů. 1. vyd.  2003. Uherské Hradiště: Občanské sdružení Aegyptus;  s. 38-44.  ISBN 80-86185-27-3.  Anotace: Překlad a analýza životopisných nápisů egyptské Střední říše. (Translation and analysis of Egyptian biographical inscriptions of the Middle Kingdom.)

Landgráfová, Renata [autor statě]: Poselství minulosti. Egyptské dopisy Staré a Střední říše (Messages from the past. Egyptian letters of the Old and Middle Kingdom) editor: Mynářová, J.; In: Pražské egyptologické studie. 2 vyd.  2003. Praha:  s. 96-108.  ISBN 1214-3189.  Anotace: Komentovaný překlad a analýza staroegyptských dopisů (Commented translation and analysis of ancient Egyptian letters)

Landgráfová, Renata [autor překladu]: Sinuhe, the Bible, and the Patriarchs;  1. vyd.  2003. Praha: Roman Míšek - Set Out;  285 s. Bárta, M. Sinuhetův útěk z Egypta ISBN 80-86277-31-3.  Anotace: Překlad českého originálu. (Translatioon of the Czech original.)

2002

Landgráfová, Renata [autor překladu]: Greek Imports in Egypt: Graeco-Egyptian Relations during the First Millennium B. C.;  1. vyd.  2002, Abúsír. Praha: Roman Míšek - Set Out;  122 s. Smoláriková, Kveta Importy gréckej keramiky v Egypte ISBN 80-86277-23-2.  Anotace: Překlad slovenského originálu. (Translation of the Slovak original.)

Landgráfová, Renata [autor překladu]: Memories of 4500 years ago;  1 vyd.  2002. Brandýs n/L.: Foto-Grafika Kamil Voděra;  46 s. Bárta, M.//Verner, M.//Voděra, K. Vzpomínky staré 4500 let ISBN 80-238-8726-2.  Anotace: Překlad českého originálu. (Translation of the Czech original.)

Landgráfová, Renata: Resumptive pronouns in Middle Egyptian - A means of avoiding non-projective constructions?;  In: Lingua Aegyptia. 2002, č. 10, s. 269-282.  ISSN 0942-2659.  Anotace: Linguistic analysis of the role of resumptive pronouns in Middle Egyptian clauses.

Landgráfová, Renata [autor statě]: Vyprávět o pravdě, zpívat o lásce ... nový pohled na staroegyptskou literaturu (To speak of truth, to sing of love ... a new view of ancient Egyptian literature) editor: Mynářová, J.; In: Pražské egyptologické studie. 1. vyd.  2002. Praha: Roman Míšek - Set Out;  s. 137-151.  ISBN 80-86277-26-27.  Anotace: Motivy a funkce staroegyptské literatury s původními překlady. (Motifs and function of ancient Egyptian literature with translations.)

2001

Landgráfová, Renata [autor statě]: Focusing on the topic. Some perspectives in the functional-generative description of Middle Egyptian editor: Popielska-Grzybowska, J.; In: Proceedings of the first Central European Conference of Young Egyptoilogists. 1. vyd.  2001, Swiatowit. Varšava: Institute of Archaeology, Waersaw University;  s. 69-80.  ISBN 83-87496-57-X.  Anotace: Analysis of Topic-Focus phenomena in Middle Egyptian, topicalisation and focalisation strategies.