Matoušek, Vlastislav

1997  2000  2001  2003  2004  2005  2006

2006

Matoušek, Vlastislav: CD Vlastislav Matoušek - Shapes of Silence (CD Vlastislav Matoušek - Shapes of Silence); 2. vyd. 2006, Praha: Nextera ERA; 66"32'. ISBN 2039-2. Anotace: Elektroakustická kompozice pro tibetské mísy, píšťaly, perkuse, "Zpívající fontánu" v Belvederu v Praze a zvukové objekty. (An electro-acoustic composition for Tibetan bowls, pipes, percussion, "Singing" fountain of Belvedere in Prague and sound objects.)

2005

Matoušek, Vlastislav: Improvizace v etnické hudbě (The Improvization in Ethnic Music); In: Sborník referátů z celostátní komference Hudební improvizace, 1. a 2. 11. 2005. 1. vyd. 2005, ČHR/Div.ústav/JAMU/HAMU. Praha: Konzervatoř v Praze. Anotace: Improvizace, etnická hudba.

Matoušek, Vlastislav: Mysterium nekonečné prázdnoty (The Mysterium of Endless Emptiness); In: Flétna a meč - Harmonie a napětí v japonské kultuře . 1. vyd. 2005. Praha: Česko-japosnká společnost. Anotace: Japonská flétna shakuhachi, nekonečná prázdnota, meditace. (Japan Flute Shakuhachi, the Meditation, the Endless Emptiness.)

Matoušek, Vlastislav: Otvírání paměti (The Confession Developing) editor: Pavel Jurkovič; In: Otvírání paměti. 1. vyd. 2005. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1080-9. Anotace: Otvírání paměti. (The Confession Developing.)

Matoušek, Vlastislav: Tradiční japonská hudba jako inspirační zdroj (The Traditional Japan Music as the Source of Inspiration); In: Flétna a meč - Harmonie a napětí v japonské kultuře. 1. vyd. 2005. Praha : Česko-japonská společnost. Anotace: Tradiční japonská hudba, inspirační zdroj. (The Traditional Japan Music, the Source of Inspiration.)

Matoušek, Vlastislav: Vox clamantis EA pro hlasy lidí a zvířat,perkuse a zvuky přírody na biblické texty (Iz, Mat, Luc, Mar, Joh) (Vox clamantis EA for Voices of the Human Beings and Animals, Percussion and Sounds of Nature by the Text of Bible (Is, Matt, Luc, Mar, Joh)); In: CD rAdioCUSTICA selected 2004. 1. vyd. 2005. Praha: Vltava Čro 3. Anotace: EA pro hlasy lidí a zvířat,perkuse a zvuky přírody na biblické texty (Iz, Mat, Luc, Mar, Joh). (EA for Voices of the Human Beings and Animals, Percussion and Sounds of Nature by the Text of Bible (Is, Matt, Luc, Mar, Joh).)

2004

Matoušek, Vlastislav: "Cirkulární dech" - o jedné pozapomenuté hráčské technice ("Circular Breathing"  - about nearly forgotten playing technique); In: Mezinárodní dudácká symposia 1994-2002. 1. vyd.  2004. Strakonice: Muzeum středního Pootaví a MKS;  s. 127-132.  ISBN 80-239-3390-6.  Anotace: Studie shrnuje původ a dějiny zvláštní techniky cirkulárního dechu dechových nástrojů v různých částech světa. (The study summarizes the origin and the history of the special circular breathing technique of the wind instruments of the world.)

Matoušek, Vlastislav: Příběh "vodopádu" hudební teorie v praxi - Svár teorie s praxí (The Tale of the Watterfall of  Music Theory in Practice - Conflict of the Theory and Practice); In: program koncertu a sborník pedagogů KTDH HAMU 11.11.04. 1. vyd.  2004. Praha: Ediční centrum AMU;  s. 35-38.  ISBN 80-7331-024-4.  Anotace: Studie popisuje vznik a realizaci projektu CD nahrávky všech dochovaných verzí tradiční skladby Fukezen Honkyoku - Taki Ochi - Watterfall. (The study describes the genesis and realisations of the project of CD recording all preserved versions of the traditional Fukezen Honkyoku piece - Taki Ochi - Watterfall.)

Matoušek, Vlastislav: Systematika hudební řeči Fukezen Shakuhachi Honkyoku  (The Systemisation of the Musical Language of the Fukezen Shakuhachi Honkyoku) editoři: Hons, M., Havlík, J.; In: K aktuálním otázkám hudební teorie. 1. vyd.  2004. Praha : HAMU ;  s. 134-149.  ISBN 80-85883-68-6.  Anotace: Na základě analýz reprezentativních skladeb Fukezen honkyoku pro flétnu shakuhachi jsou vyvozeny zvláštnosti jejich hudební řeči a navržena jejich systemizace. (The systemisation of the musical language of the Fukezen shakuhachi honkyoku.)

Matoušek, Vlastislav: The Systemisation of the Musical Language of the Fukezen Shakuhachi Honkyoku; In: Živá hudba 2003 . 1. vyd.  2004, XIII. sborník Ústavu teorie hudby Hud. fakulty AMU. Praha: Togga;  s. 131-148. Systematika hudební řeči Fukezen shakuhachi honkyoku) ISBN 80-902912-7-9.  Anotace: The systemisation of the musical language of the Fukezen shakuhachi honkyoku

2003

Matoušek, Vlastislav: Formotvorná úloha témbru v etnické hudbě (Formbuilding Function of Timbre in the Ethnic Music) editor: Hons, M.; In: Živá hudba XII, 2002. 1. vyd.  2003, XII. sborník ÚTH HAMU. Praha: Togga ;  s. 123-137.  ISBN 80-902912-3-6.  Anotace: Studie na základě srovnání různých příkladů z etnické hudby dokládá velice častou rozhodující formotvornou úlohu témbru. (By the comparison of the various examples of ethnic music important formbuilding function of the timbre is proved. )

Matoušek, Vlastislav: Rytmus a čas v etnické hudbě (Rhythm and  Time in Ethnic Music);  1. vyd.  2003. Praha: Togga;  158 s.  ISBN 80-902912-2-8.  Anotace: Doplnění systematiky hudební kinetiky o pohled na kinetické jevy z pozice etnomusikologie. (Systematisation of Musical Kinetics is supplemented with a view from the point of view of ethnomusicology.)

Matoušek, Vlastislav: Ukolébavka v etnické hudbě - k antropologickým základům hudební řeči (The Lullaby in etnic music - at Antropological Basics of the Musical Language); In: Antropologické symposium II, Nečtiny 4. a 5.7.2002. 1. vyd.  2003. ZU Plzeň: Aleš Čeněk, Dobrá Voda;  s. 229-242.  ISBN 80-86473-29-5.  Anotace: Na základě ukolébavek z různých částí světa jsou vyvozeny charakteristické idiomy žánru ukolébavky a společné antropologické kořeny. (The lullaby in etnic music - at antropological basics of the musical language.)

2001

Matoušek, Vlastislav: Etnomuzikologie u nás - aktuální stav a úkoly (Ethnomusicology in Czech Republic - Actual Level of Development and Actual Tasks); In: Miscellanea z výročních konferencí 1999 a 2000. 1. vyd.  2001. Praha: Česká společnost pro hudební vědu;  s. 104-108.  ISBN 80-238-7956-1.  Anotace: Etnomuzikologie u nás - aktuální stav a úkoly. (Ethnomusicology in Czech Republic - Actual level of development and actual tasks.)

Matoušek, Vlastislav: Prehistorie hudebních nástrojů (z pohledu musikologie) (The Prehistory of the Musical Instruments (from the Point of View of Ethnomusicology)); In: Antropologické symposium Nečtiny 30.6.-1.7.2000. 1. vyd.  2001. Plzeň: ZU Plzeň;  s. 93-110.  ISBN 80-7082-773-4.  Anotace:  (The prehistory of the musical instruments (from the point of view of ethnomusicology))

Matoušek, Vlastislav: Techniky ústní resonance v etnické hudbě (The Technics of the Mouth Resonance in Ethnic Music); In: Sborník přednášek 7.semináře univerzitního společenství  pro studium hlasu a řeči. 1. vyd.  2001. Olomouc: LF UP Olomouc;  s. 17-28.   Anotace: Na mnoha příkladech je dokumentována důležitost různých technik ústní resonance v etnické hudbě v kontrapozici k evropské hudbě kultivované, kde se neuplatňuje prakticky vůbec. (The  technics of the mouth resonance in ethnic music.)

2000

Matoušek, Vlastislav: Synagogální zpěv z pohledu etnomusikologie (Synagogal Chant from the Point of View of Ethnomusicology); In: Kontexte, Musica ludaica 2000, sborník z mezinárodní konference 12. až 14.12.2000. 1. vyd.  2002. Praha: UHV FF UK;  s. 73-76.  ISBN 80-7308-013-3.  Anotace: Metody etnomuzikologie nabízejí nový pohled na problém extrémní diverzity synagogálního zpěvu v různých lokalitách. (Synagogal chant from the point of view of ethnomusicology.)

1997

Matoušek, Vlastislav: The Moldanky of Prague - Towards Music That Supersedes Cultural Boundaries (Pražské moldánky - k hudbě, která překračuje kulturní hranice); In: Research Report of the Performing Arts Foundation, Hyogo volume 5, 3/97. 1. vyd.  1997. Hyogo, Japan: Performing Arts Foundation, Hyogo, Japan.  ISBN 4-938816-04-0.  Anotace: The moldanky of Prague - towards music that supersedes cultural boundaries.