Mynářová, Jana

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Mynářová, Jana: Abúsír v Nové říši (Abusir in the New Kingdom); In: Objevování země na Nilu. Discovering the Land on the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 28-29. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Pojednání o lokalitě Abúsír v Nové říši. (A discussion on the site of Abusir during the New Kingdom.)

Mynářová, Jana: Pohřební komplex panovníka Raneferefa (A Mortuary complex of the king Raneferef); In: Objevování země na Nilu. Discovering the Land on the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 38-38. Anotace: Pojednání věnované pohřebnímu komplexu krále Raneferefa (5. dynastie). (A discussion devoted to the mortuary complex of king Raneferef (Dynasty 5).)

Mynářová, Jana: Skupina keramiky z Dér el-Medíny (A group of pottery from Deir el-Medina); In: Objevování země na Nilu. Discovering the Land on the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 61-62. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Studie věnovaná skupině keramiky z Dér el-Medíny (Nová říše). (A study devoted to the group of pottery from Deir el-Medina (New Kingdom).)

Mynářová, Jana: Šuppiluliuma a lapis lazuli (Šuppiluliuma and lapis lazuli) editor: Pecha, L.; In: Orientalia Antiqua Nova VIII. 1. vyd. 2008, Plzeň: Centrum blízkovýchodních studií, Katedra antropologických a historických věd, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni; s. 231-243. ISBN 978-80-87094-13-6. Anotace: Tento příspěvek je věnován problému pojmu lapis lazuli v amarnské korespondenci (14. století př. n. l.). Zvláštní pozornost je věnována dopisům chetitské provenience. (This communication is dedicated to problematics of a term lapis lazuli in the Amarna correspondence (14th century B.C.E.). A special attentio is given to letters of Hittite origin.)

Mynářová, Jana: Tzv. novoroční nádobka (So-called New Year's flask); In: Objevování země na Nilu. Discovering the Land on the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 56-57. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Studie věnovaná novoroční nádobce ve sbírce NM - NpM. (A study devoted to the New Year's flask in the collection of the National Museum - Naprstek Museum.)

Mynářová, Jana: Zásobnice (Storage jar); In: Objevování země na Nilu. Discovering the Land on the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 89-89. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Studie věnovaná zásobnici (Pozdní doba). (A study devoted to the storage jar (Late Period).)

Mynářová, Jana: Zlomek víka rakve (A fragment of the lid of the coffin); In: Objevování země na Nilu. Discovering the Land on the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 85-85. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Pojednání o zlomku víka rakve z Abúsíru (Nová říše). (A discussion on a fragment of a lid of a coffin from Abusir (New Kingdom).)

Mynářová, Jana: Zlomky fajánsových nádobek (Fragments of faience vessels); In: Objevování země na Nilu. Discovering the Land on the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 84-84. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Studie věnovaná zlomkům fajánsových nádobek z Ptahšepsesovy mastaby. (A study devoted to the fragments of faience bowls from the Mastaba of Ptahshepses.)

Mynářová, Jana: Zlomky modře malované keramiky (Fragments of blue-painted pottery); In: Objevování země na Nilu. Discovering the Land on the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 84-85. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Studie věnovaná zlomkům modře malované keramiky z Abúsíru. (A study devoted to the blue-painted pottery from Abusir.)

Mynářová, Jana: Zlomky rakví z nepálené hlíny (Fragments of clay coffins); In: Objevování země na Nilu. Discovering the Land on the Nile. 1. vyd. 2008, Praha: Národní muzeum; s. 85-86. ISBN 978-80-7036-245-7. Anotace: Studie věnovaná zlomkům rakví z nepálené hlíny z Abúsíru. (A study devoted to fragments of clay coffins from Abusir.)

Mynářová, Jana - Maříková Vlčková, Petra: Kulturní antropologie Egypta a Předního východu (Cultural Anthropology of Egypt and the Near East); 1. vyd. 2008, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Český egyptologický ústav; CD Rom. ISBN 978-80-7308-256-7. Anotace: Monografie věnovaná vzahů Egypta a Předního východu v době bronzové. (A monograph devoted to the interrelations of Egypt and the Near East in Bronze Age.)

2007

Mynářová, Jana: The Bab el-Gusus Tomb or the Second Cache of Deir el-Bahri editoři: Mynářová, J., Onderka, P.; In: Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 176-179. Hrobka Báb el-Gasús aneb Druhá skrýš v Dér el-Bahrí) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A translation of a chapter devoted to the Second Cache.

Mynářová, Jana: The Burial at Qurna (17th Dynasty); In: Mynářová, Jana - Onderka, Pavel (eds.), Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 80-81. Pohřeb z Kurny (17. dynastie)) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A study of a burial discovered at Qurna, dated to the 17th Dynasty.

Mynářová, Jana: Být jako pes. KTU 1.114 (RS 24.258) a el-Amarna (To Be Like a Dog. KTU 1.114 (RS 24.258) and el-Amarna) editor: Obuchová, Ľ.; In: Lidé a zvířata. 1. vyd. 2007, Člověk a krajina v dějinách. Praha: Česká orientalistická společnost; s. 74-86. ISBN 978-80-87180-00-6. Anotace: Analýza písemných dokladů k výrazu "pes" v ugaritských a amarnských pramenech. (An analysis of written documents containing an expression "a dog" in Ugaritic and Amarna sources.)

Mynářová, Jana: Fragment of a cloth; In: Mynářová, Jana - Onderka, Pavel (eds.), Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 287-287. Fragment látky) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A study of a fragment of a cloth from Deir el-Medina.

Mynářová, Jana: Fragment of a royal statue; In: Mynářová, Jana - Onderka, Pavel (eds.), Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 246-246. Fragment královské sochy) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A fragment of a royal statue probably from the 18th Dynasty.

Mynářová, Jana: Fragment of a statue of Amenhotep II; In: Mynářová, Jana - Onderka, Pavel (eds.), Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 241-241. Fragment plastiky Amenhotepa II.) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A fragment of a statue of Amenhotep II from the collections of National Museum - Náprstek Museum.

Mynářová, Jana: Fragment of a vessel with the names of Hatshepsut and Thutmose III; In: Mynářová, Jana - Onderka, Pavel (eds.), Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 271-271. Fragment nádoby se jmény Hatšepsuty a Thutmose III.) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A study of a fragment of a vessel with the names of Hatshepsut and Thutmose III, 18th Dynasty.

Mynářová, Jana: Group of pottery from Deir el-Medina I; In: Mynářová, Jana - Onderka, Pavel (eds.), Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 283-283. Skupina keramiky z Dér el-Medíny I) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A study devoted to a pottery from Deir el-Medine, New Kingdom.

Mynářová, Jana: Group of pottery from Deir el-Medina II; In: Mynářová, Jana - Onderka, Pavel (eds.), Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 284-284. Skupina keramiky z Dér el-Medíny II.) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A study of a New Kingdom pottery from Deir el-Medina.

Mynářová, Jana: Group of pottery from Deir el-Medina III; In: Mynářová, Jana - Onderka, Pavel (eds.), Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 285-285. Skupina keramiky z Dér el-Medíny III.) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A study devoted to a group of New Kingdom pottery from Deir el-Medina.

Mynářová, Jana: Hrobové kaple z doby rané 18. dynastie v Thébách (Tomb-Chapels of the Early 18th Dynasty at Thebes) editoři: Mynářová, J., Onderka, P.; In: Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 88-101 . Hrobové kaple z doby rané 18. dynastie v Thébách) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: Překlad studie věnované hrobovým kaplím z počátku 18. dynastie. (A study devoted to tomb-chapels of the early 18th dynasty.)

Mynářová, Jana: Král všech zemí nebo vládce všech cizích zemí? (King of All Lands or the Ruler of All Foreign Lands?) editor: Pecha, L.; In: Orientalia Antiqua Nova VII. Sborník z vědeckého kolokvia, pořádaného v Plzni ve dnech 15.-16. února 2007. 1. vyd. 2007, Plzeň: Centrum blízkovýchodních studií, Katedra antropologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni; s. 121-127. Anotace: studie věnovaná vývoji titulů král všech zemí či vládce všech cizích zemí (A study devoted to the development of the title "King of all lands" or "Ruler of all foreign lands")

Mynářová, Jana: Language of Amarna - Language of Diplomacy. Perspectives on the Amarna Letters; 1. vyd. 2007, Praha: Český egyptologický ústav FF UK v Praze; 288 s. Jazyk Amarny - jazyk diplomacie. Pohled na amarnské dopisy) ISBN 978-80-7308-191-1. Anotace: Study devoted to the diplomatic language of the Amarna letters (mid 14th cent. B.C.E.) with special emphasis on the opening passages.

Mynářová, Jana: Lid of a rishi coffin; In: Mynářová, Jana - Onderka, Pavel (eds.), Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 236-236. Víko rakve typu riši) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A lid of a rishi coffin from a collection of the National Museum - Náprstek museum.

Mynářová, Jana: Mennofer a vláda 18. dynastie (Mennofer and the reign of the 18th Dynasty); In: Nový Orient. 2007, roč. 62, č. 3, s. 15-17. ISSN 0029-5302. Anotace: Oblast Mennoferu za vlády panovníků 18. dynastie. (An area of Memphis during the reign of the 18th Dynasty.)

Mynářová, Jana: Molds with the names of Akhenaten and Tutankhamen; In: Mynářová, Jana - Onderka, Pavel (eds.), Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha : Národní muzeum; s. 255-255. Kadluby se jmény Achnatona a Tutanchamona) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A study of molds with names of Akhenaten and Tutankhamen, 18th Dynasty.

Mynářová, Jana: A pair of amphorae; In: Mynářová, Jana - Onderka, Pavel (eds.), Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 282-282. Dvojice amfor) Anotace: A study of a pair of amphorae dated to the New Kingdom.

Mynářová, Jana: The Royal Cache at Deir el-Bahri editoři: Mynářová, J., Onderka, P.; In: Théby. Město bohů a faraonů//Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 172-185 . Královská skrýš v Dér el-Bahrí) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A translation of a chapter devoted to the Royal Cache at Deir el-Bahri.

Mynářová, Jana: Scarab with the names of Amenhotep III and Tiyi; In: Mynářová, Jana - Onderka, Pavel (eds.), Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 251-251. Skarab se jmény Amenhotepa III. a Teje) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A study devoted to a scarab with names of Amenhotep III and Tiyi, 18th Dynasty.

Mynářová, Jana: Scarabs; In: Mynářová, Jana - Onderka, Pavel (eds.), Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 250-250. Skaraby) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A study of scarabs from the collections of the National Museum - Náprstek Museum.

Mynářová, Jana: Thebes in the Early New Kingdom; In: Mynářová, Jana - Onderka, Pavel (eds.), Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 82-87. Théby v období rané Nové říše) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A study of a period of early New Kingdom in the area of Thebes.

Mynářová, Jana: Thebes in the Post-Amarna-Period and in Ramesside Times editoři: Mynářová, J., Onderka, P.; In: Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 118-123 . Théby v poamarnském a ramessovském období (18. a 19. dynastie)) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A translation of a chapter devoted to Thebes at the end of the 18th and during the 19th Dynasty.

Mynářová, Jana: Thebes in the Second Intermediate Period; In: Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 70-79. Théby ve Druhé přechodné době) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A study of the Theban area during the Second Intermediate Period, an evaluation of sources.

Mynářová, Jana - Onderka, Pavel: Figured ostracon; In: Mynářová, Jana - Onderka, Pavel (eds.), Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 270-270. Figurální ostrakon) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A study of a figured ostracon from Deir el-Medina.

Mynářová, Jana - Onderka, Pavel: Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs (Thebes. City of Gods and Pharaohs); 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum. Théby. Město bohů a faraonů) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: An overview of history and archaeology of the Theban area.

Mynářová, Jana - Onderka, Pavel: White coffin for Nehemet; In: Mynářová, Jana - Onderka, Pavel (eds.), Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 277-277. Bílá rakev pro Nehemet) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A study of a so-called white coffin belonging to a lady Nehemet.

Mynářová, Jana - Vlčková, Petra: Stone vessel; In: Mynářová, Jana - Onderka, Pavel (eds.), Théby. Město bohů a faraonů - Thebes. City of Gods and Pharaohs. 1. vyd. 2007, Praha: Národní muzeum; s. 225-225. Kamenná nádoba) ISBN 978-80-7036-216-7. Anotace: A study of a stone vessel from Moravská Třebová.

2006

Mynářová, Jana: Abusir in the New Kingdom: Current Research by the Czech Institute of Egyptology (Abusir in the New Kingdom: Current Research by the Czech Institute of Egyptology) editor: Dann, R. J.; In: Current Research in Egyptology. Proceedings of the Fifth Annual Symposium which took place at the University of Durham, January 2004. 1. vyd. 2006, London: Oxbow Books; s. 112-117. Abúsír v nové říši: Současné výzkumy Českého egyptologického ústavu) ISBN 1-84217-220-4. Anotace: Publication of the archaeological material dated to the New Kingdom from Abusir (Egypt). (Publication of the archaeological material dated to the New Kingdom from Abusir (Egypt).)

Mynářová, Jana: Abusir - new evidence for the New Kingdom. LA 5, tomb A, shaft 1 - blue-painted pottery editoři: Bárta, M., Coppens, F., Krejčí, J.; In: Abusir and Saqqara in the Year 2005. Proceedings of the conference held in Prague (June 27 - July 5, 2005). 1. vyd. 2006, Praha: UK FF, Český egyptologický ústav; s. 20-20. Abusír - nové důkazy pro Novou říši. LA 5, hrobka A, šachta 1 - modře malovaná keramika) ISBN 80-7308-116-4. Anotace: An analysis of a group of so-called blue-painted pottery discovered by the Czech Institute of Egyptology at Abusir.

Mynářová, Jana: Pošli mi překrásnou dívku, jako by byla Tvojí dcerou. Diplomatický sňatek v pol. 14. století př. n. l. (Send me a beautiful girl as if she were your daughter. Diplomatic marriage in the middle of the 14th century B.C.) editor: Pecha, L.; In: Orientalia Antiqua Nova VI. 1. vyd. 2006, Praha: Dryada; s. 47-54. Pošli mi překrásnou dívku, jako by byla Tvojí dcerou. Diplomatický sňatek v pol. 14. století př. n. l.) ISBN 80-87025-04-0. Anotace: Problematika diplomatického sňatku prostřednictvím amarnské korespondence. (An issue of diplomatic marriage by means of the Amarna letters.)

Mynářová, Jana: Review of E. O. Oren - Sh. Ahituv (eds.), Aharon Kempinski Memorial Volume; In: Archiv Orientální. 2006, roč. 74, č. 1, s. 128-131. Recenze sborníku E. O. Oren - Sh. Ahituv (eds.), Aharon Kempinski Memorial Volume) ISSN 0044-8699. Anotace: Review of memorial volume.

Mynářová, Jana: Review of Ch. Lilyquist, The Tomb of Three Foreign Wives of Thutmosis III.; In: Archiv Orientální. 2006, roč. 74, č. 1, s. 131-134. Recenze knihy Ch. Lilyquist, The Tomb of Three Foreign Wives of Thutmosis III.) ISSN 0044-8699. Anotace: Review of the book.

Mynářová, Jana: Stát jsem já. Role panovníka v amarnské korespondenci (State is Me. The King's Role in the Amarna Letters) editoři: Obuchová, L., Charvát, P.; In: Stát a státnost ve starém Orientu. 1. vyd. 2006, Soubor studií pracovní skupiny "Člověk a krajina v dějinách". Praha: Česká orientalistická společnost; s. 26-43. Stát jsem já. Role panovníka v amarnské korespondenci) ISBN 80-902510-9-9. Anotace: Studie zabývající se úlohou krále, tak jak jí dokládají amarnské dopisy. (A study dealing with the role of the king by means of the Amarna letters.)

Mynářová, Jana: Ugarit: "International" or "Vassal" Correspondence? editoři: Charvát, P., Lafont, B., Mynářová, J., Pecha, L.; In: L'état, le pouvoir, les prestations et leurs formes en Mésopotamie ancienne. 1. vyd. 2006, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; s. 119-128. Ugarit: "mezinárodní" nebo "vazalská" korespondence) ISBN 80-7308-134-2. Anotace: The article deals with the special form of the letters' opening in the Akkadian letters from Ugarit.

Mynářová, Jana: Úvodník (Opening Address); In: Pražské egyptologické studie. 2006, roč. 5, s. http://egyptologie.ff.cuni.cz/?req=id:68. ISSN 1801-3899. Anotace: Slovo úvodem. (Opening address.)

Mynářová, Jana: Zapomenuté ženy Thutmose III. (Forgotten Wives of Thutmosis III); In: Pražské egyptologické studie. 2006, č. 5, s. http://egyptologie.ff.cuni.cz/?req=id:68. ISSN 1801-3899. Anotace: Pojednání o hrobce tří manželek Thutmose III. (18. dynastie). (Treatise on the tomb of three foreign wives of Thutmosis III (Dynasty 18).)

Charvát, Petr - Lafont, Bertrand - Mynářová, Jana - Pecha, Lukáš: Avant-propos (Opening Address) editoři: Charvát, P., Lafont, B., Mynářová, J., Pecha, L.; In: L'état, le pouvoir, les prestations et leurs formes en Mésopotamie ancienne. 1. vyd. 2006, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; s. 7-8. Úvodník) ISBN 80-7308-134-2. Anotace: Éditorial. (Opening address.)

Charvát, Petr - Lafont, Bertrand - Mynářová, Jana - Pecha, Lukáš: L'état, le pouvoir, les prestations et leurs formes en Mésopotamie ancienne (State, Power, and the Social Systems in Ancient Mesopotamia); 1. vyd. 2006, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Stát, moc a společenské systémy ve starověké Mezopotámii) ISBN 80-7308-134-2. Anotace: Proceedings from the Czech - French assyriological conference. (Proceedings from the Czech - French assyriological conference.)

2005

Mynářová, Jana: The Alashia Texts from the 14th and 13th Centuries BCE: A Textual and linguistic study; In: Archiv Orientální. 2005, roč. 73, č. 1, s. 144-146. Alašijské texty ze 14. a 13. stol. př. n. l.: textová a lingvistická studie) ISSN 0044-8699. Anotace: Review of Z. Cochavi-Rainey, The Alashia Texts from the 14th and 13th Centuries BCE: A Textual and linguistic study.

Mynářová, Jana: A Comment on the Opening Passages of the Amarna Letters - its Structure and its Address; In: Archiv Orientální. 2005, roč. 73, č. 4, s. 396-405. Komentář k úvodním pasážím v amarnských dopisech - jejich struktura a adresa) ISSN 0044-8699. Anotace: Overview of the opening passages and addresses attested in the Amarna letters.

Mynářová, Jana: Diplomatický jazyk - vyjádření věrnosti v dopisech z Tell el-Amarny (A Diplomatic Language - an Expression of Loyalty in the Amarna Letters) editor: Pecha, L.; In: Orientalia Antiqua Nova V. 1. vyd. 2005, Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk; s. 77-88. Diplomatický jazyk - vyjádření věrnosti v dopisech z Tell el-Amarny) ISBN 80-86898-58-X. Anotace: Studie termínu kittu v amarnské korespondenci. (A study of kittu in the Amarna letters.)

Mynářová, Jana: Gregorio del Olmo Lete and Joaquín Sanmartín, A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition; In: Archiv Orientální. 2005, roč. 73, č. 2, s. 256-257. Gregorio del Olmo Lete and Joaquín Sanmartín, Slovník ugaritského jazyka v alfabetické tradici) ISSN 0044-8699. Anotace: Review of Del Olmo - Sanmartín, A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition.

Mynářová, Jana: Chrámy, bohové a cizinci. Egyptské chrámy v Kanaánu v době Nové říše (Temples, gods and people. Egyptian Temples in Canaan during the New Kingdom); In: Pražské egyptologické studie. 2005, roč. 4, č. 1, s. http://pes.ff.cuni.cz/pdf/pes4_mynarova.pdf. ISSN 1801-3899. Anotace: Přehled problematiky egyptských chrámů v Syropalestině v době Nové říše. (An Overview of the problematics of the Egyptian temples in Syropalestine during the New Kingdom.)

Mynářová, Jana: Pražské egyptologické studie 4/2005 (Prague Egyptological Studies 4/2005); 1. vyd. 2005. Praha: Český egyptologický ústav FF UK; http://pes.ff.cuni.cz/?req=cat:pes4. Anotace: Egyptologické články - hlavní téma "chrám". (Egyptological articles - a main topic "a temple".)

Mynářová, Jana: Slovo úvodem (Opening address); In: Pražské egyptologické studie. 2005, roč. 4, č. 1, s. http://pes.ff.cuni.cz/pdf/pes4_uvod.pdf. ISSN 1801-3899. Anotace: Úvodník. (Opening address.)

Mynářová, Jana: William L. Moran, Amarna Studies: Collected Writings; In: Archiv Orientální. 2005, roč. 73, č. 1, s. 146-147. William L. Moran, Amarnské studie: sebrané spisy) ISSN 0044-8699. Anotace: Review of William L. Moran, Amarna Studies: Collected Writings.

Mynářová, Jana - Vlčková, Petra: Ramesse II. (Ramesses II.) editor: James, T. G. H.; In: Slavní faraoni. 1. vyd. 2005. Praha: Rebo Publishing. ISBN 80-7234-465-X. Anotace: Překlad díla T. G. H. Jamese, The Great Pharaohs. (A translation of T. H. G. James, The Great Pharaohs.)

2004

Mynářová, Jana: Egyptský chrám na březích vlámské Schelde. Odkaz Charlese Huberta Servaise (1828-1888) a Lodewijka Delgeura (1819-1888);  In: Pražské egyptologické studie. 2004, roč. 3,  s. 11-24.  ISSN 1214-3189.  Anotace: Egyptologie, egyptománie, Belgie. (Egyptology, Egyptomania, Belgium.)

Mynářová, Jana: Několik poznámek k původu vybraných Amarnských dopisů (Several Remarks to the Origin of the Selected Amarna Letters) editoři: Budil, I., Charvát, P.; In: Orientalia Antiqua Nova. 4. vyd.  2004. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o.;  s. 88-96.  ISBN 80-86473-81-3.  Anotace: Amarnské dopisy, periferní akkadština, původ. (Amarna Letters, peripheral Akkadian, origin.)

Mynářová, Jana: Pražské egyptologické studie (Prague egyptological studies) editor: Mynářová, J.;  3. vyd.  2004. Praha: České národní egyptologické centrum - Český egyptologický ústav;  245 s.   Anotace: Egyptologické studie. (Egyptological studies.)

Mynářová, Jana: Reciprocita a redistribuce v Amarnském období (Reciprocity and Redistribution in the Amarna Period);  In: Pražské egyptologické studie. 2004, roč. 3,  s. 66-76.  ISSN 1214-3189.  Anotace: Egypt a Syropalestina, Amarnské období, správa. (Egypt and Syropalestine, Amarna period, administration.)

Mynářová, Jana: Slovo úvodem (Opening Address) editor: Mynářová, J.; Pražské egyptologické studie. 3. vyd.  2004. Praha: České národní egyptologické centrum - Český egyptologický ústav;  s. 7-7.   Anotace: Egyptologické studie: úvodník. (Egyptological studies: opening address.)

Mynářová, Jana: Zdravicí formule v periferní akkadštině (Salutation formulas in the Peripheral Akkadian);  2004. Praha: FF UK Praha;  361 s.   Anotace: Analýza zdravicích formulí dopisů z Tell el-Amarny. (Analysis of the salutation formulas in the el-Amarna letters.)

Mynářová, Jana - Bareš, Ladislav - Vlčková, Petra: Sedmdesát záhad starověkého Egypta (70 Great Mysteries of Ancient Egypt) editor: Manley, B.; In: Sedmdesát záhad starověkého Egypta. 1. vyd.  2004. Bratislava: Slovart;  304 s.  ISBN 80-7209-598-6.  Anotace: Egyptologie, velké záhady. (Egyptology, Great Mysteries.)

Mynářová, Jana - Vlčková, Petra: Kulturní antropologie Egypta a Předního východu (Cultural Anthropology of Egypta and the Near East);  1.00 vyd.  2004. Praha: Český egyptologický ústav.   Anotace: Vztahy Egypta a Předního východu. (Interrelations of Egypta and the Near East.)

Bareš, Ladislav - Mynářová, Jana - Vlčková, Petra: Chybějící hrobky v Tanidě; Jsou v Egyptě ještě další královské hrobky?; Byl Nesbanebdžed vzdorokrál?; Núbijské "období temna"; Chabbaš, odbojný král; Osudová přitažlivost Kleopatry; Venamonova zpráva - skutečnost nebo legenda?; Tajemní bozi Egypta editor: Manley, B.; In: Sedmdesát záhad starověkého Egypta. 1. vyd.  2004. Praha: Nakladatelství Slovart;  s. 95-101; 140-151;  181-217; 264-292.  ISBN 80-7209-598-6.  Anotace: Diskuse o vybraných otázkách staoregyptských dějin pro širší veřejnost. (Acount of some problems of the history of ancient Egypt for the general public.)

2003

Mynářová, Jana: Astronomický reliéf v šenhurském wabetu. Planety, hvězdy a znamení v řecko-římském Egyptě (The Astronomical relief in the wabet of Shenhur. Planets, Stars and Signs in Graeco-Roman Egypt);  In: Pražské egyptologické studie. 2003, roč. 2, č. 2, s. 38-58.  ISSN 1214-3189.   Anotace: Wabet, astronomické reliéfy, řecko-římský Egypt. (Wabet, astronomical reliefs, Graeco-Roman Egypt.)

Mynářová, Jana: Dopisy egyptských králů (Letters of Egyptian Kings);  In: Pražské egyptologické studie. 2003, roč. 2, č. 1, s. 118-128.  ISSN 1214-3189.  Anotace: Dopisy egyptských panovníků v periferní akkadštině. (The letters of Egyptian kings written in the peripheral Akkadian.)

Mynářová, Jana [autor statě]: Druhé přechodné období (Second Intermediate Period) editor: Onderka, P.; In: Egypt za vlády faraonů. 1. vyd.  2003. Moravská Třebová - Uherské Hradiště: Občanské sdružení Aegyptus;  s. 45-48.  ISBN 80-86185-27-3.  Anotace: Historický nástin dějin Druhého přechodného období. (A historical outline of the Second Intermediate period.)

Mynářová, Jana: Eblaitica IV. Essays on the Ebla Archives and Eblaite Language;  In: Archiv Orientální. 2003, roč. 71, č. 4, s. 569-571.  ISSN 0044-8699.  Anotace: Eblaitica IV. Essays on the Ebla Archives and Eblaite Language

Mynářová, Jana: Egyptologické jaro (Egyptological Spring);  In: Pražské egyptologické studie. 2003, roč. 2, č. 1, s. 233-233.  ISSN 1214-3189.  Anotace: Zpráva o projektu. (Project report.)

Mynářová, Jana [autor statě]: Jeruzalém v amarnské korespondenci (Jerusalem in the Amarna Letters) editor: Čech, P.; In: Pocta profesoru Jaroslavu Oliveriovi. 1. vyd.  2003, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 2 - 2001. Praha: Karolinum;  s. 59-70.  ISBN 80-246-0699-2.  Anotace: Článek pojednává o postavení Jeruzaléma v pozdní době bronzové prismatem amarnské korespondence. (The article deals with the position of Jerusalem during the Late Bronze Age through the prism of the Amarna letters.)

Mynářová, Jana: The Monuments of Seti I. Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis;  In: Archiv Orientální. 2003, roč. 71, č. 4, s. 571-573.  ISSN 0044-8699.  Anotace: The Monuments of Seti I. Epigraphic, Historical and Art Historical Analysis.

Mynářová, Jana [editor publikace]: Pražské egyptologické studie II (Prague Egyptological Studies II);  1. vyd.  2003. Praha: České národní egyptologické centrum.  ISBN 1214-3189.  Anotace: Pražské egyptologické studie. (Prague Egyptological Studies.)

Mynářová, Jana [autor statě a editor sborníku]: Římský chrám v Šenhuru (Roman Temple of Shenhur) editor: Mynářová, J.; In: Pražské egyptologické studie. 1. vyd.  2003. Praha: Set Out;  s. 111-120.  ISBN 80-86277-26-7.  Anotace: Římský chrám v Šenhuru. (Roman Temple of Shenhur.)

Mynářová, Jana [autor statě]: Sakkára a Abúsír v Nové říši (Saqqara and Abusir during the New Kingdom) editoři: Budil, I., Charvát, P.; In: Orientalia Antiqua Nova III. 1. vyd.  2003. Dobrá voda u Pelhřimova: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk;  s. 59-71.  ISBN 80-86473-58-9.  Anotace: Archeologický vývoj memfidské nekropole v době Nové říše. (The archaeological development of the Memphite necropolis during the New Kingdom.)

Mynářová, Jana: Senenmut - nejen královský architekt (Senenmut - more than a royal architect);  In: Pražské egyptologické studie. Suplementa. 2003, roč. 1,  s. 56-69.  ISSN 1214-3189.  Anotace: Egypt, Nová říše, osobnost architekta Senenmuta. (Egypt, New Kingdom, personality of the architect Senenmut.)

Mynářová, Jana: Slovo úvodem (Opening address);  In: Pražské egyptologické studie. 2003, roč. 2, č. 1, s. 7-8.  ISSN 1214-3189.  Anotace: Úvodník. (Oupening address.)

Mynářová, Jana: The Sons of Ramesses II;  In: Archiv Orientální. 2003, roč. 71, č. 4, s. 567-569.  ISSN 0044-8699.  Anotace: Review of M. M. Fisher, The Sons of Ramesses II.

Mynářová, Jana - Onderka, Pavel [autor statě]: Skaraby z Holzmaisterovy sbírky (Scarabs from the Holzmaister's collection) editor: Onderka, P.; In: Egypt za vlády faraonů. 1. vyd.  2003. Moravská Třebová - Uherské Hradiště: Občanské sdružení Aegyptus;  s. 53-62.  ISBN 80-86185-27-3.  Anotace: Analýza skarabů z Holzmaisterovy sbírky. (An analysis of scarabs from the Holzmaister's collection.)

2002

Mynářová, Jana [autos statě a editor sborníku]: Egypt, Ugarit a bitva u Kadeše (Egypt, Ugarit and the Battle of Qadesh) editor: Mynářová, J.; In: Pražské egyptologické studie. 1. vyd.  2002. Praha: SET OUT;  s. 162-168.  ISBN 80-86277-26-7  Anotace: Vztahy Egypta a Ugaritu v pozdní době bronzové. (Relations of Egypt and Ugarit during the Late bronze age.)

Mynářová, Jana: A Note on the Date of RS 20. 182 A (+) B: A Supplement;  In: Archiv Orientální. 2002, roč. 70, č. 2, s. 163-168. ISSN 0044-8699  Anotace: The article deals with the provenance of the letter.

Mynářová-Kořínková, Jana: Egyptianization and Elite Emulation in Ramesside Palestine;  In: Archiv Orientální. 2002, roč. 70, č. 3, s. 434-436. ISSN 0044-8699  Anotace: An analysis and interpretation of the Egyptian material from Palestine.

Mynářová, Jana [autor statě a editor sborníku]: Slovo úvodem (Opening Address) editor: Mynářová, J.; In: Pražské egyptologické studie I. 1. vyd.  2002. Praha: SET OUT - České národní egyptologické centrum;  s. 7-7.  ISBN 80-86277-26-7.

Mynářová-Kořínková, Jana: The Tomb of Maya and Meryt II. Objects and Skeletal Remains;  In: Archiv Orientální. 2002, roč. 70, č. 3, s. 431-434. ISSN 0044-8699  Anotace: Publication of the material from the tomb of Maya and Meryt.