Rychlík, Jan

1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Rychlík, Jan: Bulharské zemědělství při vstupu země do Evropské unie a úloha bulharských profesních organizací při jeho rozvoji (Bulgarian Agriculture in the Period of Bulgarian Access to EU and the Role of Bulgarian Professional Agricultural Organisations ) editor: Stefanov, S.; In: Agrární strany ve vládních a samosprávných strukturách mezi světovými válkami. 1. vyd. 2008, Studie Slováckého muzea. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum; s. 83-86. ISBN 978-80-86185-72-9. Anotace: Statijata dava pregled na polozhenie na balgaskoto zemedelie pri navlizaneto na Balgarija v Evropejski sajuz. (The essay gives an survey about the situation of Bulgarian agriculture in the time of Bulagian accession to the European Union.)

Rychlík, Jan: Bulharský zemědělský lidový svaz (BZLS) a monarchistická diktatura v Bulharsku 1934-1939 (Bulgarian Agricultural National Union (BANU) and the Monarchic Dictatorship in Bulgaria, 1934-1939) editor: Stamova, M.; In: Agrární strany ve vládách a samosprávných strukturách meyi světovými válkami. 1. vyd. 2008, Studie Slováckého muzea. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum; s. 71-76. ISBN 978-80-86185-72-9. Anotace: Statijata dava pregled na dejnosta na Balgarski zemedelski naroden sajuz prez godini na diktaturata v Balgaria 1934-1939. (The essay gives an survey of activities of the Bulgarian Agricultural National Union during the years of dictatorship, 1933-1939)

Rychlík, Jan: The Commemoration of National Saints as a Part of the Ritual Year in the Czech Republic and Slovakia editor: Sedakova, I.; In: The Ritual Year and History. 1. vyd. 2008, Strážnice: Národní ústav lidové kultury; s. 199-204. Oslava svátků národních svatých jako součást obřadního ročního cyklu v České republice a na Slovensku) ISBN 978-80-86156-98-9. Anotace: The article explains the transformation of the role of celebration of Saints-patrons among the Czechs and Slovaks.

Rychlík, Jan: The Consciousness of the Slavonic Orthodox Population in Pirin Macedonia and the Identity of the Population of Moravia and Moravian Slovakia. A Comparative Study. In: Sprawy narodowościowe, Seria Nowa. 2008, roč. 2007, s. 183-197. Identita slovanského pravoslavného obyvatelstva v Pirinské Makedonii a identita obyvatelstva Moravy a Moravského Slovenského. Srovnávací studie) ISSN 1230-1698. Anotace: The study compares the problem of dual identity of the population in Pirin Macedonia, Moravia and Moravian Slovakia.

Rychlík, Jan: Český faktor v boji mezi Ruskem a Rakousko-Uherskem o získání vlivu v Bulharsku po osvobození (Czech factor in the struggle between Russia and Austria-Hungary about influence in Bulgaria after Liberation) editoři: Černý, M., Grigorov, D.; In: Roljata na češkata inteligencija v obštestvenija život na sledosvoboždenska Balgarija/Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. 1. vyd. 2008, Velvyslanectví Bulharské republiky v České republice ; s. 32-39. ISBN 978-80-254-3456-7. Anotace: Stať se týká soupeření mezi Ruskem a Rakousko-Uherskem o získání vlivu v Bulharsku po roce 1878. (The essay describes the struggle between Russia and Austria-Hungaria about dominance in Bulgaria after 1878.)

Rychlík, Jan: Český faktor v boji mezi Ruskem a Rakousko-Uherskem o získání vlivu v Bulharsku po osvobození (The Czech Factor in the Struggle Between Russia and Austria-Hungary about the Influence in Bulgaria after Liberation); In: Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. 1. vyd. 2008, Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky; s. 32-39. ISBN 978-80-254-3456-7. Anotace: Článek vysvětluje, že čeští specialisté odcházeli po roce 1878 do Bulharska s vědomím a často i podporou rakousko-uherských oficiálních míst, která viděla v české inteligenci vhodný nástroj k potlačování ruského vlivu v Bulharsku. (The article explains, that Czech specialist were leaving for Bulgaria often with the consent and often also support of Austrian-Hungarian authorities which saw Czech inteligentsia as a good instrument to eliminate Russian influence in Bulgaria.)

Rychlík, Jan: Farmavanie "nacionalnaj historii" jak sutnasci nacyjanalnaj idei nacyjanalnaj ideologiji (The Formation of "National History" as a Part of National Idea and National Ideology); In: Belarusk histaryčny ahljad/Belorussian Historical Review. 2006, roč. 13, č. 2, s. 283-299. Formování "národních dějin" jako součásti národní ideje a národní ideologie) ISSN 1392-902X. Anotace: (The essay explains the mechanism of formation the "national history" in the process of formation of the modern nations. )

Rychlík, Jan: G. M. Dimitrov - osobnost představující alternativu v BZLS. Část II. Činnost G. M. Dimitrova od počátku druhé světové války (G. M. Dimitrov - the Alterantive Image of the Bulgarian Agriculutural People´s Union. Part II. Dimitrov´s Activities after the beginning of WWII) editor: Gotovska-Henze, T.; In: Agrární strany ve vládních a samosprávných strukturách mezi světovými válkami. 1. vyd. 2008, Uherské Hradiště: Slovácké muzeum; s. 77-82. ISBN 978-80-86185-72-9. Anotace: Statijata dava pregled na dejnosta na G. M. Dimitrov ot nachalo na vtorata svetovna vojna. (The essay gives a survey of the activities of G. M. Dimitrov after the beginning of WW II.)

Rychlík, Jan: Korespondence T. G. Masaryk - slovenští veřejní činitelé [do r. 1918] (Correspondence of T. G. Masaryk with Slovak Public Figures [up to 1918]); 1. vyd. 2008, Korespondence. Praha: Masarykův ústav a Archív AV ČR; 192 s. ISBN 978-80-86495-48-4. Anotace: V práci jsou publikovány veškeré známé dopisy vyměněné mezi T. G. Masarykem a slovenskými vřejnými činiteli do roku 1918. Práce obsahuje rozsáhlý úvod o česko-slovenských vztazích v 19. století. (In the book are published all known letters exchanged between T. G. Masaryk and Slovak public figures. The book contains an extended introduction about Czech-Slovak relations in the 19th century.)

Rychlík, Jan: Obdobie pred Slovenským národným povstaním v správach chorvátskeho diplomata v Bratislave (The Period before the Slovak National Uprising in the Reports of the Croatian Minister to Bratislava); In: Historický časopis. 2008, roč. 56, č. 2, s. 349-384. ISSN 0018-2575. Anotace: Článek podává přehled zpráv chorvatského vyslance v Bratislavě před Slovenským národním povstáním. Zprávy jsou publikovány v chorvatském originále. (The essay gives the surveys of the reports of Croatian minister to Bratislava in the period before the Slovak National Uprising. The reports are published in Croatian original.)

Rychlík, Jan: Pasové předpisy v habskurské monarcjii a v Československu (The Passport regulations in the Hapsburg Monarchy and in Czechoslovakia) editoři: Kaleta, P., Novosad, L.; In: Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století. 1. vyd. 2008, Praha: Masarykův ústav a Archív AV ČR; s. 8-22. ISBN 978-80-86495-50-7. Anotace: Studie srovnává pasové předpisy v Habsburské monarchii v první Československé republice. (The essay compares the Passport regulations in the Hapsburg Monarchy and the First Czechoslovak Republic.)

Rychlík, Jan: The Role of the Religion in the National Identity of the Czechs and Slovaks editor: Marušiaková, E.; In: Dynamics of National Identity in the Process of European Integration. 1. vyd. 2008, Cambridge: Cambridge Scholar Publishing ; s. 293-304. Role náboženství v národní identitě Čechů a Slováků) ISBN 1-84718-471-5. Anotace: The text explains the role of Catholic and Protestant religion in the formation of national counsiousness of the Czechs and Slovaks.

Rychlík, Jan: Roljata na religijata za nacionalna identichnost na Čechi i Slovaci (The Role of the Religion in the National identity of the Czechs and Slovaks) editor: Dečeva, M.; In: Dinamijka na nacionalnata identičnost i transnacionalnite identičnosti v procesa na evropejska integracija. 1. vyd. 2008, Sofia: Paradigma; s. 407-420. Role náboženství v národní identitě Čechů a Slováků) ISBN 987-954-326-074-4. Anotace: Statijata objasnjava roljata na katolicheska i protestantska religija pri formirane na nacionalnata identičnost na Čechite i Slovacite. (The texts expalins the role of Catholic and Protestant religion in the formation of national consciousness of the Czechs and Slovaks.)

Rychlík, Jan: Slovaško-balgarski otnošenija v perioda 1939-1945 godina (Slovak-Bulgarian Relations in the Period 1939-1945); In: Istoričeski pregled. 2008, roč. 64, č. 5-6, s. 185-202. Slovensko-bulharské vztahy v letech 1939-1945) ISSN 0323-9748. Anotace: Statijata podava pregled na otnošenijata mezhdu balgarija i slovaška daržava v perioda na vtorata svetovna vojna. (The articles describes the relations between Bulgaria and the slovak state druring the World War II.)

Rychlík, Jan: Les Tcheques et les Slovaques dans les anées 1945-1989 (The Czechs and Slovaks in the years 1945-1989); In: Les Tcheques et les Belges: une histoire en miror. 1. vyd. 2008, Praha - Bruxelles: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR - Univesrité libre de Bruxelles; s. 154-161. Češi a Slováci v letech 1945-1989.) ISBN 978-80--7285-092--1 .

Rychlík, Jan - Blažek, Petr - Kubálek, Michal - Swain, Nigel - Pexová, Hana a další: Kolektivizace ve střední a východní Evropě (Collectivisation in Central and Eastern Europe); In: Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a středoevropské souvislosti. 1. vyd. 2008, Praha: Dokořán - Česká zemědělská univerzita; s. 13-29. ISBN 978-80-7363-226-7. Anotace: Kniha podává souborný výklad o průběhu kolektivizace v Československu v širších souvislostech ostatních tzv. socialistických států. (The book gives a complex survey of collectivisation in Czechoslovakia within the broader situation in other so-called socialist countries. )

Rychlík, Jan - Ivaničková, Edita - Barnovský, Michal - Holec, Roman - Goněc, Vladimír a další: Odraz Slovenského národního povstání v protektorátním tisku a výprava českých novinářů na Slovensko na podzim 1944 (The reflections of the Slovak National Uprising in the press of the Protectorate Bohemia-Moravia and the excursion of the Czech journalists to Slovakia in the autumn of 1944. ); In: Z dejín demokratickýh a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí. Historik Ivan Kamenec 70-ročný. 1. vyd. 2008, Bratislava: Historický ústav SAV ; s. 201-214. ISBN 978-80-969782-6-7. Anotace: Článek pojednává o zájezdu českých novinářů na Slovensko po potlačení Slovenského národního povstání a hodnotí jejich články. (The esaay describes the excursion of Czech journalist to Slovakia after the supression of the Slovak National Uprising and evalutes the articles wtitten by the journalist.)

Rychlík, Jan - Klaus, Václav - Hájek, Jiří - Vaculík, Ludvík - Kohout, Pavel a další: Vznik česko-slovenské federace (The Formation of Czecho-Slovak federation) editoři: Dejmek, J., Loužek, M.; In: Srpen 1968. Čtyřicet let poté. 1. vyd. 2008, Praha: CEP; s. 123-138. ISBN 978-80-86547-64-0. Anotace: Stať podává výklad o vyniku česko-slovenské federace v roce 1968. (The essay describes the foundation of the Czecho-Slovak Federation.)

Rychlík, Jan - Pánek, Jaroslav - Kavka, František - Prečan, Vilém - Opat, Jaroslav a další: Od centralismu k federaci (From Centralism to Federation); In: Idea českého státu v proměnách staletí. 1. vyd. 2008, Fakta-úvahy-souvislosti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; s. 187-198. ISBN 978-80-7106-985-0. Anotace: Kapitola podává výklad o postavení Slovenska v Československu v letech 1948-1968. (The essay decribes the development of Slovakia in Czechoslovakia in the years 1948-1968)

Rychlík, Jan - Rašticová, Blanka - Harna, Josef - Martuliak, Pavol - Švec, Luboš a další: Zemědělské strany a hnutí ve vládách střední a východní Evropy 1918-1939 (Agrarian Parties in the Governments of the Countries of Central and Eastern Europe, 1918-1939); In: Agrární strany ve vládních a samosprávných strukturách mezi světovými válkami. 1. vyd. 2008, Studie Slováckého muzea. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum; s. 25-34. ISBN 978-80-86185-72-9. Anotace: Stať podává přehled o agrárních stranách působících v různých vládách v meziválečné Evropě. (The essay gives a survey about the agrarian parties in different governments in Europe in the inter-war period.)

Rychlík, Jan - Rydlo, Jozef - Deák, Ladislav - Hrabovec, Emília - Kubík, Petr a další: Slovensko-bulharské vzťahy v rokoch 1939-1945 (Slovak-Bulgarian Relations in the Years 1939-1945 ); In: Fidei et Patriae. Jubilejník na počesť 80. narodenín Frnatiška Vnuka. 1. vyd. 2008, Bratislava: Libri Historiae. Dobrá kniha; s. 766-784. ISBN 978-80-89348-01-5. Anotace: Jubilejní sborník na počest 80. narozenin Františka Vnuka. (Essays in Honour of František Vnuk on the Occasion of his 80th Birthday.)

Rychlík, Jan - Veljanovski, Novica: Čehoslovački diplomatski dokumenti za Makedonija. Tom III (1939-1975) (Czechoslovak Diplomatic Documents on Macedonia. Vol III (1939-1975)); 2008, Skopje: Archiv na Republika Makedonija; 494 s. Československé diplomatické dokumenty o Makedonii. Díl III. (1939-1975)) ISBN 9989-622-70-1. Anotace: (The book is the third volume of commented diplomatic documents from Czech and Slovak archives on Macedonia.)

2007

Rychlík, Jan: Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu. Pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1848-1989 (Traveling Abroad in the Habsburgh Monarchy and Czechoslovakia. Passport, visa and emigration policy, 1848-1989); 1. vyd. 2007, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; 260 s. ISBN 978-80-7285-081-5. Anotace: Dílo podává ucelený přehled o regulaci cestování do zahraničí a vystěhovalectví v letech 1848-1989. (The book gives the survey of the regulation od traveling abroad and emigration between 1848 and 1989.)

Rychlík, Jan: Czech-Slovak Relations in Czechoslovakia, 1918-1939; In: Proceedings of the British Academy. 2007, roč. 140, s. 13-25. Česko-slovenské vztahy v Československu 1918-1939) Anotace: The article explains the different attitude of the Czechs and Slovaks toward the first Czechoslovak republic and their mutual relations.

Rychlík, Jan: Pogled kon makedonskoto prašanje vo nekoi čehoslovački dokumenti (The Attitude to the Macedonian Question in the Light of Czechoslovak Diplomatic Papers); In: Treta makedonsko-češka konferencija, Ohrid 18. - 20. avgust 2005 g. 1. vyd. 2007, Skopje: Universitet Sv. Kiril i Metodij; s. 12-21. Makedonská otázka ve světle československých diplomatických dokumentů) ISBN 978-9989-724-49-7. Anotace: Statijata dava pregled na pogled na čeehoslovačka diplomatija kon makedonskoto prašanje. (The essay explains the attitude of Czechoslovak siplomacy toward the Macedonian question.)

Rychlík, Jan: Razdeljaneto na Čehoslovakija, 1989-1992 (The Split of Czechoslovakia, 1989-1992); In: Homo Bohemicus. 2007, č. 1, s. 5-48. Rozdělení Československa1989-1992) ISSN 1312-9252. Anotace: Statijata objasnjava pričinite na razpadaneto na Čehoslovakija prez 1989-1992 godina. (The essay explains the reasons of the split of Czechoslovakia in the years 1989-1992.)

Rychlík, Jan: The Roots and the Meaning of the Custom "The Ride of the Kings" in Moravia editoři: Midholm, L., Nordstrom, A., Aggozino, M. T.; In: The Ritual Year and Ritual Diversity. Proceedings of the Second International Conference of SIEF Working Group on The Ritual Year, Gothenburg 7 - 11 June 2006 . 2. vyd. 2007, Goteborg, Sweden: Institutet for Sprak och Folkminnen , Dialekt-, Ortnams-, och Folkminnesarkivet i Gotenborg ; s. 327-331. Kořeny a význam obřadu "Jízda Králů" na Moravě) ISBN 978-91-7229-039-6. Anotace: The essay explains the roots and meaning of the popular custom known as "the Ride of the |Kings" in South-East Moravia.

Rychlík, Jan: Slovensko-české vztahy v šedesátých letech (Slovak-Czech Relations in 1960´ s.); In: Česko-slovenská historická ročenka. 2007, roč. 11, s. 187-201. ISSN 1214-8334. Anotace: Článek podává vývoj slovensko-českých vztahů v letech 1960-1967. (The essay gives the survey of Slovak-Czech relations between 1960 and 1967.)

Rychlík, Jan: Zákonodárné orgány (parlamenty) v komunistickém Československu a jejich činnost (1948-1989) (Law-making Bodies (Parliaments) in Communist Czechoslovakia and their Activities, 1948-1989) editor: Melanová, M.; In: Svět historie - historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi. 1. vyd. 2007, Liberec: Technická univerzita Liberec; s. 541-570. ISBN 978-80-7372-214-2. Anotace: Studie podává přehled činnosti Národního shromáždění, federálního shromáždění, Slovenské národní rady a České národní rady v období komunistického režimu v Československu. (The essay describes the activities of National Assembly, Federal Assembly, Slovak National Council and Czech National Council in the period of communist regime in Czechoslovakia.)

Rychlík, Jan - Perenčević, Milan: Dějiny Chorvatska (History of Croatia ); 1 vyd. 2007, Dějiny států. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; 576 s. ISBN 9-788071-068853. Anotace: Kniha podává přehled chorvatských dějin od prehistorických dob do současnosti (The book gives the survey of Croatian history from pre-historical age till present time)

Veljanovski, Novica - Rychlík, Jan: Čehoslovački diplomatski dokumenti za Makedonija, II. tom, 1934-1939 (Czechoslovak Diplomatic Documents on Macedonia, vol. II, 1934-1939); 2. vyd. 2007, Državen Arhiv na Republika Makedonija. Československé diplomatické dokumenty o Makedonii. Díl II. 1934-1939) ISBN 9989-622-66-3. Anotace: Diplomatičeski dokumenti za Makedonija od češki i slovački arhivi. (Diplomatic documents from the Czech and Slovak archives.)

2006

Rychlík, Jan: Die Auflösung der Tschechoslowakei (1989-1992) (The Split of Czechoslovakia (1989-1992)); In: Jubileen sbornik. Uzsledvanija v čest na 80-godišninata na prof. Krastjo Mančev. 1. vyd. 2006, Sofia: Paradigma; s. 527-540. Rozdělení Československa (1989-1992)) ISBN 954-326-041-9. Anotace: (The essay explains the reasons of the split of Czechoslovakia in the years 1989-1992.)

Rychlík, Jan: Bratři Radićové a Chorvatská selská strana (The Brothers Radić and the Croatian Peasant Party); In: Osobnosti agrární politiky 19. a 20. století. 1. vyd. 2006, Studie Slováckého muzea. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum; s. 121-126. ISBN 80-86185-38-9-55-9. Anotace: Studie objasňuje vznik Chorvatské selské strany a roli Antuna a Stjepana Radiće v chorvatském rolnickém hnutí. (The essay explains the originins of the Croatian Peasant Party and the role of Antun and Stjepan Radić in the Croatian peasant movement.)

Rychlík, Jan: Cestovní styk mezi Československem a Polskem v letech 1980-1989 (Traveling Between Czechoslovakia and Poland, 1980-1989) editor: Pešek, J.; In: Kapitolami najnovších slovenských dejín. K 70. narodeninám Michala Barnovského. 1. vyd. 2006, Bratislava: Historický ústav SAV ; s. 300-310. ISBN 9-788096-962365. Anotace: Dílo podává ucelený přehled o regulaci cestování mezi Československem a Polskem v letech 1980-1989. (The essay gives the survey of the regulation of traveling between Czechoslovakia and Poland, 1980-1989.)

Rychlík, Jan: Československo a změny ve východní Evropě na prahu událostí roku 1989 (Czechoslovakia and the changes in Eastern Europe in the period before the fall of Communism in 1989); In: Slovanské historické studie. 2006, roč. 31, s. 137-214. ISSN 0081-007X. Anotace: Článek objasňuje postoj československé vlády k bulharsko-tureckému konfliktu v roce 1989 a k událostem v Polsku. (The essay explains the attitude of the Czechoslovak government to the Bulgarian-Turkish conflict in 1989 and to the events in Poland. )

Rychlík, Jan: Formování národního příběhu jako podstaty národní ideje a národní ideologie (The Formation of the National Story as the Base of National Idwa and National Ideology) editoři: Ivanova, A., Tuček, J.; In: Cesty k národnímu obrození: běloruský a český model. Sborník příspěvků z konference konané v Praze 4. - 6. 7. 2006. 1. vyd. 2006, Praha : UK FHS; s. 29-40. ISBN 80-239-8444-6. Anotace: Studie vysvětluje principy formování národní ideologie. (The essay explains the princeples of the formation of national ideology.)

Rychlík, Jan: Nad knihou Jána Mlynárika o dějinách Židů na Slovensku (On Jan Mlynárik´s book "History of Jews in Slovakia"); In: Český časopis historický . 2006, roč. 104, č. 4, s. 906-909. ISSN 0862-6111. Anotace: Ján Mlynárik napsal v zásadě kompilační práci o dějinách Židů na Slovensku. Předmětem recenze je kritické zhodnocení vlastního autorova přínosu. (Ján Mlynárik´s book "History of Jews in Slovakia" is in principle the compilation. The review evalues author´s own contribution.)

Rychlík, Jan: Problematyka represji sowieckich w Czechoslowacji w latach 1945-1956 (The problems of the Soviet represion in Czechoslovakia in the years 1945-1956) editoři: Rogut, D., Adamczyk, A.; In: Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944-1956 . 1. vyd. 2006, Zelów: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie; s. 313-322. Problematika sovětských represí v Československu v letech 1945-1956) ISBN 83-922460-5-5. Anotace: Tekst podaje przeglad respresji sowieckich wobec obywateli czechoslowackich i emigrantów z terenów ZSSR w Czechoslowacji po drugiej wojnie swiatowej. (The Essay gives the survey of the Soviet represions against the Czechoslovak citizens and the emigrants from the USSR living in Czechoslovakia after World War II.)

Rychlík, Jan: Recidiva boje proti tzv. buržoaznímu nacionalismu v letech 1956-1962. (The Repeat of the Struggle Against the so-called Bourgeois Nationalism, 1956-1962) editor: Goněc, V.; In: Česko-slovenská historická ročenka 2006. 1. vyd. 2006, Brno: Masarykova univerzita; s. 303-314. ISBN 80-210-4188-9. Anotace: Studie podává výklad o boji proti tzv. slovenským buržoazním nacionalistům v letech 1956-1962. (The essay decribes the struggle against the so-called Slovak bourgeois nationalists in the years 1956-1962.)

Rychlík, Jan: Slovenské národné povstanie v správach chorvátskeho diplomata (Slovak National Uprising in the Reports of the Croatian Diplomat); In: Historický časopis. 2006, roč. 54, č. 2, s. 315-352. ISSN 0018-2575. Anotace: Článek podává přehled diplomatických zpráv chorvatského vyslance v Bratislavě Blaže Lorkoviće z léta a podzimu 1944. (The essay gives survey of the diplomatic reports of the Croatian minister to Bratislava Blaž Lorković from the Summer and Autumn of 1944.)

Rychlíik, Jan: Uhersko-chorvatské vyrovnání roku 1868 a národnostní konflikty v Chorvatsku (The Hungarian-Croatian Compromise in 1868 and the National Conflicts in Croatia) editoři: Fasora, L., Hanuš, J., Malíř, J.; In: Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. Der Mährische Ausgleich von 1905: Möglichkeiten und Grenzen für einen nationalen Ausgleich in Mitteleuropa. Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference konané ve dnech 10. - 11. lisopadu 2005 v Brně. Sammelband mit Beiträgen der gleichnamigen internationalen Tagung, die vom 10. bis 11. November 2005 in Brünn stattgefunden hat. Sv. 3 vyd. 2006, Edice Země a kultura ve střední Evropě. Brno: Matice moravská; s. 175-188. ISBN 80-86488-36-5. Anotace: Studie podává genesi uhersko-chorvatského vyrovnání z roku 1868 a jeho důsledků. (The essay explains the background of the Hungarian-Croatian Compromise in 1868 and describes its consequences.)

Rychlík, Jan - Veljanoski, Novica: Čehoslovački diplomatski dokumenti za Makedonija 1919-1933 (The Czechoslovak Diplomatic Documents on Macedonia, 1919-1933); 1. vyd. 2006, Skopje: Državen arhiv na Republika Makedonija. Československé diplomatické dokumenty o Makedonii, 1919-1933) ISBN 9989-622-60-4. Anotace: Ovoj e prv zbornik na čehohoslovački diplomatski dokumenti za istorijata na Makedonija. (The fisrt published volume of the Czechoslovak diplomatic documents on Macedonia.)

2005

Rychlík, Jan: Czech-Slovak Relations in Czechoslovakia, 1918-1938; In: Národnostní otázka v Polsku a Československu v meziválečném období. 2005. Praha: MSÚ AV ČR-HÚ AV ČR, Instytut historii Uniw.Opolskiego; s. 108-122. ISBN 80-86495-30-2. Anotace: The paper gives the survey of Czech-Slovak relations in pre-war Czechoslovakia with an impact on Czech-Slovak conflicts and the total failure of the Masaryk´s idea of the Czechoslovak political nation.

Rychlík, Jan: Česká a slovenská historiografie o období komunismu v Československu (Czech and Slovak Historiography on the Communist Period in Czechoslovakia); In: Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy: od mobilizace k identitě. 2005, Středoevropské studie v sociálních vědách. Praha: CES; s. 62-72. ISBN 80-239-4456-8. Anotace: Studie podává přehled a hodnocení hlavních prací o českých a slovenských studiích of komunismu v Československu. (The essay gives the survey and evaluation of main Czech and Slovak studies on Communism in Czechoslovakia.)

Rychlík, Jan: Jozef Jablonický, Samizdat o odboji. Štúdie a články, Bratislava, Kalligram 2004, 527 s. (Jozef Jablonický: Samizdat on the Resistance Movement. Studies and Articles, Bratislava, Kalligram 2004, 527 pp.); In: Český časopis historický. 2005, roč. 103, č. 3, s. 687-685. ISSN 0862-6111. Anotace: Studie o slovenském odboji za druhé světové války vydané původně v osmdesátých letech jako samizdat. (Studies on the Slovak resistance published first in the 1980´s as samizdat.)

Rychlík, Jan: The Lyfe Cycle, Agricultural Rites and the Annual Ritual Cycle among Czechs and Slovaks editor: Mifsud-Chircop, G.; In: The Ritual Year. First International Conference of the SIEF Working Group. 1. vyd. 2005, Msida: University of Malta, Junior College; s. 459-471. Životní cyklus, zemědělské zvyky a roční obřadní cyklus u Čechů a Slováků) ISBN 9-9909-0-442-3. Anotace: The short survey of Czech and Slovak rituals during the life and during the year.

Rychlík, Jan: Makedonská otázka v české a slovenské politice 20. století (The Macedonian Question in the Czech and Sloval Policy in the 20th Century); In: Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu... Pocta Jozefovi Jablonickému. 1. vyd. 2005. Bratislava: Veda-SAV, Ústav politických vied; s. 17-28. ISBN 80-224-0815-8. Anotace: Práce podává stručný vývoj postoje československé zahraniční politiky k makedonské otázce ve 20. století (The essay gives the short survey of the attitude of the Czechoslovak foreign policy toward the Macedonian question.)

Rychlík, Jan: Migrácia Bulharov do Československa a na Slovensko v rokoch 1945-1968, ich právne postavenie a pokusy o ich repatriáciu. (The migration of Bulgarians to Czechoslovakia and Slovakia in the years 1945-1968, their legal status and the attempts of their repatriation.) editoři: Krekovičová, E., Penčev, V.; In: Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti. 1. vyd. 2005, VEDA, vydavatežstvo SAV; s. 22-43. ISBN 80-224-0890-5. Anotace: Stať uvádí přehled migrace Bulharů do Československa a na Slovensko a popisuje pokusy bulharských úřadů přimět je k návratu do Bulharska. (The essay gives the survey of the migration of Bulgarians to Czechoslovakia and Slovakia and describes the attempts of the Bulgarian authorities to force them to return to Bulgaria.)

Rychlík, Jan: Odnosi Slovačke i Nezavisne Države Hrvatske, 1941-1945 (The Realtions Between Slovakia and the Independent State of Croatia, 1941-1945 ); In: Časopis za Suvremenu Povijest. 2005, roč. 36, č. 3, s. 939-957. Vztahy Slovenska a Nezávislého státu Chorvatsko v letech 1941-1945) ISSN 0590-9597. Anotace: Članak podaje prgled političkih, ekonomskih i kulturnih odnosa medju Slovačkom i NDH (1941-1945). (The essay gives the survey of political, economical and cultural relations between Slovakia and Independent State of Croatia (1941-1945).)

Rychlík, Jan: Opozice proti komunistickému režimu v Bulharsku (Oposition Against the Communist Regime in Bulgaria) editor: Blažek, P.; In: Opozice a odpori proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. 1. vyd. 2005. Praha: Dokořán; s. 255-269. ISBN 80-7363-007-9. Anotace: Stať podává přehled opozičních hnutí v Bulharsku v letech 1944-1989. (The essay gives the survey of opposition movements in Bulgaria in 1944-1989.)

Rychlík, Jan: Perzekúcia odporcov režimu na Slovensku 1938-1945 (Persecution of the Oponents of the Regime in Slovakia, 1938-1945) editor: Šmigež, M.; In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov IV. 1. vyd. 2005. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu a Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela; s. 119-134. ISBN 80-8083-147-5. Anotace: Práce podává přehled právních norem pro postih politických oponentů režimu platných v Slovenské republice 1938/1939-1945 a skutečný počet persekvovaných. (The essay gives the short survey of the legal norms used for persecution of the political oponents in the Slovak republic from 1938/1939-1945 and the real number of presecuted.)

Rychlík, Jan: Postoj bulharských diplomatov k udalostiam roku 1968 a počiatku režimu tzv. normalizácie v Československu (The Standpoint of Bulgarian Diplomats to the Events in Czechoslovakia in 1968 and the Beginning of the Regime of the so-called Normalisation); In: Retorikaq na pametta. Jubileen sbornik v čest na 60-godišninata na profesor Ivan Pavlov. 2005. Sofia: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski"; s. 88-100. ISBN 954-07-2101-6. Anotace: Článek podává přehled názorů a postojů bulharských diplomatů v Československu v letech 1968-1969 na politické události v zemi. (The essay gives the survey of attitudes and standpoints of Bulgarian diplomats in Czechoslovakia on political events in the country in 1968-1969.)

Rychlík, Jan: Proces proti tzv. slovenským buržoazním nacionalistům (Trial against the so-called bourgeois nationalists) editor: GONĚC, V.; In: Česko-slovenská historická ročenka. 1. vyd. 2005, Brno: Masarykova univerzita; s. 181-193. ISBN 80-210-3895-0. Anotace: Stať vysvětluje problematiku tzv. slovenského buržoazního nacionalismu a objasňuje okolnosti politického procesu s Gustávem Husákem a spol. v roce 1954. (The essay explains the problem of the so-called Slovak bourgeois nationalism and explains the background of the porocess against Gustáv Husák and comp. in 1954.)

Rychlík, Jan: Proměny československé státní ideje (The Transformations of the Czechoslovak State Idea); In: Ideje, na nichž stojí Česká republika. Sborník referátů z konference v Senátu PČR v Praze 29.- 30.11.2004. 1. vyd. 2005. Praha: Senát PČR; s. 6-11. Anotace: Referát krátce podává změny v pojetíé československé a české státní myšlenky v souvislosti se vznikem a zánikem československého státu. (The paper shows the transformation of the Czechoslovak and Czech state idea in connection with the building up and the split of the Czechoslovak state.)

Rychlík, Jan: T. G. Masaryk i graždanskaja vojna v Rossiji (T. G. Masaryk and the Civil War in Russia); In: T. G: Masaryk i Russkaja akcija Čechoslovackogo praviťěl´stva. 1. vyd. 2005, Russkij puť. Moskva: Biblioteka-fond "Russkoje zarubežije" ; s. 9-31. T. G. Masaryk a občanská válka v Rusku) ISBN 5-85887-233-6. Anotace: Tekst opisyvaet otnoshenie T. G. Masaryka k politicheskim sobytijam v Rossiji 1917-1920 gg. i k graždanskoj vojne. (The essay explains the attitude of T. G. Masaryk toward the political development in Russia in 1917-1920 and toward the Civil War.)

Rychlík, Jan - Marzik, Thomas D.: R. W. Seton-Watson a Bulhaři, 1912-1919. Příspěvek ke vztahům Velké Británie a Bulharska v letech 1912-1919. (R. W. Seton - Watson and the Bulgarians, 1912-1919. A Contrubution to the Study on Relations Between Great Briatain and Bulgaria, 1912-1919 ); In: Slovanské historické studie. 2005, roč. 30, s. 167-226. ISSN 081-007X. Anotace: Publikace původních dokumentů z pozůstalosti R. W. Setona-Watsona uložené v Archivu Londýnské univerzity - School of Slavonic and East European Studies - o jeho vztahu k Bulharsku a Bulharům za balkánských válek a za 1. světové války. Dokumenty z britských archívů jsou publikovány v angličtině a francouzštině bez překladu, komentář je český. (The publication of original documents from R. vW. Seton-Watson papers stored at the Archive of the University of London - School of Slavonic and East European Studies - about his relations to Bulgaria and the Bulgarians during the Balkan Wars and the WW I. The documents are published in English and French original, withoutCzech translation. The comments are in Czech.)

2004

Rychlík, Jan: Dohody rozpadu a nových vzťahov (The treaties of the split and new relations);  In: História. 2004, roč. 4, č. 1-2, s. 22-24.  ISSN 1335-8316.  Anotace: Článek podává přehled uzavřených smluv mezi ČR a SR na podzim 1992. (The article gives the survey of treaties signed between the Czech and Slovak Republics in the Autumn 1992.)

Rychlík, Jan: Forchung zur slowakischen Geschichte in der Tschechischen Republik (The Research of Slovak History in the Czech Republic);  In: Bohemia. 2004, roč. 44, č. 2, s. 402-417.  ISSN 0523-8587.  Anotace: Geschichtscheibung in der tschechischen republik ueber die Slowakei. (Přehled historiografie o Slovensku v České republice.)

Rychlík, Jan: Metamorfóza slovanské myšlenky a idejí panslavismu v období komunismu (The Metamorposis of the Slavic Idea and the Ideas of Panslavism in the Communist Period) editor: Hrodek, D.; In: Slovanství v středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita. 1. vyd. 2004, Stred. Praha: Libri; s. 127-134. ISBN 80-7277-272-4. Anotace: Práce podává vývoj slovanské myšlenky a ideje panslavismu ve východní Evropě po roce 1945. SSSR mohl navázat na tradice rusofilství u Čechů, Slováků, Srbů, Černohorců a Bulharů. Tyto národy vnímaly Rusko, se kterým byl SSSR ztotožňován, jako ochránce Slovanů. Komunisté toho využili k upevňování myšlenky přátelství se SSSR. V Polsku tentol model nefungoval, protože pro Poláky bylo Rusko historickým nepřítelem. (The essay shows the development of Slavic idea and the idea of Panslavism in Eastern Europe after 1945. The Communists used the traditions of russophilism among the Czechs, Slovaks, Serbs, Montenegrians and Bulgarians. Among these nations Russia was seen as the protector of Slavs. The Communists used this model to develop friendship between to the Soviet Union. The model never worked in Poland, however, because Russia was here seen as historical enemy.)

Rychlík, Jan: Polska i Czechoslowacja przed 1968 rokiem (Poland and Czechoslovakia before 1968); In: Wokól Praskiej wiosny. 1. vyd.  2004. Warszawa: Instytut Pamieci Narodowej;  s. 15-23.   Anotace: Sytuacja spoleczna i polityczna w Czechoslowacji i w Polsce przed 1968 rokiem. Kryzysy polityczne i spoleczne. (The political and social situation in Czechoslovakia and Poland before 1968. Political and social crises.)

Rychlík, Jan: Sloboda cestovania za slovenského štátu (The Freedom to Travel in the Slovak State);  In: Historická revue. 2004, roč. 15, č. 1, s. 38-38.   Anotace: Článek vysvětluje předpisy týkající se cestování na Slovensku v letech 1939-1945. (The article explains the rules which regulated the foreign travel in Slovakia in the years 1939-1945.)

Rychlík, Jan: Výzkum slovenských dějin v České republice (The Research of Slovak History in the Czech republic);  In: Historický časopis. 2004, roč. 52, č. 2, s. 363-374.  ISSN 0018-2575.  Anotace: Článek podává přehled o bádání českých historiků o slovenských dějinách. (The essay gives the survay of the research of Czechj historians about Slovak history.)

Rychlík, Jan: Začiatky normalizácie na Slovensku v správach bulharského generálneho konzulátu v Bratislave (The Beginnings of Normalisation in Slovakia in the Reports of Bulgarian Consulate General in Bratislava);  In: Historický časopis. 2004, roč. 52, č. 1, s. 149-172.  ISSN 0018-2575.  Anotace: Studie podává přehled působení bulharského konyulátu v Bratislavě na počátku normalizace. Připojeny jsou slovenské překlady bulharských zpráv o poměrech na Slovensku. (The essay gives the survey of the activities of Bulgarian consulate in Bratislava. Attached are the Slovak translations of diplomatic reports about the situation in Slovakia.)

Rychlík, Jan: Zweierlei Politik gegenüber der Minderheit: Verfolgung und Rettung bulgarischer Juden 1940-1944 (Double Policy against the Minority: Persecution and Salvation of the Bulgarian Jews 1940-1944) editoři: Benz, W., Wetzel, J.; In: Solidarität und Hilfe für Juden während der NS-zeit. 1. vyd.  2004, Regionalstudien 4.  Berlin: Metropol Verlag;  s. 61-98.  ISBN 3-936411-35-2.  Anotace: Verfolgung und Rettung bulgarischer Juden 1940-1944. (The persecution and salvation of Bulgarian Jews, 1940-1944.)

2003

Rychlík, Jan: Aktuální problémy makedonské historiografie (Current Problems of Macedonian Historiography );  In: Slovanský přehled. 2003, roč. 95, č. 4, s. 525-526.   Anotace: Článek podává přehled současných problémů makedonské historiografie. (The article shows the current problems of Macedonian historiography.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Causa Alweg - první projev slovenského národního pohybu v roce 1968 (Te Alweg Case - the First Example of the Slovak National Movement in 1968) editor: Pernes, J.; In: Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. 1. vyd.  2003. Brno: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR;  s. 287-296.  ISBN 80-7285-030-X.  Anotace: Stať se týká diskuse diskuse o dopravním systému Alweg v roce 1968. (The essay describes the discussion abou the Aweg Transport Systhem in 1968.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Cestovní styk mezi Československem a Polskem v letech 1948-1989 (The Travel Contacts Between Czechoslovakia and Poland 1948-1989) editor: Hrodek, D.; In: Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti. 1. vyd.  2003, Sešity Ústavu českých dějin FF UK. Praha: Ústav českých dějin FF UK;  s. 127-140.  ISBN 80-7308-039-7.  Anotace: Práce ukazuje restrikce v cestování mezi Československem a Polskem v letech 1948-1989. (The esaay shows the restrictions in travel between Czechoslovakia and Poland in the years 1948-1989.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Česko-slovenská jednání od roku 1990 do voleb 1992 (Czech-Slovak Relations from 1990 till the Elections in 1992 ) editoři: Čelko, V., Goněc, V.; In: Česko-slovenská historická ročenka 2002. 1. vyd.  2003. Brno: Masarykova univerzita;  s. 167-179.  ISBN 80-210-3021-6.

Rychlík, Jan: Česko-slovenské vztahy v letech 1970-1989 (The Czech - Slovak relations in the Years 1970-1989);  In: Slovanské historické studie. 2003, roč. 28, č. 49, s. 29-68.  ISSN 0081-007X .  Anotace: Článek podává vývoj česko-slovenských vztahů a jejich krizi v období normalizace. (The essay describes the development and conflicts between Czechs and Slovaks in the years 1970-1989.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Jednání ODS a HZDS o státoprávním uspořádání a rozdělení ČSFR v létě 1992 (The Negotiation between ODS and HZDS on the State Constitutional Relations and the Split of ČSFR in the Summer of 1992) editor: Goněc, V.; In: Česko-slovenská historická ročenka 2003. 1. vyd.  2003. Brno: Masarykova univerzita;  s. 55-72.  ISBN 80-210-3298-7.  Anotace: Stať podává výklad o  jednáních mezi ODS a HZDS o rozdělení Československa v létě 1992. (The essay explains the negotiations between ODS and HZDS about the split of Czechoslovakia in Summer 1992.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Maďarský faktor v česko-slovenských vztazích 1948-1992 (The Hungarian Factor in Czech-Slovak Relations 1948-1992) editoři: Čelko, V., Goněc, V.; In: Česko-slovenská historická ročenka 2002. 1. vyd.  2003. Brno: Masarykova univerzita;  s. 75-82.  ISBN 80-210-3021-6.  Anotace: Stať vysvětluje význam existence maďarské menšiny na Slovensku na česko-slovenské vztahy. (The essay describes the significance of the Hungarian minority in Slovakia for the Czech-Slovak relations.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Makedonskoto prašanje vo svetlinata na dokumentite na Ministerstvoto na nadvorešnite raboti na Republika Češka (The Macedonian Question in the Light of the Documents from the Ministry of Foreign Affaires of the Czech Republic); In: Makedonija vo dvadesetiot vek . 1. vyd.  2003. Skopje: Institut za nacionalna istorija;  s. 207-216.  ISBN 9989-624-87-0.  Anotace: Stať podává přehled o pohledu československých diplomatů na makedonskou otázku. (The essay gives the survey about the ideas of the Czechoslovak diplomats on Macedonian Question.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Moravské Slovensko a Záhorie v letech 1939-1945 (Moravian Slovakia and Záhorie in the Years 1939-1945) editoři: Švorc, P., Danilák, M., Heppner, H.; In: Vežká politika a malé regióny 1918-1939. 1. vyd.  2003. Prešov-Graz: Prešovská univerzita;  s. 229-242.  ISBN 80-89046-06-1.  Anotace: Studie vysvětluje problém Slovácka (Moravského Slovenska). (The essay explains the problem of Moravian Slovakia.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Normalizační podoba česko-slovenské federace (The Czech-Slovak Federation in the Period of Normalization) editoři: Melanová, M., Pekník, M.; In: Česká a slovenská společnost v období normalizace/Slovenská a česká spoločnosť v čase normalizácie. 1. vyd.  2003. Bratislava: VEDA;  s. 52-92.  ISBN 80-224-0747-X.  Anotace: Stať podává přehled o vývoji česko-slovenských vztahův letech 1970-1989. (The essay gives survey of Czech-Slovak relations in the years 1970-1989.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Normalizační podoba československé federace (The Czech-Slovak Federation in the Period of Normalization) editoři: Kmet, N., Marusiak, J.;  In: Slovensko a režim normalizácie. Zbornik prac zo seminara Disident na Slovensku ako prejav krizy komunistickeho rezimu. 1. vyd.  2003. Bratislava: ÚPV SAV;  s. 8-46.  ISBN 80-7165-390-X.  Anotace: Stať podává přehled o vývoji česko-slovenských vztahův letech 1970-1989. (The essay gives survey of Czech-Slovak relations in the years 1970-1989.)

Rychlík, Jan: Problém formování novodobých slovanských národů (The Problem of |Formation of |Modern Slavic Nations); In: Naučni trudove na Plovdivskija universitet "Paisij Hilendarski". 2003, roč. 41, č. 1, s. 539-547. ISSN 0861-0029. Anotace: Studie vysvětluje proces formování novodobých slovanských národů. (The essay explains the process of formation of the modern Slavonic nations.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Problem panstwowosci Czechow i Slovakow w XIX i na pociatku XX wieku  (Problem of Statehood of Czechs and Slovaks in the End of the 19th and beginning of 20th Centuries) editor: Stawowy-Kawka, I.; In: Panstwa europejskie na drodze do niepodleglosci w drugiej polowie XIX i XX wieku. 1. vyd.  2003. Kraków: Historia Iagellonica;  s. 193-206.  ISBN 83-88737-01-5.  Anotace: Pociatki panstwowosci Czechow i Slowakow i ich droga do niepodleglosci. (The beginning of the statehood of Czechs and Slovaks and their path to independence.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Robert William Seton-Watson, the Czech Question and Great Britain before World War I. editoři: Evans, R., Kováč, D., Ivaničková, E.; In: Great Britain and Central Europe 1867-1914. 1. vyd.  2003. Bratislava: VEDA;  s. 103-112.   Anotace: The essay describes the attitude of Robert William Seton-Watson to the development  in Bohemia between 1912-1914.

Rychlík, Jan [autor statě]: Vývoj a krize komunistického režimu v Československu a v Polsku po druhé světové válce. Vzájemná komparace (The Development of the Communist Regime in Czechoslovakia and Poland after World War II. Comparative study) editor: Dabrowski, D.; In: Od rywalizacji do wspólpracy. Relacje polsko-czeskie w badaniach mlodych historików z Polski i Republiki Czeskiej.  1. vyd.  2003. Wroclaw: Kolegium Europy Wschodniej;  s. 149-162.  ISBN 83-89185-05-9.  Anotace: Srovnávací studie o komunistickém režimu v Československu a v Polsku. (Comparative Study about the Communist Regime in Czechoslovakia and Poland.)

Rychlík, Jan - Kouba, Miroslav: Dějiny Makedonie (History of Macedonia);  1. vyd.  2003. Praha: Nakladatelství Lidové noviny;  459 s.  ISBN 80-7106-642-7.  Anotace:  Dějiny Makedonie od antiky do současnosti. (History of Macedonia from Ancient  to Present Times.)

Rychlík, Jan - Rychlíková, Magdaléna: K probému vzájemných vztahů jevů tradiční kultury na dolním Pomoraví (On the Problems of the Mitual Influence of the Traditional Culture of the Lower Part of the March River);  In: Folia Ethnographica. 2003, roč. 36-37,  s. 3-9.  ISSN 0862-1209.  Anotace: Práce pojednává o spojitosti mezi lidovou kulturou moravskou a slovenskou. (The essay descibes the contacts between Moravian and Slovak folklore culture.)

Vodička, Karel - Rychlík, Jan - Mlynárik, Ján - Příhoda, Petr - Lukas, Zdeněk a další [_//autor kapitoly//_//_//_]: Průběh rozpadu Československa v letech 1989-92 (The Development of the Split of Czechoslovakia in the Years 1989-92); In: Dělení Československa. Deset let poté... 1. vyd.  2003. Praha: Volvox Globator;  s. 105-118.  ISBN 80-7207-479-2.   Anotace: Popis rozdělení Československa 1989-1992. (The description of the split of Czechoslovakia.)

2002

Rychlík, Jan: Dějiny Bulharska (History of Bulgaria);  2. vyd.  2002, Dějiny států. Praha: Nakladatelství Lidové noviny;  516 s.  ISBN 80-7106-497-1  Anotace: Práce podává přehled dějin Bulharska. (The book gives a survay of history of Bulgaria.)

Rychlík, Jan: László Kontler: Dějiny Maďarska (László Kontler: History of Hungary);  In: Dějiny a současnost. 2002, roč. 24, č. 1, s. 60-60. ISSN 0418-5129  Anotace: Práce podává přehled dějin Uher a Maďarska. (The book gives a survay of history of Hungary.)

Rychlík, Jan [autor statě]: The Macedonian Question and the National Consciousness of the Slavs in the Macedonian Borderlands editor: Sujecka, J.; In: The National Idea as a Research Problem. 1. vyd.  2002. Warszawa: Polska Akademia Nauk;  s. 273-286.  ISBN 83-86619-49-X  Anotace: The article explains the development of national consciousness of the Slavs in Macedonian borderlands and mainly the development of Macedonian nation.

Rychlík, Jan [autor statě]: Obecné a specifické rysy nucené kolektivizace ve východní Evropě (General and Specific Factors in Forcible Collectivisation in Eastern Europe) editor: Rašticová, B.; In: Osudy zemědělského družstevnictví ve 20. století. 1. vyd.  2002, Studie Slováckého muzea. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum;  s. 9-20.  ISBN 80-86185-18-4  Anotace: Obecné a specifické rysy nucené kolektivizace ve východní Evropě. (General and Specific Factors in Forcible Collectivisation in Eastern Europe.)

Rychlík, Jan [autor statě]: The Position of Slovak Jews in the Protectorate of Bohemia and Moravia editoři: Dlogoborski, W., Tóth, D., Swiebocka, T., Mensfelt, J.; In: The Tragedy of the Jews of Slovakia. 2. vyd.  2002. Oswiecim//Banská Bystrica: Museum Panstwowe Oswiecim (Auschwitz - Birkenau State Museum) - Múzeum SNP Banská Bystrica;  s. 243-255.  ISBN 83-88526-15-4.  Anotace: Osudy židů se slovenským občanstvím v Protektorátu Čechy a Morava. (The fate of the Jews with Slovak citizenship in the Protectorate Bohemia and Moravia.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Proces s tzv. slovenskými buržoazními nacionalisty (The trial of so-called Slovak Bourgeois Nationalists) editoři: Holásek, P., Baňacká, M.; In: Vladimír Clementis 1902-1952. 1. vyd.  2002. Bratislava: Ministerstvozahraničných vecí SR - Slovenský inštitút medzinárodných vzťahov;  s. 76-87.  ISBN 80-88726-14-X.   Anotace: Vysvětlení podtaty tzv. buržoazního nacionalismu na Slovensku. (Explanation of the base of the so-called bougeois nationalism in Slovakia.)

Rychlík, Jan: Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989-1992 (The Split of Czechoslovakia. Czech-Slovak Relations 1989-1992);  1. vyd.  2002. Bratislava: Academic Electronic Press;  458 s.  ISBN 80-88880-02-5  Anotace: Práce podává vývoj událostí, které vedly k rozdělení Československa v roce 1992. (The development of the events leading to the split of Czechoslovakia in 1992.)

Rychlík, Jan: Rozpad Czechoslowacji 1989-1992 (The Split of Czechoslovakia, 1989-1992); In: Procesy transformacyjne w Polsce i Czechoslowacji/Czechach po roku 1989. 1. vyd. 2002. Wroclaw-Opole: Uniwersytet Opolski ; s. 43-54. Rozpad Československa 1989-1992) ISBN 83-88430-22-X. Anotace: Praca podaje przyczyny rozpadu Czechoslowacji w latach 1989-1992. (The essay explains the reasons of the split of Czechoslovakia in the years 1989-1992.)

Rychlík, Jan: Udalosti okolo zjazdu slovenských novinárov roku 1963 v správach bulharského konzulátu v Bratislave (The Actions Connected with the Congress of Slovak Journalists in 1963 in the Reports of Bulgarian Consulate in Bratislava);  In: Historický časopis. 2002, roč. 50, č. 4, s. 651-663. ISSN 0018-2575  Anotace: Článek uvádí, jak bulharští diplomaté viděli boj slovenských intelektuálů na federaci v roce 1963. (The article shows how the Bulgarian diplomats saw the struggle of Slovak intelectuals for federation in 1963.)

Rychlík, Jan: Vývoj na Slovensku po druhej svetovej vojne v správach bulharského konzulátu v Bratislave (The Development of Slovakia after the World War II in the Reports of Bulgarian Consulate in Bratislava);  In: Historický časopis. 2002, roč. 50, č. 2, s. 323-344. ISSN 0018-2575  Anotace: Článek uvádí, jak bulharští diplomaté viděli vývoj na Slovensku v letech 1945-1948. (The article shows how the Bulgarian diplomats saw the development in Slovakia in 1945-48.)

Rychlík, Jan - Jakubec, Ivan [autor statě//autor statě a editor slovníku]: Dokumenty a literatura (Documents and Literature) editor: Jakubec, I.; In: Češi a Slováci 1945 - 1989. 1. vyd.  2002, Kurzy univerzitních extenzí z oboru historie. Studijní materiály. Praha: UK FF;  s. 14-30.  ISBN 80-7308-018-4  Anotace: Historie vztahů mezi Čechy a Slováky v období 1945-1989. (The history of the relation between Czechs and Slovaks in the period 1945-1989.)

Rychlík, Jan - Jakubec, Ivan [autor statě//autor statě a editor sborníku]: Předmluva (Introduce) editor: Jakubec, I.; In: Češi a Slováci 1945 - 1989. 1. vyd.  2002, Kurzy univerzitních extenzí z oboru historie. Studijní materiály. Praha: UK FF;  s. 5-6.  ISBN 80-7308-018-4  Anotace: Historie vztahů mezi Čechy a Slováky v období 1945-1989. (The history of the relation between Czechs and Slovaks in the period 1945-1989.)

2001

Rychlík, Jan [autor kapitoly]: Die Tschecho-Slowakei [monografie].(Czechoslovakia) . In: Deutsche und Tschechen. Geschichte-Kultur-Politik. 1 vyd.  München: Verlag C. H. Beck; 2001,  s. 102-110.  ISBN 80-7185-3704  Anotace: Die Tschecho-Slowakei. (Czechoslovakia.)

Rychlík, Jan [autor kapitoly]: Die Tschechoslawismus  und Tschechoslowakismus [monografie].(Czecho-Slavism and Czecho-Slovakism) . In: Deutsche und Tschechen. Geschichte-Kultur-Politik. 1 vyd.  München: Verlag C. H. Beck; 2001,  s. 91-101.  ISBN 80-7185-3704  Anotace: Die Tschechoslawismus  und Tschechoslowakismus. (Czecho-Slavism and Czecho-Slovakism.)

2000

Rychlík, Jan [autor statě]: Česi a slovenské povstanie 1848-1849 (Czechs and the Slovak Uprising 1848-1849) editor: Sedlák, I.; In: Slováci v revolúcii 1848-1849. 1. vyd.  2000. Martin: Matica slovenská;  s. 136-144.  ISBN 80-7090-389-1.  Anotace: Účast Čechů v slovenském povstání 1848-1849. (The Czech paricipance in the Slovak uprising in 1848-1849.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Češi na Slovensku 1918-1938 (The Czechs in Slovakia, 1918-1938) editor: Zelinová, H.; In: Česi na Slovensku . 1. vyd.  2000. Martin: Slovenské národné múzeum;  s. 5-16.  ISBN 80-8060-058-9.  Anotace: Dějiny české komunity na Slovensku 1918-1938. (History of Czech community in Slovakia, 1918-1938.)

Rychlík, Jan [editor publikace]: Ján Ursíny: Z môjho života (Ján Ursíny: From My Life);  1. vyd.  2000. Martin: Matica slovenská - Ústav T. G. Masaryka.  ISBN 80-7090-570-0.  Anotace: Paměti Jána Ursínyho. (The Memoires of Ján Ursíny.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Perzekúcia a záchrana bulharských ?idov v rokoch 1940-1944. (The Persecusion and the Rescue of Bulgarian Jews, 1940-1944) editor: Nižňanský, L.; In: Studia Historica Nitrensia VIII. 1. vyd.  2000. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa;  s. 179-204.  ISBN 80-8050-347-8.  Anotace: Článek objasňuje příčiny záchrany bulharských židů v letech 1940-1944. (The article explains why the Bulgarian Jews were saved in 1940-1944.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Perzekúcia a záchrana bulharských Židov v rokoch 1940-1944 (The Persecusion and the Rescue of Bulgarian Jews, 1940-1944) editor: Nižňanský, L.; In: Studia Historica Nitrensia VIII. 8. vyd.  2000. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa;  s. 179-204.  ISBN 80-8050-347-8.  Anotace: Článek objasňuje příčiny záchrany bulharských židů v letech 1940-1944. (The article explains why the Bulgarian Jews were saved in 1940-1944.)

Rychlík, Jan [autor statě]: První polistopadový konflikt v slovensko-českých vztazích: Vznik Nezávislých slovenských odborů a ustavení ČSKOS (First conflict in Slovak-Czech relations after November: the foundation of Independent Slovak Trade Unions and the beginning of ČSKOS) editoři: Šesták, M., Voráček, E.; In: Evropa mezi Německem a Ruskem: Sborník k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. 1. vyd.  2000. Praha: HÚ AV ČR;  s. 631-640.  ISBN 80-7286-021-6.  Anotace: Počátky nezávislých odborů v roce 1990 a odraz česko-slovenského konfliktu v nových odborech. (The beginnings of independent trade unions in 1990 and the reflections of Czech-Slovak conflict in the new trade unions.)

Rychlík, Jan: Slovenská otázka v Československu 1945-1948 (The Slovak Question in Czechoslovakia, 1945-1948); In: Procesy transformacyjne w Polsce i Czechoslowacji w latach 1944(1945) - 1948. 1. vyd. 2000. Wroclaw-Opole: Uniwersytet Opolski ; s. 245-264. ISBN 83-88430-02-5. Anotace: Artykul podaje przeglad rozwoju stosunków czesko-slowackich w latach 1945-1948. (The essay gives the survey of development of the Czech-Slovak relations in the years 1945-1948.)

Rychlík, Jan [autor statě]: T. G. Masaryk a občanská válka v Rusku (T. G. Masaryk and the Civil War in Russia) editoři: Kamenec, I., Mannová, E., Kowalská, E.; In: Historik v čase a priestore. Laudatio Žubomírovi Liptákovi. 1. vyd.  2000. Bratislava: Veda SAV;  s. 178-204.  ISBN 80-224-0651-1.  Anotace: Článek vysvětluje postoj T. G. Masaryka k občanské válce v Rusku v letech 1918-1920. (The article explains the attitude of T. G. Masaryk toward the civil war in Russia, 1918-1920.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Zemědělská hnutí ve střední a východní Evropě ve 20. století (Agricultural Movements in Central and Eastern Europe in the 20th Century) editor: Rašticová, B.; In: Studie Slováckého muzea. 1. vyd.  2000. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum;  s. 7-16.  ISBN 80-86185-11-7.  Anotace: Práce přehled agrárních stran a hnutí ve východní Evropě. (The Article gives the survey of agrarian parties and movements in Eastern Europe.)

Rychlík, Jan - Paclov, Ivan - Penčev, Vladimir - Angelovová, Emilia - Bajčinska, Svetlana: Dějiny Bulharska  (History of Bulgaria);  1. vyd.  2000, Dějiny států. Praha: Nakladatelství Lidové noviny;  509 s.  ISBN 80-7106-404-1.  Anotace: Dějiny Bulharska od antiky do současnosti. (History of Bulgaria from Ancient  to Present Times.)

1999

Rychlík, Jan: Aktuální problémy makedonské historiografie (Current Problems of Macedonian Historiography );  In: Slovanský přehled. 1999, roč. 95, č. 4, s. 525-526.   Anotace: Článek podává přehled současných problémů makedonské historiografie. (The article shows the current problems of Macedonian historiography.)

Rychlík, Jan: Politická situácia v Európe a na Slovensku v rokoch 1941-1943 v správach bulharských diplomatov (Political situation in Europe and in Slovakia in the years 1941-1943 in the raports of Bulgarian diplomats  );  In: Historický časopis. 1999, roč. 47, č. 2, s. 265-305.  ISSN 0018-2575.  Anotace: Práce publikuje a komentuje diplomatické dokumenty - jsou přeloženy z bulharštiny do slovenštiny. (The publication of commented diplomatic documents - they are translated from Bulgarian to Slovak.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Rakouská a uherská koncepce řešení národnostní otázky a česko-slovenské vztahy (Austrian and Hungarian concept of the solution of nationality question and the Czech-Slovak relations) editoři: Podrimavský, M., Kováč, D.; In: Slovensko na začiatku 20. storočia. 1. vyd.  1999. Bratislava: Historický ústav (HÚ) SAV;  s. 137-151.  ISBN 80-88780-31-4.  Anotace: Rozdíly mezi rakouským a uherským pojetím národnostní otázky. (The differences between the Austrian and Hungarian solution of nationality question.)

Rychlík, Jan [autor statě]: Tak zvané protistátní spiknutí na Slovensku roku 1947 (The So-called Anti State Conspiracy in Slovakia in Autumn 1947) editor: Šesták, M.; In: Slovanské historické studie. 1. vyd.  1999. Praha: Historický ústav (HÚ) AV ČR;  s. 187-207.  ISBN 80-85268-94-9.  Anotace: Autor ukazuje, jak tzv. protistátní spiknutí na Slovensku v roce 1947 bylo uměle vykonstruováno tajnou politickou policií. (Author shows how the so-called anti state conspiracy in 1947 was fabricated by the secret political police .)

Rychlík, Jan - Rychlíková, Magdaléna [autor statě]: Agrární kulty (Agrarian cults) editor: Rašticová, B.; In: Kult a a živly. 1. vyd.  1999, Studie Slováckého muzea. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum;  s. 89-95.  ISBN 80-86185-06-0.  Anotace: Studie podává přehled agrárních obřadů během roku. (The study gives the survey of agrarian cults during the year.)

1998

Rychlík, Jan [autor statě]: Český fašismus v meziválečném období a po roce 1939 [stať ve sborníku]. (Czech fashcism in the inter-war period and after 1939): editor: Kučerová, S.,  In:Českoslovenství - součást evropanství. O vzájemnosti a svébytnosti střední Evropy.   1. vyd.  Brno: Konvoj; 1998,  s. 181-188 ISBN 80-85-615-07-X

Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945-1992 [monografie]. (Czechs and Slovaks in the 20th century. Czech-Slovak relations 1945-1992):    1. vyd.  Bratislava//Praha: Academic Electronic Press//Ústav T.G.Masaryka; 1998,  555 s. ISBN 80-88880-11-4

Rychlík, Jan: Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945-1992 (The Czechs and Slovaks in 20th Century. Czech-Slovak Relations 1945-1992);  1 vyd.  1998. Bratislava: Academic Electronic Press;  556 s.  ISBN 80-88880-11-4  Anotace: Práce podává přehled politických vztahů Čechů a Slováků v letech 1945-1992. (Th work gives survey of Czech-Slovak Relations between 1945-1992.)

Rychlík, Jan [autor statě]: K problematice tzv. slovenského buržoazního nacionalismu [stať ve sborníku]. (On the problem of the so-called Slovak bourgeois nationalism): editor: Šesták, M.,  In:Slovanské historické studie. 1. vyd. 24. Praha: Historický ústav AV ČR; 1998,  s. 373-396 ISBN 80-85268-72-8

Rychlík, Jan: Komu patřilo Československo? [II]. (To whom belonged Czechoslovakia):   In: Nová přítomnost1998, No.10., s. 14-16 ISSN 1211-3885

Rychlík, Jan: O Stalinovi, Benešovi a šakaloch v historickej publicistike [VI]. (On Stalin, Beneš and hyenas in popular historical writings):   In: Historická revue 1998, No. 9., s. 24-25 ISSN [neuvedeno]

Rychlík, Jan: Proces s Jozefem Tisem v roce 1947 [I]. (Process with Jozef Tiso in 1947):   In:Český časopis historický Vol. 96., 1998, No.3., s. 574-601 ISSN 0862-6111

Rychlík, Jan [autor statě]: První Československá republika v slovenské luďácké a neoĺuďácké historiografii [stať ve sborníku]. (First Czechoslovak republic in the Slovak 'ĺuďak' and 'neoĺuďak' historiography): editor: Harna, J.,  In:Reflexe dějin první Českoslovesnké republiky v české a slovenské historiografii. Sborník referátů přednesených na kolokviu pořádaném Historickým ústavem AV ČR v Praze 18. listopadu 1997.   1. vyd.  Praha: Historický ústav AV ČR; 1998,  s. 73-87 ISBN 80-85268-78-7

Rychlík, Jan [autor statě]: Rozpad Československa 1989-1992 [stať ve sborníku]. (Split of Czechoslovakia): editor: Melanová, M.,  In:Česko-slovenské vztahy, slovensko-české vztahy. Liberecký seminář 1996-1997.   1. vyd.  Liberec: Technická univerzita v Liberci; 1998,  s. 139-147 ISBN 80-7083-264-9

Rychlík, Jan [autor statě]: Slovenská otázka v Československu [stať ve sborníku]. (Slovak question in Czechoslovakia): editoři: Drebota, J., Moulis, M.,  In: Národ žije 1918-1998.   1. vyd.  Praha: Sdružení MAC; 1998,  s. 74-86

Rychlík, Jan: Svedectvo a rozpaky historika [VI]. (Testimony and the hesitation of a historian):   In: Slovenské listy. Mesačnik českých Slovákov 1998, No.9., s. 24-25 ISSN 1210-9118

Rychlík, Jan [autor statě]: T.G. Masaryk, Rosija ta ukrajinske pytannja [stať ve sborníku]. (T.G. Masaryk, Russia and the Ukrainian question 1917-1923):   In: T. G. Masaryk i nova Evropa. 1. vyd.  Kyjev: Miždunarodnyj nauokovo-techničeskij universytet; 1998,  s. 24-42

Rychlík, Jan [autor statě]: Vznik československé federace [stať ve sborníku]. (The foundation of the Czechoslovak Federation): editor: Melanová, M.,  In:Česko-slovenské vztahy, slovensko-české vztahy. Liberecký seminář 1996-1997.   1. vyd.  Liberec: Technická univerzita v Liberci; 1998,  s. 129-138 ISBN 80-7083-264-9

Rychlík, Jan: Zápisky Jana Lichnera z vezenia [I]. (Memories of Jan Lichner from the prison):   In: Historický časopis Vol. 46., 1998, No.1., s. 99-128 ISSN 0018-2575

1997

Rychlik, Jan: Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914-1945 (Czechs and Slovaks in the 20th Century. Czech-Slovak Relations 1914-1945);  1 vyd.  1997. Bratislava: Academic Electronic Press;  360 s.  ISBN 80-88880-10-6  Anotace: Práce vysvětluje příčiny konfliktů mezi Čechy a Slováky v letech 1914-1945. (The book explains the reasons for conflicts between Czechs and Slovaks in 1914-1945.)

Rychlik, Jan: Etnos i folkor. (Ethnos and Folklor);  1. vyd.  1997. Sofia: Vezni 4;  200 s.   Anotace: Knigata podava objasnenie za roljata na folklora pri sazdavane na nacionalnoto saznanie. (The book explains the role of folklor in the development of national counsciousness.)

Rychlík, Jan: Sociální a ekonomické předpoklady emigrace českého venkovsého obyvatelstva v 19. století (Social and Economical Basis of Emigration of Czech Rural Population in the 19th Century );  In: Přehled kulturních a školních otázek. 1997, roč. 18,  s. 3-18.   Anotace: Práce podává popis emigrace českého obyvatelstva do chorvaské Slavonie v 19. století. (The essay describes the emigration of Czech population to Croatia (Slavonia) in the 19th Century.)