Vachala, Břetislav

1997  1998  1999  2005  2006  2007  2008

2008

Vachala, Břetislav: Abusir X. Pyramidový komplex Raneferefa. Papyrusový archiv (Abusir X. The Pyramid Complex of Raneferef. The Papyrus Archive); In: Ve službách archeologie. 2008, roč. 2008, č. 1, s. 291-292. ISSN 1802-5463. Anotace: Recenze zpracování papyrusového archivu z Raneferefova pyramidového komplexu v Abúsíru. (Review of the publication of the papyrus archive from the pyramid complex of Raneferef at Abusir.)

Vachala, Břetislav: Fiftly years of the Czech Institute of Egyptology, Charles University in Prague and Cairo; In: Ve službách archeologie. 2008, č. 2. Padesát let Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře) ISSN 1802-5463. Anotace: Fiftly years of the Czech Institute of Egyptology, Charles University in Prague and Cairo.

Vachala, Břetislav: Inti's biographical text at Abusir South editoři: Bárta, M., Coppens, F., Krejčí, J.; In: Abusir and Saqqara in the Year 2005. 2. vyd. 2008, Prague: Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague; s. 378-384. Intiho biografický text z jižního Abúsíru) ISBN 80-7308-116-4. Anotace: Publication and explanation of the biographical inscription of Inti at Abusir South (Dynasty VI).

Vachala, Břetislav: Méthode progressive d'apprentissage des hiéroglyphes (Progresive method of learning the hieroglyphes); In: Archiv orientální. 2008, roč. 75, č. 4, s. 566-567. Progresivní metoda výuky hieroglyfů) ISSN 0044-8699. Anotace: Progresive Methode des Hieroglyphenstudiums; hieroglyphisches Wörterbuch. (Progresive method of learning the hieroglyphes; hieroglyphic dictionary.)

Vachala, Břetislav: Pharaonen aus dem schwarzen Afrika (Pharaohs of the Black Africa); In: Archiv orientální. 2008, roč. 75, č. 4, s. 565-566. Faraoni z Černé Afriky) ISSN 0044-8699. Anotace: Historie der Pharaonen stammenden aus Sudan. (History of the pharaohs coming from Sudan.)

2007

Vachala, Břetislav: Starověký Egypt (Ancient Egypt); In: Kruh prstenu, 1. Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti. 1. vyd. 2007, Scientia. Brno: CERM, NAUMA; s. 423-467. ISBN 978-80-7204-494-8. Anotace: Sexualita, erotika a láska ve starověkém Egyptě. (Sexuality, eroticism and love in ancient Egypt.)

Vachala, Břetislav - Balík, Michael: Zádušní chrám Amenhotepa III. v Thébách (Egypt) (The funerary temple of Amenhotep III in Thebes (Egypt)); In: Ve službách archeologie. 2007, roč. 1, č. 2, s. 183-191. ISSN 1802-5463. Anotace: Výsledky projektu restaurování zádušního chrámu Amenhotepa III. v Thébách. (Results of Amenhotep III temple conservation project.)

Vachala, Břetislav - Dvořák, Martin: Restaurátorské práce v hrobce vezíra Kara v jižním Abúsíru (EAR) (Conservation works in tomb of vizier Qar in Abusir South (Egypt)); In: Ve službách archeologie. 2007, roč. 1, č. 2, s. 192-200. ISSN 1802-5436. Anotace: Výsledky konzervace kaple a pohřební komory vezíra Kara v jižním Abúsíru (6. dynastie). (Results of conservation of chapel and burial chamber of vizier Qar at Abusir South (6th Dynasty).)

Vachala, Břetislav - Dvořák, Martin: Restaurátorské práce v hrobce vezíra Kara v jižním Abúsíru (Egypt) (Conservation works in tombof vizier Qar in Abusir South (Egypt)); In: Ve službách archeologie. 2007, roč. 1, č. 2, s. 192-200. ISSN 1802-5463. Anotace: Výsledky konzervace kaple a pohřební komory vezíra Kara v jižním Abúsíru (6. dynastie). (Results of conservation of chapel and burial chamber of vizier Qar at Abusir South (6th Dynasty).)

Verner, Miroslav - Bareš, Ladislav - Vachala, Břetislav: Encyklopedie starověkého Egypta (Encyclopeadia of Ancient Egypt); 1. vyd. 2007, Praha: Libri; 527 s. ISBN 978-80-7277-306-0. Anotace: Encyklopedický přehled staroegyptské kultury. (Encyclopedical survey of ancient Egyptian civilization.)

2006

Vachala, Břetislav: The Czech Partcipation in the UNESCO Campaign in Nubia, an Outline of Results editoři: Daoud, K., Bedier, S., Abd el-Fatah, S.; In: Studies in Honor of Ali radwan. II vyd. 2006, Supplément aux Annales du Service des Antiquités de l´Egypte. Le Caire: Conceil supreme des Antiquités de l´Egypte; s. 389-391. ISBN 977-305-826-3. Anotace: An outline of results of Czech archaeological missions to Nubia during the UNESCO campaign. Results and bibliography.

Vachala, Břetislav: Tabulky posvátných olejů z jižního Abúsíru (Egypt) (Sacred Oils Tablets from Abusir South (Egypt)) editoři: Hašek, V., Nekuda, R., Ruttkay, M.; In: Ve službách archeologie VII. Sborník věnovaný 85. narozeninám Doc.PhDr.Karla Valocha, DrSc. 1. vyd. 2006, Brno: Muzejní a vlastiovědná společnost v Brně - Geodrill Brno - Geopek Brno - Archeologický ústav SAV Nitra; s. 465-471. ISBN 80-7275-066-6. Anotace: Zpracování tří tabulek posvátných olejů a dvou souborů náčiní pro obřad otvírání úst, objevených českou expedicí v jižním Abúsíru. Datování: 6. dynastie. (Publication of three sacred oils tablets and two sets of instruments for the opening of the mouth ceremony which have been found in the course of the Czech excavations in Abusir South. Datation: Dynasty 6.)

2005

Vachala, Břetislav: Abúsír: Staroegyptské královské pohřebiště (Abusir: Ancient Egyptian Royl Necropolis); 1. vyd. 2005, Scientia. Brno: Nadace Universitas; 117 s. ISBN 80-7204-399-4. Anotace: Historie a vývoj staroegyptského královského pohřebiště v Abúsíru. Popis hlavních stavebních památek. (History and development of the royal necropolis at Abusir (Egypt). Description of the monuments (pyramids, mastabas, solar temples, shaft tombs).)

Vachala, Břetislav: Ein Uschebti des Zeichners Parahotep aus Deir el-Medineh (A Shawabti of the Draughtsman Parahotep of Deir el-Medina); In: Goettinger Miszellen. Beitraege zur aegyptologischen Diskussion. 2005, roč. 205, s. 103-109. Vešebt kresliče Parahotepa z Dér el-Medíny, ISSN 0344-385X. Anotace: Publikation eines Uschebti des Zeichners Parahotep aus Deir el-Medineh (19. Dynastie). (Publication of a shawabti of the draughtsman Parahotep from Deir el-Medina (Dyn. 19).)

Vachala, Břetislav: Fragments of reliefs from the mastaba of Ptahshepses in Abusir; In: Goettinger Miszellen. Beitraege zur aegyptologischen Diskussion. 2005, roč. 205, s. 5-7. Fragmenty reliéfů z Ptahšepsesovy mastaby v Abúsíru) ISSN 0344-385X. Anotace: Summary of the publication of the fragments of reliefs from the mastaba of Ptashepses in Abusir published by the author in 2004.

Vachala, Břetislav: Fragmenty reliéfů z Ptahšepsesovy mastaby v Abúsíru (EAR) (Fragments of Reliefs from the Mastaba of Ptahshepses at Abusir (ARE)) editoři: Hašek, V., Nekuda, R., Ruttkay, M.; In: Ve službách archeologie. VI. Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc. a 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc. VI vyd. 2005. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně - Geodrill Brno - Archeologický ústav SAV Nitra; s. 531-536. ISBN 80-7275-060-7. Anotace: Publikace vybraných fragmentů reliéfů z Ptahšepsesovy mastaby v Abúsíru. (Publication of selected fragments of reliefs from the mastaba of Ptahshepses at Abusir.)

Vachala, Břetislav: Jaromir Malek, Egypt: 4000 Years of Art, London 2003 (Jaromir Malek, Egypt: 4000 Years of Art, London 2003; In: Archiv Orientální. 2005, roč. 73, č. 3, s. 255-255. Jaromir Malek, Egypt: 4000 let umění, Londýn 2003) ISSN 0044-8699. Anotace: Rezesion der Publikation Jaromir Malek, Egypt: 4000 Years of Art, London 2003 (Review of Jaromir Malek, Egypt: 4000 Years of Art, London 2003)

Vachala, Břetislav: Robert J. Demarée, Ramesside Ostraca, London 2002 (Review of Robert J. Demarée, RamessideOstraca, London 2002; In: Archiv Orientální. 2005, roč. 73, č. 2, s. 140-141. Recenze publikace Robert J. Demarée, Ramesside Ostraca, London 2002, ISSN 0044-8699. Anotace: Rezension der Publikation Robert J. Demarée, Ramesside Ostraca. (Review of the publiaction Robert J.Demarée, Ramesside Ostraca.)

1999

Vachala, Břetislav: Bilderwelten und Weltbilder der Pharaonen [IV]. (Worlds of Pictures and Weltanschauung of the Pharaohs):   In: Archív orientální Vol. 67., 1999, No.3., s. 401-402 ISSN 0044-8699

Vachala, Břetislav: Dávná Núbie opět promlouvá [VI]. (Ancient Nubia Speaks Again):   In: Lidé a Země Vol. 48., 1999, No.10., s. 624-627 ISSN 0024-2896

Vachala, Břetislav: Fajjúm  oáza, která není oázou [IV]. (Fayoum  Oasis, Which Is Not an Oasis):   In: Lidé a Země Vol. 48., 1999, No.1., s. 18-23 ISSN 0024-2896

Vachala, Břetislav: In Pursuit of the Absolute. Art of the Ancient World  [IV]. (In Pursuit of the Absolute. Art of the Ancient World ):   In: Archív orientální Vol. 67., 1999, No.3., s. 403-403 ISSN 0044-8699

Vachala, Břetislav: Jemenské věžové domy [VI]. (The Yemeni Tower Houses):   In: Lidé a Země Vol. 48., 1999, No.9., s. 559-561 ISSN 0024-2896

Vachala, Břetislav: Nejstarší egyptská mapa [VI]. (The Oldest Egyptian Map):   In: Lidé a Země Vol. 48., 1999, No.8., s. 504-505 ISSN 0024-2896

Vachala, Břetislav: Semna - Kumma [IV]. (Semna - Kumma):   In: Archív orientální Vol. 67., 1999, No.3., s. 402-403 ISSN 0044-8699

Vachala, Břetislav [autor statě]: Starověký Egypt [stať ve sborníku]. (Ancient Egypt): editor: Malina, J.,  In: Kruh prstenu: Láska v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů.   1. vyd.  Brno: Nauma; 1999,  s. 124-151 ISBN 80-8625807-6

Vachala, Břetislav: The Tomb of Simut Called Kyky [IV]. (The Tomb of Simut Called Kyky):   In: Archív orientální Vol. 67., 1999, No.1., s. 132-133 ISSN 0044-8699

Vachala, Břetislav: Výročí objevení Rosettské desky [VI]. (Anniversary of the Discovery of the Rosetta Stone ):   In: Lidé a Země Vol. 48., 1999, No.7., s. 436-438 ISSN 0024-2896

1998

Vachala, Břetislav: Dahšúrské pyramidové pole zpřístupněno [VI]. (The pyramids of Dashur opened to public):   In: Nový Orient Vol. 53., 1998, No.1., s. 7-11 ISSN 0029-5302

Vachala, Břetislav: Egyptská oáza Chárga - 'Ostrov blažených' [VI]. (The Egyptian oasis of Kharga - 'The Island of the Blessed'):   In: Nový Orient Vol. 53., 1998, No.2., s. 50-54 ISSN 0029-5302

Vachala, Břetislav: Eine verschollene demotische Stele [I]. (A demotic stele lost):   In: Annals of the Náprstek's Museum Vol. 19., 1998,  s. 105-107 ISSN 0231-844X

Vachala, Břetislav: Jemen, 'Šťastná Arábie' [VI]. (Yemen, 'Arabia Felix'):   In: Lidé a Země Vol. 47., 1998, No.3., s. 132-137 ISSN 0024-2896

Vachala, Břetislav [autor statě]: Mastaba 'králova syna' Ptahshepsese v Abúsíru [stať ve sborníku]. (The mastaba of 'the King's son' Ptahshepses at Abúsir):   In: Ve službách archeologie. Sborník k 60. narozeninám RNDr. Vladimíra Haška.   1. vyd.  Brno: Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno; 1998,  s. 313-323 ISBN 80-86023-13-3

Vachala, Břetislav: Mumifikace ve starém Egyptě [VI]. (Mummification in ancient Egypt):   In: Nový Orient Vol. 53., 1998, No.4., s. 128-133 ISSN 0029-5302

Vachala, Břetislav: Muzeum Núbie v Asuánu otevřeno [VI]. (The opening of the Nubian museum in Aswan):   In: Nový Orient Vol. 53., 1998, No.7., s. 246-248 ISSN 0029-5302

Vachala, Břetislav: Ostrov Philae, zářící 'Perla Egypta' [VI]. (The Island of Philae - 'The pearl of Egypt'):   In: Lidé a Země Vol. 47., 1998, No.11., s. 704-709 ISSN 0024-2896

Vachala, Břetislav: Pod súdánskými pyramidami v Meroe [VI]. (Sudanese pyramids in Meroe):   In: Lidé a Země Vol. 47., 1998, No.8., s. 482-485 ISSN 0024-2896

Vachala, Břetislav: Pozapomenuté první obeplutí Afriky [VI]. (The forgotten first circumnavigation of Africa):   In: Lidé a Země Vol. 47., 1998, No.7., s. 448-449 ISSN 0024-2896

Vachala, Břetislav: Putování za Paní tyrkysu [VI]. (In the steps of the Mistress of turquoise):   In: Nový Orient Vol. 53., 1998, No.6., s. 205-209 ISSN 0029-5302

Vachala, Břetislav [autor statě]: Starověký Egypt [stať ve sborníku]. (Ancient Egypt):   In: Kruh prstenu: láska a sex v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů.   1. vyd.  Brno: Nadace Universitatis Masarykiana - Nauma; 1998,  s. 14-41 ISBN 80-86258-00-9

Vachala, Břetislav: Velký objev českých egyptologů [VI]. (A great discovery by Czech egyptologists):   In: Lidé a Země Vol. 47., 1998, No.7., s. 396-401 ISSN 0024-2896

Vachala, Břetislav: Záhadné tabulky z oázy Dáchly [VI]. (Mysterious tablets from the Dakhleh oasis):   In: Nový Orient Vol. 53., 1998, No.9., s. 330-333 ISSN 0029-5302

1997

Vachala, Břetislav: Královna Nefertari-'Nejkrásnější mezi všemi' [VI] ,  In: Nový Orient Vol. 52., 1997, No.2., s. 50-54 ISSN 0029-5302

Vachala, Břetislav: KV-5-záhada hrobky faraónových synů [VI] ,  In: Nový Orient Vol. 52., 1997, No.6., s. 206-208 ISSN 0029-5302

Vachala, Břetislav: Láska-součást harmonického života ve starém Egyptě [VI] ,  In: Univerzitní noviny. List Masarykovy univerzity Vol. 4., 1997, No.1., s. 17-20 ISSN 1211-6866

Vachala, Břetislav: Mír na Nilu. První mírová smlouva a její pozadí [monografie] ,   1. vyd.  Praha: Makropulos; 1997,  144 s. ISBN 80-86003-07-8

Vachala, Břetislav: Núbijská plavba snů [VI] ,  In: Lidé a Země Vol. 46., 1997, No.6., s. 351-355 ISSN 0024-2896

Vachala, Břetislav: Tajemná oáza Síwa [VI] ,  In: Lidé a Země Vol. 46., 1997, No.7., s. 423-427 ISSN 0024-2896

Vachala, Břetislav: Zachráněné památky starověké Núbie [VI] ,  In: Nový Orient Vol. 52., 1997, No.8., s. 286-286 ISSN 0029-5302