Verner, Miroslav

1994  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Verner, Miroslav: Objevování starého Egypta. Půlstoletí českých egyptologických výzkumů ve stínu pyramid (Discovering Ancient Egypt. Half a century of Czech egyptological explorations in the shadow of the pyramids); 1. vyd. 2008, Praha: Paseka; 399 s. ISBN 978-80-7185-896-6. Anotace: Publikace věnovaná dějinám českých egyptologických výzkumů v Egyptě a zhodnocení jejich dosavadních výsledků. (Publication dealing with the history of Czech egyptological explorations in Egypt and the evaluation of their hitherto results.)

Verner, Miroslav: Pyramidy (The Pyramids); 2. vyd. 2008, Praha: Academia, Praha; 407 s. ISBN 978-80-200-1617-1. Anotace: Bohatě ilustrovaná publikace pojednávající o egyptských pyramidách, jejich vývoji, významu a dějinách jejich výzkumů. (Richly illustrated publication dealing with Egyptian pyramids, their evolution, meaning and history of their exploration.)

Verner, Miroslav: Recent Explorations in the Abusir Pyramid Field; In: Ancient Egypt . 2008, roč. 8 , č. 6, s. 23-32. Nové archeologické výzkumy na pyramidovém poli v Abúsíru) ISSN 1470-9990. Anotace: Recent archaeological discoveries in Abusir concerning the pyramid of Raneferef, the pyramids no. XXIV and no. XXV, and the causeway of Sahure.

Verner, Miroslav - Benešovská, Hana: Unearthing Ancient Egypt. Fifty Years of the Czech Archaeological Exploration in Egypt; 1. vyd. 2008, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze; 252 s. Odkrývání starého Egypta. Padesát let českých archeologických výzkumů v Egyptě.) ISBN 978-80-7308-206-2. Anotace: A richly illustrated overview of the hitherto Czech archaeological explorations in Egypt.

Krejčí, Jaromír - Verner, Miroslav - Bareš, Ladislav - Bárta, Miroslav - Zelený, Radek a další: Report on the Excavation season in Abusir, October 1, 2007 - May 8, 2008; 2008, Praha-Káhira: Český egyptologický ústav, FF UK ; 17 s. Zpráva o výzkumné sezoně v Abúsíru, 1.října 2007-8.května 2008) Anotace: Report deals with the results of the archaeological excavations and geophysical survey made by the Czech Mission in Abusir during 2007-2008 season.

Krejčí, Jaromír - Verner, Miroslav - Callender, Vivienne G.: The minor tombs on the royal necropolis I; 1. vyd. 2008, Abusir. Prague: Český egyptologický ústav, FF UK; 200 s. Menší hrobky na královském pohřebišti I) ISBN 978-80-7308-181-2. Anotace: The monograph deals with the results of the archaeological excavation of lesser tomb complexes on the southern edge of the Abusir royal necropolis, the pyramid complexes Lepius nos. 24 and 25 and the mastabas of Nebtyemneferes and Nakhtsare.

2007

Verner, Miroslav: Die Papyrus-Archive von Abusir in: Sokar 14, 2007, 25-33 (The Papyrus archives of Abusir); In: Sokar 14. 2007, roč. 14, č. 14, s. 25-33. Abúsírské papyrusové archivy) ISSN 1438-7956. Anotace: Bericht über die Entdeckung und Bedeutung der Papyrusarchive von Neferirkare, Chentkaus und Raneferef in Abusir. (A report about the discovery and significance of the papyrus archives of Neferirkare, Khentkaus und Raneferef in Abusir.)

Verner, Miroslav - Bareš, Ladislav - Vachala, Břetislav: Encyklopedie starověkého Egypta (Encyclopeadia of Ancient Egypt); 1. vyd. 2007, Praha: Libri; 527 s. ISBN 978-80-7277-306-0. Anotace: Encyklopedický přehled staroegyptské kultury. (Encyclopedical survey of ancient Egyptian civilization.)

Benešovská, Hana - Verner, Miroslav: Discovering Ancient Egypt. Fifty Years of the Egyptian-Czech Collaboration in Archaeology; 1. vyd. 2007, Cairo, Egypt: SCA Press; 328 s. Objevování starého Egypta. Padesát let egyptsko-české spolupráce v archeologii) ISBN 977-437-538-6. Anotace: Treatise presents history of the archaeological excavations of the Czech Egyptologists in Lower Nubia, Abusir (Cairo) and in the surroundings of the Bahreya oasis (Eastern Desert) in the Arab republic of Egypt.

Krejčí, Jaromír - Verner, Miroslav - Bárta, Miroslav - Bareš, Ladislav: Report on the Excavation season in Abusir, October 1, 2006 - May 15, 2007; 2007, Praha - Káhira: Český egyptologický ústav, FF UK; 15 s. Zpráva o výzkumové sezóně v Abúsíru, 1. říjen 2006 - 15. květen 2007) Anotace: Report deals with the results of the archaeological excavations of the Czech Mission in Abusir during 2006-2007 season.

2006

Verner, Miroslav: Abusir IX. The Pyramid Complex of Raneferef. The Archaeology; 1. vyd. 2006, Praha: Academia; 251 s. Abusir IX. Raneferef;v pyramidový komplex . Archaeologie) ISBN 80-200-1357-1. Anotace: The edition and assessement of the archaeological materials from the excavations in the 5th Dynasty pyramid complex of Raneferef in Abusir.

Verner, Miroslav: The Abusir Pyramids Quarry and Supply Road editor: Janosi, P.; In: Structure and Significance. Thoughts on Ancient Egyptian Architecture. 1. vyd. 2006, Oesterreichische Akademie der Wissenschaften. Denkschriften der Gesamtakademie, Band XXXIII. Wien 2005: Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften; s. 531-538. Lomy a dopravní cesta k abusírským pyramidám) ISBN 3-7001-3552-1. Anotace: A report on the discovery of ancient limestone quarries in South Abusir and a supply road which served for the construction of the Abusir pyramids.

Verner, Miroslav: The Columns of Abusir editor: Bárta, M.; In: The Old Kingdom Art and Archaeology. Proceedings of the Conference held in Prague, May 31 - June 4, 2004. 1. vyd. 2006, Praha: Academia - Český egyptologický ústav FF UK; s. 343-356. Abúsírské sloupy) ISBN 80-200-1465-9. Anotace: The types and the meaning of the columns in the Abusir pyramid complexes and tombs.

Verner, Miroslav: Contemporaneous Evidence for the Relative Chronology of Dyn. 4 and 5 editoři: Krauss, R., Warburton, D. A.; In: Ancient Egyptian Chronology. 1. vyd. 2006, Handbook of Oriental Studies. Section 1. The Near and Middle East 83. Leiden - Boston: Brill; s. 124-143. Soudobé doklady k chronologii 4. a 5. dynastie) ISBN 90-04-11385-1. Anotace: The examination of all the contemporaneous written documents relating to the 4th and 5th Dynasty chronology indicates that the census in Ancient Egypt, on which were based the regnal years, did not take place biennially, as presumed so far, but irregularly.

Verner, Miroslav: O pečlivosti staroegyptských inspektorů (On the scrutiny of ancient Egyptian inspectors); In: Pražské egyptologické studie - internetová ročenka. 2006, roč. 5, s. pes.ff.cuni.cz. ISSN 1214-3189. Anotace: Papyry objevené v Raneferefově chrámu v Abusíru dokládají pečlivost inspektorů při kontrole chrámového inventáře. (Papyri revealed in Raneferef's mortuary temple in Abusir attest to the scrutiny of ancient Egyptian inspectors checking the temple inventory.)

Verner, Miroslav: On the scrutiny of ancient Egyptian inspectors editoři: Khaled Daoud, Abd el-Fatah Sawsan; In: The World of Ancient Egypt. Essays in honour of Ahmed Abd el-Qader el-Sawi. 1. vyd. 2006, Supplément aux Annales du Service des Antiquités de l´Egypte 35. Cairo: Supreme Council of Antiquities; s. 255-259. O pečlivosti staroegzptských inspektorů) ISBN 977-437-015-5. Anotace: Fragments of papyri found in Raneferef's mortuary temple attest to the scrutiny with which the priests regularly checked the temple inventory.

Verner, Miroslav: An Unusual Burial Practice editoři: Czerny, E., Hein, I., Hunger, H., Melman, D., Schwab, A.; In: Timeless. Studies in honour of Manfred Bietak. I. 1. vyd. 2006, Orientalia Lovaniensia Analecta 149. Leuven: Peeters; s. 399-402. Neobvyklá pohřební praktika) ISBN 90-429-1730-X. Anotace: An examination of the masonary surrounding Raneferef's burial chamber showed that the chunks of stone were inscribed with "hut Raneferef" - "Raneferef's house". The inscribed stones thus represented a magical protection of the king's burial .

Verner, Miroslav - Krejčí, Jaromír: Twin Pyramid Complex "Lepsius no. XXV" in Abusir editoři: Khaled Daoud, Abd el-Fatah Sawsan; In: The World of Ancient Egypt. Essazs in honor of Ahmed Abd el-Qader el-sawi. 1. vyd. 2006, Supplément aux Annales du Service des Antiquités de l´Egypte 35. Cairo: Supreme Council of Antiquities; s. 159-165. Dvojpyramida "Lepsius č. XXIV" v Abusíru) ISBN 977-437-015-5. Anotace: A report on the discovery of an unusual twin pyramid from the 5th Dynasty in Abusir.

Verner, Miroslav - Vymazalová, Hana - Posener-Kriéger, Paule: Abusir X. The Pyramid Complex of Raneferef. The Papyrus Archive; 1. vyd. 2006, Abusir. Praha: Český egyptologický ústav FF UK; 465 s. Abusir X. Raneferefův pyramidový komplex. Papyrový archiv) ISBN 80-7308-154-7. Anotace: The edition and commented translation of the late Old Kingdom papyri discovered in the mortuary temple of Raneferef in Abusir.

2005

Verner, Miroslav: Abusir Pyramids Quarry and Supply Road editor: Janosi, P.; In: Structure and Significance. 1.vyd. vyd. 2005. Wien: Oesterreichishe Akademie der Wissenschaften; s. 531-538. Lomy pro abusirske pyramidy a dopravni cesta) ISBN 3-7001-3552-1. Anotace: Discovery and description of the quarry for Abusir pyramids, and a road on which was supplied to the pyramids the quarried limestone.

Verner, Miroslav: Die geheimnissvollenn Sonnenheiligtüner der 5. Dynastie in Abusir (The mysterious sun temples of the Fifth Dynasti in Abusir); In: Sokar . 2005, roč. 6, č. 10, s. 38-49. Tajemné sluneční chrámz 5. dynastie v Abusiru) ISSN 1438-7956. Anotace: Die geheimnissvollenn Sonnenheiligtüner der 5. Dynastie in Abusir. (Assessment of sources relating to the already discovered as well as yet undiscovered sun temples of the Fifth Dynasty.)

Verner, Miroslav: Serr el-Ahramat (Secret of the pyramids); 1. vyd. 2005. Cairo: Ministry of Culture; 582 s. Tajemství pyramid) Anotace: (An updated book about Egyptian pyramids and the history of their archaeological exploration.)

2004

Verner, Miroslav: Kráska teprve přijde (The Beauty will only come);  In: Vesmír . 2004, roč. 83, č. 3, s. 158-162.  ISSN 1214-4029.  Anotace: Poznámky k pokusům identifikovat mumii z KV 35 s královnou Nefertiti. (Remarks on the attempts to identify the mummy from KV 35 with the queen Nefertiti.)

Verner, Miroslav: Rostlinné sloupy v abúsírských královských hrobových komplexech (Plant columns in the royal pyramid complexes in Abusir);  In: Pražské egyptologické studie. 2004, roč. 3,  s. 152-158.  ISSN 1214-3189.  Anotace: Historické souvislosti zavedení rostlinných sloupů do výzdoby pyramidových komplexů v Abúsíru. (Historical context of the introduction of plant columns into the decoration of the pyramid complexes in Abusir.)

Verner, Miroslav - Bárta, Miroslav - Brůna, Vladimír - Svoboda, Jiří - Musil, Jiří: Report on the survey and trial excavations of the Czech Institute of Egyptology carried in the area of el-Hayez, Bahriya oasis (2nd season, 6. 3. - 31. 3. 2004);  In: AÚČAV Brno. Přehled výzkumů. 2004, roč. 45,  s. 1-6.  ISSN 1211-7250.  Anotace: Report on the archaeological survey of the oasis El-Hayez in the Western Desert, Egypt.

Verner, Miroslav - Krejčí, Jaromír: Die Zwillingspyramide L 25 in Abusir (The Twin Pyramid L 25 in Abusir);  In: Sokar . 2004, roč. 8, č. 1, s. 20-22. "Dvojpyramida" L25 in Abusir) ISSN 1438-7956.  Anotace: Die Zwillingspyramide L 25 in Abusir. (The Twin Pyramid L 25 in Abusir.)

Bárta, Miroslav - Verner, Miroslav - Musil, Jiří - Svoboda, Jiří - Brůna, Vladimír: Průzkum oázy El-Haiez, oáza Baharíja, sezóna 2004 (Survey of El-Hayez, Baharia, Season 2004) editor: Mynářová, J.; In: Pražské egyptologické studie. 3. vyd.  2004. Praha: České národní egyptologické centrum, Český egyptologický ústav FF UK;  s. 183-202.   Anotace: Průzkum oázy El-Haiez, oáza Baharíja, sezóna 2004. (Survey of El-Hayez, Baharia, Season 2004.)

2003

Verner, Miroslav: Pyramidy (japonsky) (The Pyramids);  1. vyd.  2003. Tokio: Hosei University Press;  450 s.  ISBN 4-588-37304-8.  Anotace: Dějiny a archeologie egyptských pyramid. (History and archaeology of the Egyptian pyramids.)

Verner, Miroslav - Hawass, Zahi a další [autor kapitoly]: The Pyramids of the Fifth Dynasty; In: The Treasures of the Pyramids. 1. vyd.  2003. Vercelli: White Star Publishers;  s. 236-259.  ISBN 88-8095-233-1.  Anotace: History and archaeology of the pyramids of the Fifth Dynasty.

Verner, Miroslav - Hawass, Zahi [autor kapitoly]: The Surprising Abusir Blocks; In: The Treasures of the Pyramids. 1. vyd.  2003. Vercelli: White Star Publishers;  s. 260-263.  ISBN 88-8095-233-1.  Anotace: Publication of the newly discovered blocks with reliefs from the causeway of Sahure in Abusir.

2002

Verner, Miroslav: ABUSIR. Realm of Osiris;  1 vyd.  2002. Cairo-New York: The American University in Cairo Press;  248 s.  ISBN 977-424-723 -X  Anotace: Richly illustrated book documenting the uncovering by a team  of Czech archaeologists of a hitherto neglected wealth of monuments and antiquities of the pyramid field at Abusir.

Verner, Miroslav: Forty Years of the Czech Excavations in Abusir;  In: Archiv Orientální. 2002, roč. 70, č. 3, s. 415-425. ISSN 0044-8699  Anotace: Overview of forty years of the Czech archaeological excavations in the pyramid field at Abusir.

Verner, Miroslav: Il mistero delle piramidi (The Mystery of the Pyramids);  1. vyd.  1997. Roma 2002: Newton & Compton editori s.r.l.;  430 s.  ISBN 88-8289-776-1.  Anotace: Dějiny a archeologie egyptských pyramid. (History and archaeology of the Egyptian pyramids.)

Verner, Miroslav [autor statě]: K problémům rekonstrukce chronologie Staré říše (On the Problems of the Reconstruction of the Old Kingdom Chronology) editor: Mynářová, J.; In: Oražské egyptologické studie. 1. vyd.  2002. Praha: České národní egyptologické centrum a Český egyptologický ústav UK;  s. 184-186.  ISBN 80-86277-26-7  Anotace: K problémům rekonstrukce chronologie Staré říše. (On the Problems of the Reconstruction of the Old Kingdom Chronology.)

Verner, Miroslav: THE PYRAMIDS. The Mystery, Culture, and Science of Egypt's Great Monuments;  1. vyd.  2002. Cairo: The American University in Cairo Press;  495 s.  ISBN 977-424-703-5  Anotace: The Mystery, Culture and Science of Egyptian Pyramids.

Verner, Miroslav: THE PYRAMIDS, Their Archaeology and History;  2. vyd.  2002. London: Atlantic Books;  496 s.  ISBN 1-903809-45-2  Anotace: Archaeology and History of Egyptian Pyramids.

Verner, Miroslav - Callender, Vivienne G.: Djedkare's family cemetery;  1 vyd.  2002, Abusir. Praha: Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University  -  Set out;  164 s.  ISBN 80-86277-22-4  Anotace: Djedkare's family cemetery.

2001

Verner, Miroslav: Archaelogical Remarks on the 4th and 5th Dynasty Chronology [I].  In: Archiv Orientální. Vol. 69., 2001, No.3., s. 363-418.  ISSN 0044-8699  Anotace: Archaelogical Remarks on the 4th and 5th Dynasty Chronology

Verner, Miroslav: The Pyramids [monografie].  1. vyd.  New York: Grove Atlantic; 2001,  495 s.  ISBN 0-8021-1703-1  Anotace: The History of the Egyptian royal tombs in the shape of pyramids

2000

Verner, Miroslav: Khentkaus I, Khentkaus II and the Title mwt nśwt bíty nśwt bíty (or: nśwt bíty, mwt nśwt bíty) [I]. (Khentkaus I, Khentkaus II and the Title mwt nśwt bíty nśwt bíty (or: nśwt bíty, mwt nśwt bíty)):   In: Göttinger Miszellen Vol. 28., 2000, No.173., s. 215-218  ISSN 0344-385X  Anotace: Doklady skutečnosti, že držitelkou unikátního titulu mwt nśwt bíty nśwt bíty byla Khentkaus I i II. (Evidence that Both Khentkaus I and II held the unique title mwt nśwt bíty nśwt bíty.)

Verner, Miroslav [autor statě]: Newly discovered royal sarcophagi from Abusir [stať ve sborníku]. (Newly discovered royal sarcophagi from Abusir): editoři: Bárta, M., Krejčí, J.,  In: Abusir and Saqqara in the Year 2000.   1. vyd. Archiv orientální. Supplementa IX. Praha: Orientální ústav ČAV; 2000,  s. 561-580 ISBN 80-85425-39-4  Anotace: V Abúsíru nově objevené královské sarkofágy ukazují, že Neferirkare a jeho následovníci, včetně členů královské rodiny, měli sarkofágy zhortovené podle nového, jednotného vzoru. (Royal sarcophagi of the 5th Dynasty recently found at Abusir indicate that Neferirkara and his successors, including royal relatives, had sarcophagi made according a new, uniform design.)

Verner, Miroslav: Was there a cult of Khentkaus I in Abusir? [I]. (Was there a cult of Khentkaus I in Abusir?):   In: Göttinger Miszellen Vol. 28., 2000, No.173., s. 219-224  ISSN 0344-385X  Anotace: Publikace materiálů dokládajících, že v Abusiru neexistoval kult Chentkaus I. (Publication of materials indicating that there was no cult of Khentkaus I at Abusir.)

Verner, Miroslav [autor statě]: Who was Shepseskare, and when did he reign? [stať ve sborníku]. (Who was Shepseskare, and when did he reign?): editoři: Bárta, M., Krejčí, J.,  In: Abusir and Saqqara in the Year 2000.   1. vyd. Archiv Orientální. Supplementa IX. Praha: Orientální ústav ČAV; 2000,  s. 581-602 ISBN 80-85425-39-4  Anotace: Examination of the evidence concerning a mysterious 5th Dynasty king Shepseskare. (Examination of the evidence concerning a mysterious 5th Dynasty king Shepseskare.)

1999

Verner, Miroslav: Die Pyramiden  [monografie]. (The Pyramids):    2. vyd.  Hamburg: Rowohlt Taschenbuchverlag; 1999,  539 s. ISBN 3-499-60890-1

Verner, Miroslav: Discovery and Clearance of the Intact Tomb of Iufaa at Abusir  [I]. (Discovery and Clearance of the Intact Tomb of Iufaa at Abusir ) In:KMT Communications Vol. 10., 1999, No.1., s. 18-28 ISSN 1053-0827

Verner, Miroslav: Excavations at Abusir. Preliminary Report 1997/8  [I]. (Excavations at Abusir. Preliminary Report 1997/8 ) In: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde Vol. 126., 1999, No.1., s. 1-2 ISSN 0044-216X

Verner, Miroslav: Khentkaus I, Khentkaus II and the Title mwt nśwt bity nśwt bity (or: nśwt bity, mwt nśwt bity)  [I]. (Khentkaus I, Khentkaus II and the Title mwt nśwt bity nśwt bity (or: nśwt bity, mwt nśwt bity)):   In: Göttinger Miszellen Vol. 276., 1999, No.173., s. 215-219 ISSN 0344-385X

Verner, Miroslav: The Tomb of Iufaa at Abusir [I]. (The Tomb of Iufaa at Abusir): In:Egyptian Archaeology1999, No.14., s. 39-41 ISSN 0962-2837

Verner, Miroslav: Was there a cult of Khentkaus I in Abusir? [I]. (Was there a cult of Khentkaus I in Abusir?):   In: Göttinger Miszellen1999, No.173., s. 219-225 ISSN 0344-385X

1998

Verner, Miroslav: Die Pyramiden [monografie]. (Thy pyramids):    1. vyd.  Hamburg: Rowohlt; 1998,  540 s. ISBN 3-498-07062-2

Verner, Miroslav [autor statě]: Pyramid Lepsius No. XXIV [stať ve sborníku]. (Pyramid Lepsius No.XXIV): editoři: Guksch, H., Polz, D.,  In:Stationen. Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens.   1. vyd.  Mainz: Philipp von Zabern; 1998,  S. 145-150 ISBN 3-8053-2526-6

1997

Verner, Miroslav: Further thoughts on the Khentkaus problem [I] ,  In:Discussions in Egyptology Vol. 38., 1997,  s. 110-117 ISSN 0268-3803

Verner, Miroslav: Pyramidy, tajemství minulosti [monografie], 1. vyd.  Praha: Academia; 1997,  407 s. ISBN 80-200-0583-8

Verner, Miroslav: Two Old Kingdom Queens named Khentkaus [VI] ,  KMT Vol. 8., 1997, No.3., s. 28-35 ISSN 1053-0827

Verner, Miroslav [odborný spolupracovník]: V zemi faraonů (seriál) [videonahrávka] editor: LA BON, Č.,   1. vyd.  Praha: Academia; 1997,  15x20 min. (300 min.)

Verner, Miroslav - Bareš, Ladislav - Vachala, Břetislav: Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta [encyklopedie] ,   1. vyd.  Praha: Karolinum; 1997,  487 s. ISBN 80-7184-446-2

1996

Verner, Miroslav [autor statě]: Abusir [encyklopedie] editor: Turner, J. S.,  In: The Dictionnary of Art.   1. vyd.  London: Macmillan Publishers Limited; 1996,  4 s.

Verner, Miroslav: Newly Discovered Blocks from the Causeway of Sahure (Archaeological Report) [původní] ,  In: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo Vol. 52., 1996,  s. 177-186 ISSN 0342-1279

1994

Verner, Miroslav: Excavations at Abusir. Seasons of 1994/95 [I] ,  In: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alterumskunde Vol. 124., 1994,  s. 71-86 ISSN 0044-216X