Vymazalová, Hana

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008

2008

Vymazalová, Hana: Počty v zemi faraonů: matematika stavitelů pyramid (Calculations in the Land of the Pharaohs: Mathematics of the Pyramid Builders); 1. vyd. 2008, Praha: Dokořán; 32 s. ISBN 978-80-7363-215-1. Anotace: Staroegyptská matematika pro děti. (Ancient Egyptian mathematics for children.)

Vymazalová, Hana: Some remarks on the w3g-festival in the papyrus archive of Raneferef editoři: Vymazalová, H., Bárta, M.; In: Chronology and Archaeology in Ancient Egypt (The Third Millennium B.C.). 1. vyd. 2008, Praha: Český egyptologický ústav; s. 137-143. Poznámky ke svátku w3g v papyrovém archivu Raneferefa) ISBN 978-80-7308-245-1. Anotace: Discussion on the festival w3g and the dating of the papyri from Raneferef's pyramid temple.

Vymazalová, Hana - Bárta, Miroslav: Chronology and Archaeology in Ancient Egypt (The Third Millennium B.C.); 1. vyd. 2008, Praha: Český egyptologický ústav; 270 s. Chronologie a archeologie ve starém Egyptě (třetí tisíciletí př. Kr.)) ISBN 978-80-7308-245-1. Anotace: Discussion on the chronology of Egypt in the Old Kingdom and the First Intermediate Period.

Vymazalová, Hana - Coppens, Filip: König Menkauhor. Ein kaum bekannter Herrscher der 5. Dynastie (King Menkauhor. A hardly known ruler of the 5th dynasty); In: Sokar. 2008, roč. 17, s. 32-39. Král Menkauhor. Málo známý panovník 5. dynastie) ISSN 1438-7956. Anotace: König Menkauhor, seine Regentschaft und sein Leben und seine familiären Beziehungen. (King Menkauhor, his rule, his life and family relations.)

Vacura, Miroslav - Vymazalová, Hana: Využití metod znalostního inženýrství při analýze parametrů z pohřebišť staroegypských úředníků (Using Methods of Knowledge Engineering for the Analysis of the Material from Cementeries of the Ancient Egyptian Officials ); In: Znalosti 2008. 1. vyd. 2008, Bratislava: STU; s. 383-386. ISBN 978-80-227-2827-0. Anotace: Kulturní dědictví, znalostní inženýrství, egyptologie. (Cultural heritage, knowledge engineering, egyptology.)

2007

Vymazalová, Hana: Some accounts of woven materials in the papyrus archive of Raneferef editoři: Bárta, M., Coppens, F., Krejčí, J.; In: Abusir and Saqqara in the Year 2005. 1. vyd. 2007, Praha: Český egyptologické ústav; s. 411-418. Několik účtů za tkané materiály v Raneferefově papyrovém archívu) ISBN 80-7308-116-4. Anotace: A study of accounts dealing with linen in the papyrus archive of Raneferef.

2006

Vymazalová, Hana: The administrative documents in the Abusir papyrus archives editor: Bárta, M.; In: Old Kingdom Art and Archaeology. 1. vyd. 2006, Praha: Český egyptologický ústav; s. 357-362. Administrativní dokumenty v abúsírských papyrových archivech) ISBN 80-200-1465-9. Anotace: The types of documents in the Abusir papyrus archives.

Vymazalová, Hana: An extraordinary revenue account from the papyrus archive of Raneferef editoři: Daoud, K., Abd El-Fatah, S.; In: The World of Ancient Egypt. Essays in Honor of Ahmed Abd el-Qader el-Sawi. 1. vyd. 2006, Supplément aux Annales du Service des Antiquités de l'Egypte 35. Cairo: Supreme Council of Antiquities; s. 261-265. Výjimečný účetní dokument z Raneferefova papyrového archivu) ISBN 977-437-015-5. Anotace: Document referring to high number of products delivered for the royal funerary cults.

Vymazalová, Hana: Rosalie Davidová: Náboženství a magie starověkého Egypta (Rosalie David: Religion and Magic in Ancient Egypt); 1. vyd. 2006, Praha: BBart; 488 s. Rosalie David: Religion and Magic in Ancient Egypt ISBN 80-7341-698-0. Anotace: Vývoj náboženských představ ve starověkém Egyptě. (Development of religious beliefs in Ancient Egypt.)

Vymazalová, Hana: Some accounts of woven materials in the papyrus archive of Raneferef editoři: Bárta, M., Coppens, F., Krejčí, J.; In: Abusir and Saqqara in the Year 2005. Proceedings of the conference held in Prague (June 27 - July 5, 2005). 1. vyd. 2006, Praha: Český egyptologický ústav; s. xxx-xxx. Několik účetních záznamů ohledně tkanin v Raneferefově papyrovém archivu) ISBN 80-7308-116-4. Anotace: Deliveries of textiles to the funerary temple of Raneferef.

Vymazalová, Hana: Staroegyptská matematika. Hieratické matematické texty (Ancient Egyptian Mathematics. Hieratic Mathematical Texts); 1. vyd. 2006, Dějiny matematiky 31. Praha: Český egyptologický ústav; 150 s. ISBN 80-7308-156-3. Anotace: Egyptské matematické texty psané hieratickým písmem. Překlad a komentář. (Ancient Egyptian mathematical texts written in hieratic. Translation and commentary.)

Verner, Miroslav - Vymazalová, Hana - Posener-Kriéger, Paule: Abusir X. The Pyramid Complex of Raneferef. The Papyrus Archive; 1. vyd. 2006, Abusir. Praha: Český egyptologický ústav FF UK; 465 s. Abusir X. Raneferefův pyramidový komplex. Papyrový archiv) ISBN 80-7308-154-7. Anotace: The edition and commented translation of the late Old Kingdom papyri discovered in the mortuary temple of Raneferef in Abusir.

2005

Vymazalová, Hana: The accounting documents from the papyrus archive of Neferre and their specific terminology; 2005. Praha: UK v Praze; 207 s. Účetní záznamy z Neferreova papyrového archivu a jejich specifická terminologie) Anotace: Ph.D. thesis on the accounts from the archive of the funerary temple of King Neferre in Abusir; a study of the accounting terminology.

Vymazalová, Hana (autor překladu): Katrin Scheele: Die Stofflisten des Alten Reiches. Lexikographie, Entwicklung und Gebrauch (Linen lists of the Old Kingdom. Lexicography, Development and Use); In: Archiv Orientální. 2005, roč. 73, s. 505-507. .) ISSN 0044-8699. Anotace: Seznamy látek ve Staré říši. Lexikografie, vývoj a využití (The linen lists, the names and the sizes of textiles.)

Vymazalová, Hana: Královské ženy a jejich zázemí na konci Střední říše (Royal women and their economic background in the late Middle Kingdom) editor: Vymazalová, H.; In: Pražské egyptologické studie. Suplementa 2004. 1. vyd. 2005. Praha: České národní egyptologické centrum - Český egyptologický ústav; s. 79-90. ISBN 1214-3189. Anotace: Královská rodina ve 13. dynastii podle záznamů z papyru Bulak 18. (Royal family in the 13th Dynasty according to the records on Papyrus Boulaq No. 18.)

Vymazalová, Hana: Pražské egyptologické studie. Suplementa 2004. Staroegyptské královny, jejich život a doba (Prague Egyptological Studies. Supplementa 2004. Ancient Egyptian Queens, Their Lives and Times); 2/2005 vyd. 2005. Praha: České národní egyptologické centrum - Český egyptologický ústav; 137 s. ISBN 1214-3189. Anotace: Sborník statí o významných královnách starověkého Egypta. (Papers on distinguished ancient Egyptian queens.)

Vymazalová, Hana (autor překladu): Bob Brier: Vražda Tutanchamona (The Murder of Tutankhamen); 1. vyd. 2005. Praha: BB Art; 272 s. Bob Brier The Murder of Tutankhamen ISBN 80-7341-450-3. Anotace: Překlad knihy zamýšlející se nad smrtí Tutanchamona. (Translation of a book about the death of Tutankhamen.)

2004

Vymazalová, Hana: Ahmad Abdel-Hamid Youssef, From Pharaoh’s Lips. Ancient Egyptian Language in the Arabic of Today. Introduced by Fayza Haikal;  In: Archiv orientální. 2004, roč. 72, č. 3, s. 243-244. ) ISSN 0044-8699.  Anotace: Review, ancient Egyptian reflected in modern Egyptian colloquial Arabic.

Vymazalová, Hana: Zkusme měřit měřicí (Measuring with hekat-unit) editor: Mynářová, J.; In: Pražské egyptologické studie. 3/2004. Praha: České národní egyptologické centrum - Český egyptologický ústav FF UK; s. 159-167. ISBN 1214-3189. Anotace: Staroegyptská matematika - výpočty na dřevěných tabulkách v Egyptském muzeu v Káhiře. (Ancient Egyptian mathematics - calculations on wooden tablets from the Egyptian Museum in Cairo.)

Böhm, Bohumil - Böhm, Vladimír - Klokočník, Jaroslav - Vymazalová, Hana: Přesnost starověkých astronomických měření. Nenechte se balamutit fantasty (Precision of ancient astronomic measuring. Not to be missinformed by fantasy);  In: Vesmír. 2004, č. 83, s. 262-267.  ISSN 0042-4544.  Anotace: Astronomická měření u starověkých Egypťanů a amerických Indiánů. (Astronomic observations of ancient Egyptians and American Indians.)

2003

Vymazalová Hana: Hekanachtova korespondence a hospodářský vývoj Egypta před počátkem Střední říše (Hekanakhte's letters and the development of the Egyptian economy before the Middle Kingdom) editor: Vymazalová, H.: In: Pražské egyptologické studie. Suplementa. 1/2003. Praha: České národní egyptologické centrum - Český egyptologický ústav FF UK; s. 47-55. Anotace: Hospodářství na počátku Střední říše na základě Hekanachtových dopisů. (Economy of the early Middle Kingdom according to the Hekanakhte papers.)

Vymazalová, Hana: Odraz úřednické praxe v úlohách Rhindova matematického papyru (Official's practice in the problems of the Rhind mathematical papyrus) editor: Mynářová, J.; In: Pražské egyptologické studie. 2/2003. Praha: České národní egyptologické centrum - Český egyptologický ústav FF UK; s. 202-212. ISBN: 1214-3189 Anotace: Matematické znalosti staroegyptských písařů, výuka matematiky ve starém Egyptě. (Mathematical knowledge of ancient Egyptian scribes and the teaching of mathematics in ancient Egypt.)

Vymazalová, Hana [autor překladu]: Tarek el-Awady: Poznámky k Chufuově lodi (Tarek el-Awady: Notes to Chufu's boat);  In: Pražské egyptologické studie. 1. vyd.  2003. Praha: Univerzita Karlova, České národní egyptologické centrum, Český egyptologický ústav;  s. 11-23.  ISBN 1214-3189.  Anotace: Nové objevy ke královským bárkám Staré říše. (New discoveries concerning royal boats of the Old Kingdom.)

Vymazalová, Hana: Pražské egyptologické studie. Suplementa (Prague Egyptological studies. Supplementa); 1/2003. Praha: České národní egyptologické centrum - Český egyptologický ústav FF UK; 245 s. Anotace: Sborník statí na téma významných osobností egyptských dějin (Papers on some important individuals of Egyptian History)

Vymazalová, Hana [autor statě]: Účetnictví v hospodářských archivech 5. dynastie (Accounts in the economic archives of the fifth dynasty) editor: Onderka, P.; In: Egypt za vlády faraonů. 1. vyd.  2003. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum;  s. 25-30.  ISBN 80-86185-27-3.  Anotace: Hospodářství zádušních chrámů, účty. (Economy of the funerary temples, account.)

Bečvář, Jindřich - Bečvářová, Martina - Vymazalová, Hana: Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie (Mathematics in Antiquity. Egypt and Mesopotamia);  1. vyd.  2003, Dějiny matematiky. Praha: Prometheus;  371 s.  ISBN 80-7196-255-4.  Anotace: Počátky matematiky v egyptské kultuře a v Mezopotámii. (The rise of mathematics in Egyptian culture and in Mesopoamia.)

Janák, Jiří - Benešovská, Hana - Vymazalová, Hana: Egyptologie pro mládež? ČNEC na výstavě ESI 2003 (Egyptology for young people? CNEC at ESI 2003) editor: Mynářová, J.; In: Pražské egyptologické studie. 2/2003. Praha: České národní egyptologické centrum - Český egyptologický ústav FF UK; s. 8-10. Anotace: Představení ČNEC na výstavě pro mládež ESI 2003. (Introducing CNEC at the exhibition fot young people, ESI 2003.)

2002

Vymazalová, Hana [autor statě]: Svitek písaře Ahmose (The Scroll of Scribe Ahmose) editor: Mynářová, J.; In: Pražské egyptologické studie. 1. vyd.  2002. Praha: SET OUT;  s. 197-205.  ISBN 80-86277-26-7  Anotace: Staroegyptská matematika, Rhindův matematický papyrus. (Ancient Egyptian mathematics, the Rhind mathematical papyrus.)

Vymazalová, Hana: The Wooden Tablets from Cairo: The Use of the Grain Unit hekat in Ancient Egypt;  In: Archiv Orientální. 2002, roč. 70, č. 1, s. 27-42. ISSN 0044-8699  Anotace: Ancient Egyptian matehmatics, Cairo mathematical tablets.

2001

Vymazalová, Hana: The aha-problems in Ancient Egyptian Mathematical Texts (The aha-problems in Ancient Egyptian Mathematical Texts);  In: Archiv Orientální. 2001, roč. 69, č. 4, s. 571-582. ISSN 0044-8699  Anotace: Staroegyptská matematika, řešení úloh aha. (Ancient Egyptian Mathematics, calculating of aha -problems.)